Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja

#1
Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Witam
Jakiś czas temu wyskoczyła aktualizacja Skype , więc zaktualizowałem go.
Po tej czynnosci okno logowania skype było puste , więc pogrzebałem w internecie i znalazłem jak to naprawic . Mianowicie potrzebowałem zaktualizować IE 7 na 8 . I tu jet problem gdyż w czasie automatycznej aktualizacji
[Obrazek: errorfr.jpg]

dodatkowo od tamtej chwili nie uruchamia sięprzy starcie komputera RecketDock i skype automatycznie( Sprawdzałem są zaznaczone w msconfig)

Dane komputera :

[Obrazek: daneno.png]

Skanowanie HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:51:10, on 2012-07-30
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\srvany.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\KMService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
D:\RocketDock\RocketDock.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\Install\IE8-WindowsXP-x86-PLK.exe
d:\74d8c2953f5e7aa46b2f375058\update\iesetup.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Mateusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=128
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files\DVDVideoSoftTB\prxtbDVD0.dll
R3 - URLSearchHook: ST English Qast Toolbar - {c8291c77-b1ec-490b-92c9-ba15056fcb52} - C:\Program Files\Softonic_English_Qast\prxtbSof2.dll
R3 - URLSearchHook: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)
O2 - BHO: uTorrentControl2 - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: DVDVideoSoftTB - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files\DVDVideoSoftTB\prxtbDVD0.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: ST English Qast - {c8291c77-b1ec-490b-92c9-ba15056fcb52} - C:\Program Files\Softonic_English_Qast\prxtbSof2.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {77D8DC41-9CE3-42E2-AF46-84F9686BFE21} - (no file)
O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)
O3 - Toolbar: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files\DVDVideoSoftTB\prxtbDVD0.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: ST English Qast Toolbar - {c8291c77-b1ec-490b-92c9-ba15056fcb52} - C:\Program Files\Softonic_English_Qast\prxtbSof2.dll
O3 - Toolbar: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\MINIMO~1\wh_exec.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "C:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Binaries\MSCONFIG.EXE /auto
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [TransBar] D:\Portable TransBar\TransBar.exe /s
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ?
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM FAtst 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm
O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: #5A0061007A006E00610063007A0061006E0069006500200048005000200053006D0061007200740​0 - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Atxpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\prxernsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\prxerdrv.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\prxerdrv.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\prxerdrv.dll
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1ca27218e15f28c) (gupdate1ca27218e15f28c) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: xsherlock - Wellbia.com Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\xsherlock.xem

--
End of file - 15392 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#2
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
IE 8 to syf , zainstaluj mozille , operę lub chrome i po problemie. Kto teraz używa IE?Wow Ta przeglądarka to totalny nie wypał moim zdaniem.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#3
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Używam Google Chrome , ale potrzebuje go zakualizowac bo skype nie
działa
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#4
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Wybacz mój błąd , w takim razie usuń IE całkowicie i skype również , po czym zainstaluj na nowo tylko skype'a i powinno działać.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#5
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Pokaż log z Random's System Information Tool (c:\rsit\log.txt, oraz c:\rsit\info.txt)

Proszę nie próbować usuwać internet explorera.

Przypominam, że logi wklejamy na http://www.wklej.org lub umieszczamy w postaci załącznika.
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#6
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Prosze:
http://www.wklej.org/id/800726/
http://www.wklej.org/id/800730/
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#7
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
odinstaluj z panelu sterowania aplikacje
uTorrentControl2 Toolbar
DVDVideoSoftTB Toolbar
ST English Qast Toolbar

Wklej do notatnika: (bez frazy Kod)
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c8291c77-b1ec-490b-92c9-ba15056fcb52}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{77D8DC41-9CE3-42E2-AF46-84F9686BFE21}"=-
"{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}"=-
"{872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5}"=-
"{c8291c77-b1ec-490b-92c9-ba15056fcb52}"=-
"{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}"=-
Plik-> Zapisz jako-> Zmień rozszerzenie na Wszystkie pliki-> Zapisz pod nazwą FIX.REG-> Uruchom utworzony plik i zrestartuj komputer.

Po restarcie spróbuj aktualizacji raz jeszcze.
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#8
RE: Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja
Szkoda , ale nie pomogło
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
błąd aplikacji c2c_service.exeavast niekonczaca siewincows 7 niekończące się aktualizacjewlidsvc.exe

Podobne wątki (Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Explorer.exe wszystkie wymagane dllki lordmkoes 0 2731 12.06.2019, 09:43
Ostatni post: lordmkoes
  zawieszający się explorer.exe __bua__ 5 4485 01.04.2019, 08:10
Ostatni post: __bua__
  Explorer,exe przestał działać, usługa Windows Update nie została uruchomiona. wilk977 0 838 11.10.2018, 11:00
Ostatni post: wilk977

Skocz do:


Wybrane wątki (Internet Explorer 8 - niekończąca się aktualizacja)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Licencja Microsoft Office 2010 Professional Plus kamiss 2 3571 29.09.2019 00:02
Ostatni post: notariusz_
  Brak możliwości przywrócenia systemu. Tomek01 2 3024 26.09.2019 19:51
Ostatni post: Tomek01
  Sterownik do kontrolera sieci michalszycha 2 3201 24.09.2019 02:19
Ostatni post: broda99
  Komputer nie bootuje systemu z pendrive sefjal 3 3040 22.09.2019 17:00
Ostatni post: Armo
  Dziwny komunikat przy starcie systemu yarbin 2 3570 18.09.2019 16:46
Ostatni post: yarbin
  Odsyskanie przeniesionych plików z dysku zewnętrznego rimland 1 3021 17.09.2019 17:23
Ostatni post: Fix00ser
  Daemon tools sam tworzy wirtualne napędy sledzi18 0 2804 15.09.2019 13:56
Ostatni post: sledzi18
  Słuchawki przestały działać /Dell neah 2 2823 13.09.2019 20:03
Ostatni post: neah
  Sterowniki po zainstalowaniu systemu GierO 2 3190 11.09.2019 08:57
Ostatni post: Arczi7
  Jak Dodać Fabryczną partycje Recovery? Igor Mikołajczyk 3 3789 06.09.2019 17:42
Ostatni post: Armo
Question Programy darmowe, alternatywne dla SlimDrivers i Snaildriver do sterowników Illidan 0 2819 05.09.2019 23:14
Ostatni post: Illidan
  Czy w konsoli CMD jest możliwe kopiownie kilku plików do folderu witnow 5 3868 03.09.2019 19:45
Ostatni post: witnow
  Poszukuję dobrego systemu ERP Gregor56 5 4945 02.09.2019 15:47
Ostatni post: rysiek77
  Problem z Win10 edgarx 0 2908 02.09.2019 08:40
Ostatni post: edgarx
  Zacinanie się muzyki podczas słuchania ShaintoS 0 2988 29.08.2019 11:32
Ostatni post: ShaintoS