Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Internet sie rozlacza

#1
Internet sie rozlacza
Mam internet iPlus, po kilku minutach rozlacza mi sie tak jakbym wyjął kabel usb w czym moze byc problem.

Cytat:Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:01:16, on 2010-10-24
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
R3 - URLSearchHook: Softonic English TC Toolbar - {4ff5f6ea-ffaf-43e5-9a01-361c0893c3e8} - C:\Program Files\Softonic_English_TC\tbSoft.dll (file missing)
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: Softonic English TC Toolbar - {4ff5f6ea-ffaf-43e5-9a01-361c0893c3e8} - C:\Program Files\Softonic_English_TC\tbSoft.dll (file missing)
O2 - BHO: Ask.com Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Softonic English TC Toolbar - {4ff5f6ea-ffaf-43e5-9a01-361c0893c3e8} - C:\Program Files\Softonic_English_TC\tbSoft.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - C:\Program Files\Orbitdownloader\GrabPro.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Ask.com Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iPlusManager] C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\bin\TrayIcon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Download with AktivDownloadManager! - C:\Program Files\Aktiv Download Manager\aktivdownloadmanager.htm
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - D:\Program Files\WellGet\nxall.htm
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - D:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{26531CC0-1732-4683-B4A0-A8F8C714B451}: NameServer = 212.2.96.52 212.2.96.51
O17 - HKLM\System\CS6\Services\Tcpip\..\{26531CC0-1732-4683-B4A0-A8F8C714B451}: NameServer = 212.2.96.52 212.2.96.51
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--
End of file - 8235 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#2
RE: Internet sie rozlacza
Uruchom OTL - ustawienia - Skanuj - zapisz logi (szt. 2), uruchom GMER i RSIT - zapisuj logi.
Wklej wszystkie logi (pojedynczo) na: http://wklej.org. Daj linki.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: Internet sie rozlacza
http://wklej.org/id/406236/
http://wklej.org/id/406238/
http://wklej.org/id/406266/
http://wklej.org/id/406267/
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#4
RE: Internet sie rozlacza
Odinstaluj Ask Toolbar.
Uruchom USBFix > Deletion. (pro forma).
Odinstaluj cały soft iPlus - zainstaluj tylko sterowniki - skonfiguruj połączenie - utwórz skrót - wrzuć do Autostartu.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: Internet sie rozlacza
A w czym szodzi Ask toolbar
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#6
RE: Internet sie rozlacza
http://www.searchengines.pl/Plaga-Ask-To...26119.html
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#7
RE: Internet sie rozlacza
i on moze rozlaczac?
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#8
RE: Internet sie rozlacza
Nie. To po prostu (potencjalnie niebezpieczny) śmieć.
Wywal aplikację iPlus.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#9
RE: Internet sie rozlacza
Po co?
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#10
RE: Internet sie rozlacza
Może poprostu - Wyłącz oszczędzanie energii USB
Masz pytanie albo problem z komputerem, internetem i nie dostałeś odpowiedzi ? Daj znać na GG:4625367, zajmę się Twoim problemem. Jeśli będzie skomplikowany to możemy się umówić na zdalną albo osobistą naprawę płatną.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
Nokia pc suite rozlacza internetnokia pc suite rozłączanienokia suite rozlacza internetplus internet wylacza sie po kilku minutachrozlacza internet i dzwiekrozłącza iplusa windows xpwindows xp rozłącza internet sp2

Podobne wątki (Internet sie rozlacza)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Komputer sie wylacza i Internet sie zawiesza dajanaaa 3 3170 23.04.2011, 13:55
Ostatni post: BarnaS
  Internet podczas gry sie czasami rozlacza lmao3 3 2065 13.04.2008, 20:20
Ostatni post: Maciej13

Skocz do: