Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Problemy w Vista SP2

#1
Problemy w Vista SP2
Witam! Mam kilka problemów w mojej Viście. Kiedy włączam komputer wyskakuje wiadomość o braku podpisu w sfsync04.sys. Ostatnio defragmentowałem i oczyszczałem dysk i znikła mi skórka Visty, jest teraz taka z 98. Nie mam także połączenia z internetem (Orange Freedom).
Dam odrazu log z HijackThis:
Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:41:22, on 2009-07-24
Platform: Windows Vista SP2, v.113 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
F:\Program Files (x86)\VS Online\VSOnline.exe
F:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
F:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files (x86)\Hamachi\hamachi.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe
F:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe
F:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - F:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files (x86)\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - f:\Program Files (x86)\BitCometxd\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll
O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\Program Files (x86)\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files (x86)\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files (x86)\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [supertintin_skype] "C:\Program Files (x86)\Supertintin for Skype\supertintin_skype.exe" /start_context sys_auto
O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files (x86)\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe"  /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] F:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] "f:\Program Files (x86)\VS Online\VSOnline.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "F:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2517124912-1849139238-2434067953-1000\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2517124912-1849139238-2434067953-1000\..\Run: [VS Online] "f:\Program Files (x86)\VS Online\VSOnline.exe" /tray (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2517124912-1849139238-2434067953-1000\..\Run: [Skype] "F:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2517124912-1849139238-2434067953-1000\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray (User '?')
O4 - S-1-5-21-2517124912-1849139238-2434067953-1000 Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files (x86)\Hamachi\hamachi.exe (User '?')
O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files (x86)\Hamachi\hamachi.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://f:\Program Files (x86)\BitCometxd\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://f:\Program Files (x86)\BitCometxd\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://f:\Program Files (x86)\BitCometxd\BitComet.exe/AddLink.htm
O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - F:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - F:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - F:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://f:\Program Files (x86)\BitCometxd\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll/206 (file missing)
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\Windows\system\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9b2d923a0a212) (gupdate1c9b2d923a0a212) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Linksys Updater (LinksysUpdater) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Linksys\Linksys Updater\bin\LinksysUpdater.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

--
End of file - 8905 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: Problemy w Vista SP2
co do orange przeinstaluj aplikacje
a co reszty nie wiem System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: Problemy w Vista SP2
Korzystasz z Antywirusa, firewalla ?
 System operacyjny: windows_2000 Przeglądarka: opera
#4
RE: Problemy w Vista SP2
To:
(24.07.2009, 17:00)~Anonim napisał(a): Kiedy włączam komputer wyskakuje wiadomość o braku podpisu w sfsync04.sys.
Jest prawdopodobnie wynikiem tego:
(24.07.2009, 17:00)~Anonim napisał(a): O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] F:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
I jeśli dobrze zgaduje, to chodzi o GTA. I jeśli dobrze zgaduje drugi raz, to ów gra jest ten tego tam tego, no... Można to obejść w sposób pośredni poprzez wklepanie w cmd najpierw:
bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
a następnie:
bcdedit -set loadoptions \”DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
Niestety po tej akcji każdorazowo podczas uruchomiania systemu trza klepać F8 i wciskać Disable Driver signature Enforcement (czy jakoś podobnie). Niemniej wyeliminuje to problem z błędem, aczkolwiek nie wyeliminuje go w ogóle. Co do theme, to sprawdź w folderze C:\Windows\Resources\Themes czy masz tam coś jeszcze oprócz Windows Classic.theme. A o Orange wspomniał już kolega.

P.s. Nie używaj na Twoim systemie (Vista 64 bit) HJT, bo nie zdaje ona w na nim egzaminu.
 System operacyjny: windows_vista Przeglądarka: mozilla
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki (Problemy w Vista SP2)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Win XP SP2 a antywirus pablo-fizjo 6 5563 09.09.2016, 13:51
Ostatni post: pablo-fizjo
  Sterowniki do karty graficznej, Windows Vista SP2 x64 Lemon 1 2346 31.08.2015, 18:26
Ostatni post: saper1972
  Win xp problem z instalacją sp2 kretes1406 5 1897 19.03.2015, 09:59
Ostatni post: koneton

Skocz do:


Wybrane wątki (Problemy w Vista SP2)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Nie mogę zainstalować geforce experience,przez harmonogram zadań. BartexVP 5 4198 03.12.2018 21:16
Ostatni post: Officer Crabtree
  G-sync ON, a co z v-sync? esco 1 3800 03.12.2018 17:59
Ostatni post: Officer Crabtree
  Zresetowanie/usunięcie hasła Windows 7 64 bit piotrekq94 1 1057 03.12.2018 12:06
Ostatni post: Armo
  Recorder Mouse Pro nie działa prawidłowo. Irenka18+ 4 4030 01.12.2018 14:52
Ostatni post: Illidan
  CxC0000005 Podczas instalacji windos 7 [wydzielone] yankes82 2 3521 28.11.2018 15:21
Ostatni post: yankes82
  GTA Vice City Kolekcja Klasyki - problem z uruchomieniem na Windows 10 64bit camel 4 1503 22.11.2018 23:33
Ostatni post: Parkicz
  Win 7 nie uruchamia się [czarny podświetlony ekran po załadowaniu kafelków] cravenciak 2 1116 22.11.2018 13:59
Ostatni post: Illidan
  Jak wyłączyć zapore konta ricardo59 2 4007 21.11.2018 15:12
Ostatni post: raxer
  Ipla za granicą. MrCztery4 5 9409 19.11.2018 04:22
Ostatni post: Anderr9
  Problem z PnP viv041 3 4982 19.11.2018 00:09
Ostatni post: Armo
  Pomoc w zdiagnozowaniu problemu pampidoo 18 8550 16.11.2018 18:37
Ostatni post: pampidoo
  Automatycznie wyłączający się steam basdiwad 0 3965 15.11.2018 15:12
Ostatni post: basdiwad
  Problem przy instalacji Windows XP SP0 Squeazz 14 7774 15.11.2018 13:01
Ostatni post: Squeazz
  Pomoc w zdiagnozowaniu problemu vol. 2 pampidoo 2 4032 14.11.2018 20:30
Ostatni post: pampidoo
  Oczyszczanie dysku systemowego w WIN 10 berserker 4 5303 14.11.2018 17:37
Ostatni post: Michu_PL