Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie

#1
Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Witam, od razu zaznaczam że nie jestem jakimś pro programistą, kilka dni temu zacząłem się bawić z robieniem stron więc teksty typu "naucz się podstaw" nie są tu mile widziane a teraz do sedna sprawy.
Kod PHP:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bug_tracker_ingame` (
    `
id_bugINT AUTO_INCREMENT,
    `
namevarchar(255) ,
    `
descriptiontext ,
    `
posxINT,
    `
posyINT,
    `
poszINT,
    `
timedate,
    `
statusINT NOT NULL DEFAULT '0',
    `
repairervarchar(255NOT NULL DEFAULT '0',
    
PRIMARY KEY (`id_bug`)
    ) 
Mam taką oto bazę danych w która będzie zapełniana zgłoszeniami o różnych bugach w grze. Chce aby zawartość tej bazy pokazywała się na stronie w tabeli (7 kolumn, posx/y/z w jednej oddzielone dwukropkiem). Chciałbym aby na jednej stronie mogło się pojawić maksymalnie 50 wierszy z danymi a jeśli w bazie jest ich więcej to była by możliwość przewinięcia o kolejne 50 wyników, coś podobnego jak na tym screenie.

Edit
Zapomniałem dodać żeby to było w php
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Zapytanie z
Kod PHP:
SELECT FROM bug_tracker_ingame 
ograniczenie zapytania limitem, czyli już masz
Kod PHP:
SELECT FROM bug_tracker_ingame LIMIT 0,50 
i objęcie go w pętli while. Jeżeli chcesz dzielić to na strony to przeglądnij skrypty od stronicowania.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#3
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
poradziłem sobie jakoś z pobieraniem danych z bazy i wyświetlaniem w tabeli ale stronicowania jakoś ugryźć nie mogę i jeszcze coś jak w jednej komórce wyświetlić kilka danych z różnych kolumn w bazie
Kod PHP:
<?php require_once 'engine/init.php'; include 'layout/overall/header.php'?>
<?PHP
$q 
mysql_query("SELECT * FROM `bug_tracker_ingame` LIMIT 50");
echo 
"<table border=\"1\">
  <tr>
    <th scope=\"col\">Id</th>
    <th scope=\"col\">Name</th>
    <th scope=\"col\">Description</th>
    <th scope=\"col\">Position</th>
    <th scope=\"col\">Time</th>
    <th scope=\"col\">Status</th>
    <th scope=\"col\">Repairer</th>
  </tr>
"
;
while(
$a mysql_fetch_array($q))
{
     echo 
"<tr>";
 echo 
"<td>".$a['id_bug']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['name']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['description']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['posx']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['time']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['status']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['repairer']."</td>";
  echo 
"</tr>";
}
echo 
"</table>"
?>
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#4
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Stronicowanie :

https://www.google.pl/search?q=php+stron...p;ie=UTF-8

Co do wyświetlania danych w 1 komórce :

Kod:
echo "<td>".$a['id_bug']." ".$a['name']."</td>";
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#5
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Kolega mi pomógł i mam taki skrypt, jest w nim trochę bugów a kolega nie odpowiada na moje wiadomości, na pierwszej stronie są rekordy o id 1, 2 i 3, to jest ok ale na drugiej stronie są rekordy o id 2, 3 i 4 a powinno być 4, 5 i 6, W bazie są chyba 24 rekordy a ten skrypt nawet po przewinięciu na ostatnią stronę pokazuje do rekordu o id 10 a powinno być 24
Kod PHP:
<?php
  
require_once 'engine/init.php'
  include 
'layout/overall/header.php';

function 
liczba($liczba)
        {
            
$lliczba strlen($liczba);
            for(
$i 0$i $lliczba$i++){
                if(!
is_numeric($liczba[$i])) return false;
            }
            return 
true;
        }

$limit 3;
if(!isset(
$_GET['strona']) or !liczba($_GET['strona']))
  
$strona 0;
else
  
$strona $_GET['strona']-1;
  
$q mysql_query("SELECT id_bug FROM `bug_tracker_ingame`");
$ilosc mysql_num_rows($q);

if(
$ilosc){
  if(
$strona 0) echo '<a href="?strona='.$strona.'"><-</a> ';

  if(
$strona+ceil($ilosc/$limit)) echo ' <a href="?strona='.($strona+2).'">-></a>';
}


$q mysql_query("SELECT * FROM `bug_tracker_ingame` LIMIT $strona,$limit");
echo 
"<table border=\"1\">
  <tr>
    <th scope=\"col\">Id</th>
    <th scope=\"col\">Name</th>
    <th scope=\"col\">Description</th>
    <th scope=\"col\">Position</th>
    <th scope=\"col\">Time</th>
    <th scope=\"col\">Status</th>
    <th scope=\"col\">Repairer</th>
  </tr>
"
;
while(
$a mysql_fetch_array($q))
{
     echo 
"<tr>";
 echo 
"<td>".$a['id_bug']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['name']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['description']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['posx']."</td>";
echo 
"<td>".$a['posx']."/".$a['posy']."/".$a['posz']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['time']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['status']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['repairer']."</td>";
  echo 
"</tr>";
}
echo 
"</table>";?>
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#6
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Tutaj masz gotowy skrypt z książki Larrego Ullmana wraz z komentarzami.
Przerób go sobie na własne potrzeby.

Kod PHP:
<?php # Script 9.4 - #4

// This script retrieves all the records from the users table.
// This version paginates the query results.

$page_title 'View the Current Users';
include (
'includes/header.html');
echo 
'<h1>Registered Users</h1>';

require_once (
'../mysqli_connect.php');

// Number of records to show per page:
$display 10;

// Determine how many pages there are...
if (isset($_GET['p']) && is_numeric($_GET['p'])) { // Already been determined.

    
$pages $_GET['p'];

} else { 
// Need to determine.

     // Count the number of records:
    
$q "SELECT COUNT(user_id) FROM users";
    
$r = @mysqli_query ($dbc$q);
    
$row = @mysqli_fetch_array ($rMYSQLI_NUM);
    
$records $row[0];

    
// Calculate the number of pages...
    
if ($records $display) { // More than 1 page.
        
$pages ceil ($records/$display);
    } else {
        
$pages 1;
    }
    
// End of p IF.

// Determine where in the database to start returning results...
if (isset($_GET['s']) && is_numeric($_GET['s'])) {
    
$start $_GET['s'];
} else {
    
$start 0;
}
        
// Make the query:
$q "SELECT last_name, first_name, DATE_FORMAT(registration_date, '%M %d, %Y') 
AS dr, user_id FROM users ORDER BY registration_date ASC LIMIT $start, $display"
;        
$r = @mysqli_query ($dbc$q);

// Table header:
echo '<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" width="75%">
<tr>
    <td align="left"><b>Edit</b></td>
    <td align="left"><b>Delete</b></td>
    <td align="left"><b>Last Name</b></td>
    <td align="left"><b>First Name</b></td>
    <td align="left"><b>Date Registered</b></td>
</tr>
'
;

// Fetch and print all the records....

$bg '#eeeeee'// Set the initial background color.

while ($row mysqli_fetch_array($rMYSQLI_ASSOC)) {

    
$bg = ($bg=='#eeeeee' '#ffffff' '#eeeeee'); // Switch the background color.
    
    
echo '<tr bgcolor="' $bg '">
        <td align="left"><a href="edit_user.php?id=' 
$row['user_id'] . '">Edit</a></td>
        <td align="left"><a href="delete_user.php?id=' 
$row['user_id'] . '">Delete</a></td>
        <td align="left">' 
$row['last_name'] . '</td>
        <td align="left">' 
$row['first_name'] . '</td>
        <td align="left">' 
$row['dr'] . '</td>
    </tr>
    '
;
    
// End of WHILE loop.

echo '</table>';
mysqli_free_result ($r);
mysqli_close($dbc);

// Make the links to other pages, if necessary.
if ($pages 1) {
    
    
// Add some spacing and start a paragraph:
    
echo '<br /><p>';
    
    
// Determine what page the script is on:    
    
$current_page = ($start/$display) + 1;
    
    
// If it's not the first page, make a Previous button:
    
if ($current_page != 1) {
        echo 
'<a href="view_users.php?s=' . ($start $display) . '&p=' $pages '">Previous</a> ';
    }
    
    
// Make all the numbered pages:
    
for ($i 1$i <= $pages$i++) {
        if (
$i != $current_page) {
            echo 
'<a href="view_users.php?s=' . (($display * ($i 1))) . '&p=' $pages '">' $i '</a> ';
        } else {
            echo 
$i ' ';
        }
    } 
// End of FOR loop.
    
    // If it's not the last page, make a Next button:
    
if ($current_page != $pages) {
        echo 
'<a href="view_users.php?s=' . ($start $display) . '&p=' $pages '">Next</a>';
    }
    
    echo 
'</p>'// Close the paragraph.
    
// End of links section.
    
include ('includes/footer.html');
?>
 System operacyjny: linux Przeglądarka: chrome
#7
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Jestem chyba do *****, mam kilka błędów
nad tabelą
Kod PHP:
Warningmysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_resultnull given in /home/user/public_html/znote/bugi.php on line 57 
i pod tabelą
Kod PHP:
Warningmysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_resultnull given in /home/user/public_html/znote/bugi.php on line 71 
Warning
mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqlinull given in /home/user/public_html/znote/bugi.php on line 72 
Stworzyłem coś takiego
Kod PHP:
<?php 
require_once 'engine/init.php'
  include 
'layout/overall/header.php';


// Number of records to show per page:
$display 10;

// Determine how many pages there are...
if (isset($_GET['p']) && is_numeric($_GET['p'])) { // Already been determined.

    
$pages $_GET['p'];

} else { 
// Need to determine.

     // Count the number of records:
    
$q "SELECT COUNT(id_bug) FROM bug_tracker_ingame";
    
$r = @mysqli_query ($dbc$q);
    
$row = @mysqli_fetch_array ($rMYSQLI_NUM);
    
$records $row[0];

    
// Calculate the number of pages...
    
if ($records $display) { // More than 1 page.
        
$pages ceil ($records/$display);
    } else {
        
$pages 1;
    }
    
// End of p IF.

// Determine where in the database to start returning results...
if (isset($_GET['s']) && is_numeric($_GET['s'])) {
    
$start $_GET['s'];
} else {
    
$start 0;
}
        
// Make the query:
$q "SELECT * FROM `bug_tracker_ingame` LIMIT $start, $display";        
$r = @mysqli_query ($dbc$q);

// Table header:
echo "<table border=\"1\">
  <tr>
    <th scope=\"col\">Id</th>
    <th scope=\"col\">Name</th>
    <th scope=\"col\">Description</th>
    <th scope=\"col\">Position</th>
    <th scope=\"col\">Time</th>
    <th scope=\"col\">Status</th>
    <th scope=\"col\">Repairer</th>
  </tr>
"
;
// Fetch and print all the records....


while ($row mysqli_fetch_array($rMYSQLI_ASSOC)) {
     echo 
"<tr>";
 echo 
"<td>".$a['id_bug']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['name']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['description']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['posx']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['time']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['status']."</td>";
 echo 
"<td>".$a['repairer']."</td>";
  echo 
"</tr>";
}
echo 
"</table>"
 
// End of WHILE loop.

mysqli_free_result ($r);
mysqli_close($dbc);

// Make the links to other pages, if necessary.
if ($pages 1) {
    
    
// Add some spacing and start a paragraph:
    
echo '<br /><p>';
    
    
// Determine what page the script is on:    
    
$current_page = ($start/$display) + 1;
    
    
// If it's not the first page, make a Previous button:
    
if ($current_page != 1) {
        echo 
'<a href="bugi.php?page=' . ($start $display) . '&p=' $pages '">Previous</a> ';
    }
    
    
// Make all the numbered pages:
    
for ($i 1$i <= $pages$i++) {
        if (
$i != $current_page) {
            echo 
'<a href="bugi.php?page=' . (($display * ($i 1))) . '&p=' $pages '">' $i '</a> ';
        } else {
            echo 
$i ' ';
        }
    } 
// End of FOR loop.
    
    // If it's not the last page, make a Next button:
    
if ($current_page != $pages) {
        echo 
'<a href="bugi.php?page=' . ($start $display) . '&p=' $pages '">Next</a>';
    }
    
    echo 
'</p>'// Close the paragraph.
    
// End of links section.

?>

Edit:
poradziłem sobie, dzięki
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#8
RE: Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie
Zamykam na prośbę autora wątku.
Pozdrawiam.
Ajgor
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki (Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  PHP - Sprawdzenie wartości przed dodaniem do bazy MYSQL dawswi1 0 3160 20.02.2020, 22:21
Ostatni post: dawswi1
  Upload pliku na serwer i do bazy danych mati514 3 8438 16.05.2019, 17:12
Ostatni post: mati514
Ściana Dynamiczne pobieranie html PHP kamiltu 0 12133 23.06.2018, 15:53
Ostatni post: kamiltu

Skocz do:


Wybrane wątki (Pobieranie danych z bazy i umieszczanie ich w tabeli na stronie)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  A propo scalania kilku efektów , warstw graficznych w CSS proohno 0 2223 10.04.2020 16:58
Ostatni post: proohno
Sad Dodawanie komentarzy na WWW Samek2222 9 4568 01.04.2020 19:17
Ostatni post: koneton
  Zbyt szybki spadek pojemności serwera gentleman 5 3591 05.03.2020 15:28
Ostatni post: Pentium4320
  Darmowe artykuły do przedruku? Alsenas 3 5216 03.03.2020 15:38
Ostatni post: takecare
  Wyszukiwanie na urządzenich mobilnych broda99 5 4156 28.02.2020 23:24
Ostatni post: Ajgor
  Problem z zdjęciami w wordpressie sledzik 3 3630 28.02.2020 10:46
Ostatni post: cerojoh616
  PHP - Sprawdzenie wartości przed dodaniem do bazy MYSQL dawswi1 0 3160 20.02.2020 22:21
Ostatni post: dawswi1
  Jak pobrać filmy na dysk zamieszczone na tej stronie? adolek17 4 3692 06.02.2020 14:36
Ostatni post: panaho
  "Na czym" postawiona jest ta strona? OxyGenE 4 3750 04.02.2020 21:35
Ostatni post: kompowiep
  Błędy składniowe PHP dawswi1 1 3720 26.01.2020 18:22
Ostatni post: hydr4x
  Przekazywanie stanu sesji między plikami php dawswi1 2 3688 26.01.2020 16:35
Ostatni post: dawswi1
  Mixed content na protokole HTTPS Unlimited 1 5217 20.11.2019 14:05
Ostatni post: raxer
  Pozycjonowanie, toksyczne linki Alsenas 13 9543 19.11.2019 14:48
Ostatni post: Centor
Question Co sądzicie o edytorze Gutenberg w WordPress? radekhetero 2 7856 15.11.2019 15:55
Ostatni post: Alsenas
  Konfiguracja wampserver 2019. ~Anonim 3 5847 11.10.2019 05:26
Ostatni post: Michu_PL