Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu

#1
Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu
Witam mam problem.

Jak wejde w menadżera zadań i procesy, to użycie CPU jest zawsze równe 45-50%, lecz żaden proces nie używa powyżej 3% (po zsumowaniu wszystkich procesów wyszło 4% cpu)

Jak moge sprawdzić czy nie mam jakiegoś "syfu" ?
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu
http://www.dobreprogramy.pl/Process-Expl...12562.html
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: ie8
#3
RE: Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu
Podaj logi z RSIT i OTL. Szczegóły w wątkach przyklejonych.
[Obrazek: wqdz690429546a.GIF] Piszę poprawnie po polsku
89% ankietowanych graczy uważa że grafika jest najważniejsza, jeśli należysz do pozostałych 11% wklej to do podpisu!!
[Obrazek: ppc10.png] <- dołącz do projektu Colobot: Gold Edition.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#4
RE: Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu
RSIT:

Kod:
Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)
Run by DiablixXx at 2010-08-15 22:06:55
Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2
System drive C: has 9 GB (23%) free of 40 GB
Total RAM: 2047 MB (73% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:07:02, on 2010-08-15
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Steam\steam.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
E:\Pobieranie\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\DiablixXx.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--
End of file - 3402 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1004336348-813497703-682003330-1003Core.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1004336348-813497703-682003330-1003UA.job
C:\WINDOWS\tasks\shutdown.job
C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{A414BE28-3B88-44F0-AEDF-03EA82E26084}.job
C:\WINDOWS\tasks\wavepadShakeIcon.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2007-08-28 16264192]
"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2008-02-19 13500416]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Nowe Gadu-Gadu"=C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe [2009-10-28 11539048]
"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2004-08-04 15360]
"MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2004-08-04 1667584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^DiablixXx^Menu Start^Programy^Autostart^D166F7.lnk]
[]

C:\Documents and Settings\DiablixXx\Menu Start\Programy\Autostart
RocketDock.lnk - C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoSecCpl"=0
"DisableChangePassword"=0
"DisableLockWorkstation"=0
"NoDispCpl"=0
"NoDispScrSavPage"=0
"NoDispAppearancePage"=0
"NoDispSettingsPage"=0
"NoVisualStyleChoice"=0
"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=323
"NoDriveAutoRun"=67108863
"NoDrives"=0
"NoStartMenuPinnedList"=0
"NoStartMenuMFUprogramsList"=0
"NoUserNameInStartMenu"=0
"NoStartMenuSubFolders"=0
"NoCommonGroups"=0
"NoPrinterTabs"=0
"NoDeletePrinter"=0
"NoAddPrinter"=0
"NoPrinters"=0
"NoFavoritesMenu"=0
"NoRecentDocsNetHood"=0
"NoChangeAnimation"=0
"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=0
"NoDesktop"=0
"NoActiveDesktop"=0
"HideClock"=0
"StartmenuLogoff"=0
"NoRun"=0
"NoFind"=0
"NoClose"=0
"NoSetFolders"=0
"NoViewContextMenu"=0
"NoToolbarCustomize"=0
"NoThemesTab"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveAutoRun"=67108863
"NoDriveTypeAutoRun"=323
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe"="C:\Program Files\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam"
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
"C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe"="C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager"
"C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"="C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe:*:Enabled:Nowe Gadu-Gadu"
"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe"="C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe:*:Enabled:Kierki"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\deathmatch classic\hl.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\deathmatch classic\hl.exe:*:Enabled:Deathmatch Classic"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\dedicated server\hlds.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\dedicated server\hlds.exe:*:Enabled:Dedicated Server"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\peggle extreme\PeggleExtreme.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\peggle extreme\PeggleExtreme.exe:*:Enabled:Peggle Extreme"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\alien swarm\srcds.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\alien swarm\srcds.exe:*:Enabled:Alien Swarm Dedicated Server"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\counter-strike source\hl2.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\counter-strike source\hl2.exe:*:Enabled:Counter-Strike: Source"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\killingfloor\System\KillingFloor.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\killingfloor\System\KillingFloor.exe:*:Enabled:Killing Floor"
"C:\steam\steamapps\common\peggle extreme\PeggleExtreme.exe"="C:\steam\steamapps\common\peggle extreme\PeggleExtreme.exe:*:Enabled:Peggle Extreme"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\mafia ii - public demo\launcher.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\mafia ii - public demo\launcher.exe:*:Enabled:Mafia II - Demo"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\left 4 dead 2\left4dead2.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\left 4 dead 2\left4dead2.exe:*:Enabled:Left 4 Dead 2"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\counter-strike\hl.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\diablix7\counter-strike\hl.exe:*:Enabled:Counter-Strike"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-08-15 22:06:55 ----D---- C:\rsit
2010-08-15 18:32:11 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood
2010-08-10 17:28:00 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2010-08-08 13:04:34 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Dev-Cpp
2010-08-08 13:04:06 ----D---- C:\Dev-Cpp
2010-08-04 10:01:53 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Netscape
2010-08-03 14:52:25 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SimCity Societies
2010-08-01 22:40:56 ----A---- C:\WINDOWS\doom3.ini
2010-08-01 14:38:31 ----A---- C:\WINDOWS\D.ini
2010-08-01 00:03:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2010-08-01 00:03:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2010-08-01 00:03:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2010-08-01 00:03:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2010-07-31 15:36:10 ----D---- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
2010-07-31 15:24:33 ----A---- C:\WINDOWS\thug.ini
2010-07-28 15:33:04 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-07-26 20:35:28 ----D---- C:\Program Files\RocketDock
2010-07-20 17:26:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-07-20 17:26:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
2010-07-20 17:26:08 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-08-15 22:06:59 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro
2010-08-15 22:01:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2010-08-15 22:01:27 ----D---- C:\WINDOWS
2010-08-15 22:00:47 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2010-08-15 21:51:18 ----D---- C:\Program Files\Steam
2010-08-15 20:26:34 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2010-08-15 18:32:31 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2010-08-15 18:32:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2010-08-15 13:56:04 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2010-08-14 15:07:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DirectX
2010-08-14 12:45:32 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2010-08-14 12:45:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2010-08-14 03:48:29 ----A---- C:\WINDOWS\WORDPAD.INI
2010-08-12 15:43:10 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Adobe
2010-08-12 15:37:56 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\gtk-2.0
2010-08-12 01:06:05 ----AD---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2010-08-11 13:04:32 ----D---- C:\Fraps
2010-08-10 20:30:12 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\uTorrent
2010-08-10 20:28:29 ----RD---- C:\Program Files
2010-08-10 17:28:00 ----D---- C:\Program Files\AGEIA Technologies
2010-08-10 17:27:58 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-08-09 15:24:06 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2010-08-09 13:33:00 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\OpenFM
2010-08-04 10:37:53 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2010-08-04 10:36:34 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2010-08-04 10:36:34 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2010-08-04 10:35:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2010-08-04 10:34:56 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pl-PL
2010-08-02 14:53:29 ----D---- C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu
2010-08-02 13:37:03 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2010-07-27 22:16:07 ----D---- C:\WINDOWS\repair
2010-07-26 20:28:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2010-07-25 14:13:25 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft
2010-07-25 14:12:55 ----D---- C:\Program Files\HDD Regenerator
2010-07-25 14:09:02 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\runic games
2010-07-25 14:02:03 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\skypePM
2010-07-25 13:55:55 ----SD---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Microsoft
2010-07-25 13:50:16 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2010-07-20 23:42:52 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet
2010-07-20 22:23:54 ----HD---- C:\WINDOWS\system32\CED055
2010-07-18 20:28:46 ----D---- C:\Program Files\Odkurzacz
2010-07-18 20:25:12 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Mozilla
2010-07-17 23:25:29 ----D---- C:\Documents and Settings\DiablixXx\Dane aplikacji\Skype

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2010-03-31 44944]
R0 sptd;sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [2010-07-31 691696]
R0 uagp35;Filtr AGPv3.5 firmy Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uagp35.sys [2004-08-04 44672]
R1 ATITool;ATITool Overclocking Utility; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ATITool.sys [2006-11-10 24064]
R1 intelppm;Sterownik procesora Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2004-08-04 40320]
R2 atksgt;atksgt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atksgt.sys [2010-03-27 281760]
R2 lirsgt;lirsgt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lirsgt.sys [2010-03-27 25888]
R3 FETND5BV;VIA Rhine-Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-03-15 43008]
R3 HDAudBus;Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2005-01-07 138752]
R3 hidusb;Sterownik Microsoft klasy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2001-08-18 9600]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2007-08-28 4381184]
R3 mouhid;Sterownik myszy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-26 12160]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2008-02-19 6788448]
R3 usbuhci;Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2004-08-03 20480]
R4 eamon;eamon; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eamon.sys [2009-05-14 114472]
R4 ehdrv;ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2009-05-14 107256]
R4 epfwtdir;epfwtdir; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2009-05-14 94360]
S0 videX32;videX32; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys []
S3 am1vb34n;am1vb34n; C:\WINDOWS\system32\drivers\am1vb34n.sys []
S3 avfwim;AvFw Packet Filter Miniport; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avfwim.sys []
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\DIABLI~1\USTAWI~1\Temp\catchme.sys []
S3 cpuz130;cpuz130; \??\C:\DOCUME~1\DIABLI~1\USTAWI~1\Temp\cpuz130\cpuz_x32.sys []
S3 FETNDIS;Sterownik NT karty VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2001-08-17 27165]
S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-04 26496]
S4 WS2IFSL;Środowisko wspomagające dostawcę usług innych niż IFS - Windows Socket 2.0; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2001-08-18 12032]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2008-02-19 155716]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe [2010-08-01 66872]
R2 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2005-01-28 38912]
S2 gupdate;Usługa Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-12 136176]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service; C:\WINDOWS\system32\GameMon.des [2010-01-13 3477452]
S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

OGL:

Nie dziala. Wysylaj lub nie wysylaj blad.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
jak sprawdzić jaki program zużywa procesorktóry proces zużywa procesorniewidzialny proces xp

Podobne wątki (Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Proces bez nazwy zużywa dużo pamięci Xayliii 1 6099 28.01.2018, 08:13
Ostatni post: broda99
  Podejrzany proces "svchost.exe.exe" i 80% zużycia procesora squerol 10 13300 23.07.2017, 12:20
Ostatni post: squerol
  Komputer zuzywa dużą ilośc pamięci RAM ojciec35 11 11097 25.07.2016, 07:36
Ostatni post: kamel16

Skocz do:


Wybrane wątki (Niewidzialny proces ktory zuzywa 40-50% cpu)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Samoczynne otwieranie się stron internetowych Ziemniak210994 1 6025 09.02.2019 23:15
Ostatni post: morderca
  Dziwne procesy PannaNatalka 1 8793 08.02.2019 20:44
Ostatni post: Juntao
  Przekierowania przeglądarki na niechciane strony. Goalkeper 8 6721 07.02.2019 12:38
Ostatni post: Goalkeper
  Komputer zwolnił. Pomoc w sprawdzeniu logów z FRST wojtekq2 3 6364 06.02.2019 03:08
Ostatni post: Illidan
  SMS od nieznanego numeru z linkiem w wiadomości koper1473 2 6298 06.02.2019 03:04
Ostatni post: Illidan
  czarny ekran oraz konsola podczas włączania komputera Jedrek232 1 5967 02.02.2019 18:51
Ostatni post: morderca
  Sprawdzenie logów systemu kacperex44 2 6038 29.01.2019 19:32
Ostatni post: kacperex44
  Czyszczenie starego kompa pejter17 5 5851 25.01.2019 14:36
Ostatni post: morderca
  Pendrive z wesela z niespodziankami: Gamerue/Fuerboos ... zdenekstyby35 3 5826 21.01.2019 21:40
Ostatni post: morderca
Ściana zainfekowany bios ? monitor wyświetla brak sygnału pelsonn 1 6186 13.01.2019 17:10
Ostatni post: raxer
  Samootwierająca się strona i program fullstar17 6 6197 28.12.2018 21:26
Ostatni post: fullstar17
  Dostęp do kamery przez aplikację Device Census. tiger_zaby 3 12585 26.12.2018 22:43
Ostatni post: tiger_zaby
  Pojawianie się podejrzanych folderów exe Ryoukio 1 6068 26.12.2018 08:51
Ostatni post: morderca
  zabezpieczenia przed keyloggerami? prośba o pomoc Agnieszka19861 4 6412 24.12.2018 22:44
Ostatni post: Fix00ser
  prośba o pomoc : http://gmaegames.pro ... hc210pop 14 12803 24.12.2018 21:20
Ostatni post: hc210pop