Poznaliśmy zwycięzców Wakacyjnego Konkursu PC Format! Gratulujemy wszystkim zainteresowanym oraz zapraszamy do TEMATU


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

(Problem) Użycie procesora 100%

#1
(Problem) Użycie procesora 100%
Witam. Jestem nowy na tym forum Wesoły Mój komputer muli się cały czas, w każdej grze np. ovelord albo warcraft 3 strasznie klatkuje. W menadżerze zadań pisze, że użycie procesora wynosi 100%.

Oto mój komputer:
Procesor: AMD Athlon 3000+ 2.00 Ghz
Pamięć RAM: 1 GB
Karta Graficzna; ATI Radeon HD 4800 Series
Dysk Twardy: 80 GB

Scan z HjackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:00:16, on 2011-06-25
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM FAtst 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Documents and Settings\Hubert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Hubert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe
C:\Documents and Settings\Hubert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Hubert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Softonic-Polska Toolbar - {c86eb8a9-ccc2-4b6c-b75d-73576ed591bf} - C:\Program Files\Softonic-Polska\tbSof1.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Softonic-Polska Toolbar - {c86eb8a9-ccc2-4b6c-b75d-73576ed591bf} - C:\Program Files\Softonic-Polska\tbSof1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Hubert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [Magnify] Magnify.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [Magnify] Magnify.exe (User 'Default user')
O4 - Startup: Registration .LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Dark Messiah of Might and Magic\RegistrationReminder.exe
O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5 - Hammers of Fate.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registrationa1\RegistrationReminder.exe
O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5 - Tribes of the East.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\registration\RegistrationReminder.exe
O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM FAtst 800-840\dslmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Atxpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F4B85B2B-A9D3-4D0D-8E5F-8EBC824E5BA9}: NameServer = 62.233.233.233 87.204.204.204
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--
End of file - 9827 bytesZa pomoc dziękuje Wesoły
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#2
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
CTRL+ALT+DEL, zakładka procesy i zobacz jaki proces obciąża CPU.
Ludzie, Google nie gryzie...
Nie rób z siebie durnia, opisz dokładnie Twój problem, jak próbowałeś go rozwiązać i nie zapomnij poprawnie się wypowiadać.
Nie pomagam na PW.


 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#3
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
3 screnny bo mi się nie zmieścilo. Na tych screenach widać jakby trochę komp zwolnił, ale i tak się muli (w grach, w przeglądarce paintcie, poprostu wszędzie Język<a href="http://tinypic.com?ref=25jl7jb" target="_blank"><img src="http://i52.tinypic.com/25jl7jb.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://tinypic.com?ref=2u4lkio" target="_blank"><img src="http://i56.tinypic.com/2u4lkio.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a><a href="http://tinypic.com?ref=1z1r9mf" target="_blank"><img src="http://i56.tinypic.com/1z1r9mf.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>


Soory że tak długo ale nawet uplad na tym kompie jest dłuuugi Smutek
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#4
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Linki nie działają... i po kiego grzyba pakujesz nam jakieś durne informacje typu :

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
skąd to w ogóle masz?

I Ciekawy jestem jaki geniusz wsadził Ci cośz serii HD48** do Athlona 3000, albo to ściema albo głupota do potęgi "n". Jaką masz płytę główną? Jak nie wiesz jak sprawdzić to CPU-Z zakłądka Matherboard. No i zużycie 100% nie jest niczym dziwnym - czy niepokojącym, ten procek jest taki słaby, że musi siódme poty wycisnąć aby cokolwiek odpalić.
[Obrazek: 2_1228912020.gif]


 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#5
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Przy odrobinie znajomości komputerów da się zobaczyć te screeny co podał autor:
http://i52.tinypic.com/25jl7jb.jpg
http://i56.tinypic.com/2u4lkio.jpg
http://i56.tinypic.com/1z1r9mf.jpg
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#6
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Screen z HWMonitor
NIEREGULAMINOWY PODPIS.
 System operacyjny: windows_vista Przeglądarka: firefox
#7
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Wszystko po 0 i zabiera 70% procesów ? O.o
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#8
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Nie kręcisz czasem? Na jednym ze zrzutów ekranu widać, jakby był modyfikowany (obraz).
 System operacyjny: windows_vista Przeglądarka: firefox
#9
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
Nic nie kręce, bo to bylo w paintcie robione i się 2 screeny zrobiły! Blagam pomocy to jest takie uciążliwe. No bo kiedyś miałem kartę 128 mb jakąś tam no i 3 miesiące później wymieniłem kartę na tą i b. dobrze gry chodziły no i 3 miesiące później miałem wirusa no i komputer został oddany do informatyka, który później oddal kompa no i już się tak mulił. Ale jest to dobry informatyk bo robił kuzynowi też to samo tylko bez usuwania wirusa bo było formatowanie no i u niego wszystko dobrze działa.

Tutaj screen z CPUID HwMonitor:
http://oi56.tinypic.com/29fva7t.jpg
[Obrazek: 29fva7t.jpg]
http://i56.tinypic.com/29fva7t.jpg
http://tinypic.com/r/29fva7t/7

Macie tutaj to jest screen z tego samego bo nie wiedziałem, które działa.

A płyta głowna na Evereście i Aidzie 32 pisze ,że nieznane. Ale zobaczcie macie tu screena:

<a href="http://tinypic.com?ref=m8dwd2" target="_blank"><img src="http://i55.tinypic.com/m8dwd2.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>

[Obrazek: m8dwd2.jpg]

[Obrazek: m8dwd2.jpg]

http://i55.tinypic.com/m8dwd2.jpg

Proszę o pomoc naprawdę!
Proszę pomóżcie!!
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#10
RE: (Problem) Użycie procesora 100%
A co możemy ci pomóc? Masz gówniany procesor który się nie wyrabia.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: ie7
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
svchost.exe 100 cpu xp sp3użycie procesora 100 windows xpsvchost.exe windows xp zuzycie 100 %avastsvc 100 cpuavastsvc ciągle się łączyavastsvc.exe 100%uzycia prockaxp sp3 svchost 100 cpuavastsvc.exe 100 cpuavastsvc zuzywa 100 procesoraavastsvc uzycie procesora

Podobne wątki ((Problem) Użycie procesora 100%)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Mój laptop wolno chodzi ciągle się tnie użycie cpu jest na 100 % thegregor 5 14358 09.08.2012, 14:47
Ostatni post: DJ Zgon
  Użycie wejścia od zintegrowanej karty graficznej. TRicKYmAn 1 1469 02.08.2012, 09:25
Ostatni post: CaCP3RO
  Zbyt wysokie użycie procesora. Pomocy! lokifisz 25 8231 22.04.2012, 18:57
Ostatni post: muflon37

Skocz do:


Wybrane wątki ((Problem) Użycie procesora 100%)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Lagi lapka CzeCzeN 2 11486 22.08.2012 04:10
Ostatni post: resont
  Czy mój sprzęt da radę z CrossFireX ? resont 26 18615 22.08.2012 03:09
Ostatni post: resont
Ściana Myszka przestaje reagować wdowa_tychy 0 8503 22.08.2012 01:19
Ostatni post: wdowa_tychy
  karta graficzna do phenom II 965 marchena666 13 14572 21.08.2012 22:57
Ostatni post: Patrykx12
  Radeon 9600 problem z grami BlackDeath 15 13065 21.08.2012 22:42
Ostatni post: BadBoy001
  IBM Lenovo M58 sff pionowo Scoff 2 37611 21.08.2012 21:34
Ostatni post: Scoff
Scared Losowe zwiechy i BSODy Kubo_O 5 7033 21.08.2012 21:14
Ostatni post: Grisz
  Czy da się go jeszcze uratować? jaroosz 3 4797 21.08.2012 21:12
Ostatni post: Grisz
Sad nie mogę otwożyć partycji. mt1996 6 6944 21.08.2012 20:09
Ostatni post: ludzikk
  kupno nowej kart graficznej , jaka ? xboxmen 5 7061 21.08.2012 20:00
Ostatni post: Dyzajash
  Przegrzewanie się Toshiba Satellite A300 POMOCY! cptMichaaX 1 41971 21.08.2012 19:21
Ostatni post: Grisz
  problem przy odpalaniu win7 kamros 4 7639 21.08.2012 19:12
Ostatni post: Grisz
  Temperatura karty graficznej ostry121 13 14817 21.08.2012 18:56
Ostatni post: muflon37
Big Grin Sukces, HD6850 z biosem HD6870- Czy sekcja zasilania wytrzyma? wdowa_tychy 0 6233 21.08.2012 18:23
Ostatni post: wdowa_tychy
  ASUS X53TK czy Samsung NP305E5A ? magnum146 1 7005 21.08.2012 17:08
Ostatni post: Patrykoller