Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Proszę o pomoc w sprawdzeniu loga

#1
Proszę o pomoc w sprawdzeniu loga
Witam. Dostałem do użytkowania laptopa, który już był eksploatowany. W menadżerze zadań jest mnóstwo aktywnych procesów. Czy moglibyście zerknąć czy jest coś niepokojącego w nich??

Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:03:15, on 2010-08-09
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DPWinLct.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
c:\drivers\audio\r211990\stacsv.exe
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\o2flash.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\vmware-converter-a.exe
C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\vmware-converter.exe
C:\Program Files\VMware\VMware Server\tomcat\bin\Tomcat6.exe
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\WLKeeper.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe
C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-hostd.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe
C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\WINDOWS\system32\AESTFltr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\OEM13Mon.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
C:\Dell\DBRM\Reminder\DbrmTrayIcon.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\Documents and Settings\stx\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.29\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-vmx.exe
C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in\vmware-vmrc.exe
C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in\vmware-remotemks.exe
C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=pl&l=pl&s=pad
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=pl&l=pl&s=pad
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: DigitalPersona Fingerprint Software Extension - {395610AE-C624-4f58-B89E-23733EA00F9A} - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpOtsPluginIe8.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Go!Zilla IE Helper - {E1FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GoZilla\GozCatch.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AESTFltr] %SystemRoot%\system32\AESTFltr.exe /NoDlg
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe nvHotkey.dll,Start
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [OEM13Mon.exe] C:\WINDOWS\OEM13Mon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" /tf Intel Wireless Tray
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DBRMTray] C:\Dell\DBRM\Reminder\DbrmTrayIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\RunOnce: [DBRMTray] C:\Dell\DBRM\Reminder\TrayApp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\stx\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware server\vsocklib.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware server\vsocklib.dll
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {B94C2238-346E-4C5E-9B36-8CC627F35574} (VMware Remote Console Plug-in 2.5.0.00000) -
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: DPWLN   - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DPWLEvHd.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe
O23 - Service: Usługa McAfee Framework (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: O2FLASH - O2Micro International - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\o2flash.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - c:\drivers\audio\r211990\stacsv.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe
O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
O23 - Service: VMware vCenter Converter Agent (vmware-converter-agent) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\vmware-converter-a.exe
O23 - Service: VMware vCenter Converter Server (vmware-converter-server) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\vmware-converter.exe
O23 - Service: VMware Host Agent (VMwareHostd) - Unknown owner - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-hostd.exe
O23 - Service: VMware Server Web Access (VMwareServerWebAccess) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\VMware\VMware Server\tomcat\bin\Tomcat6.exe
O23 - Service: VMware VSS Writer (vmwriter) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmVssWriter.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\WLKeeper.exe

--
End of file - 16111 bytes


Dzięki wielkie z góry
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: Proszę o pomoc w sprawdzeniu loga
Sporo procesów jest uruchomionych. Pokaż zestaw logów: RSIT + OTL + Gmer.
[Obrazek: 20075.jpg]
[Obrazek: musicbar.php?username=SmallTux&color=black]
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
microvision development stllssvrvmware-authd.exe site:pl

Podobne wątki (Proszę o pomoc w sprawdzeniu loga)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Proszę o sprawdzenie loga specyk1990 3 4368 23.08.2019, 15:36
Ostatni post: morderca
  Proszę o sprawdzenie loga ricardo59 2 2899 05.05.2019, 07:36
Ostatni post: ricardo59
  Proszę o sprawdzenie loga - Reklamowe combo fryzjer 4 2045 30.03.2016, 08:48
Ostatni post: fryzjer

Skocz do:


Wybrane wątki (Proszę o pomoc w sprawdzeniu loga)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Ściana Prośba o sprawdzenie logów Maciek8998 2 2818 28.12.2019 17:51
Ostatni post: Maciek8998
Question Prośba o sprawdzenie logów MrMelan 1 2714 28.12.2019 16:29
Ostatni post: morderca
  watchstream.best virus finestyle 1 2740 28.12.2019 12:25
Ostatni post: morderca
  Sprawdzenie logów, dzięki z góry Neal 1 2701 26.12.2019 16:21
Ostatni post: morderca
  prośba o sprawdzenie logów proxlee 2 2866 18.12.2019 10:31
Ostatni post: proxlee
  Laptop zawiesza się po 5 minutach od uruchomienia - prośba o ocenę logów. robert14-83 3 2294 11.12.2019 14:08
Ostatni post: robert14-83
  Spowolnienie komputera, blue screen – prośba o spr. logów Gummi_bear 2 2073 07.12.2019 22:12
Ostatni post: wlisik
  Prośba o sprawdzenie logów - podejrzane działanie systemu Azrael 1 3372 07.11.2019 10:33
Ostatni post: morderca
  LOGI - Prośba o sprawdzenie kamil1249 2 3346 05.11.2019 18:20
Ostatni post: kamil1249
  Wielka prośba o sprawdzenie logów (kradzież) bboygutass 3 3674 10.10.2019 13:38
Ostatni post: morderca
  Prośba o sprawdzenie logów dawcios99 1 3734 05.10.2019 19:29
Ostatni post: morderca
  Prośba o sprawdzenie logów proxlee 3 4143 17.09.2019 22:29
Ostatni post: morderca
  Proszę o sprawdzenie loga specyk1990 3 4368 23.08.2019 15:36
Ostatni post: morderca
  Prosze o sprawdzenie logów ricardo59 2 4468 08.08.2019 15:11
Ostatni post: ricardo59
  Sprawdzenie logów (laptop "piłuje" bez obciążenia) + niedziałająca klawiatura EiderSeek 2 4579 03.08.2019 09:51
Ostatni post: EiderSeek