Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(

#1
Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(
Witam.
Mam taki problem ze McAfee wykrył trojana:
ESENRES.DLL (Generic.dx) w Aplikacja : iexplore.exe
(to dosc dziwne bo ja od jakiegos czasu uzywam tylko FireFox'a)
program nie daje rady ani go przeniesc ani usunąć...
Jak sie pozbyc tego d u p k aKwaśny
Oczywiscie nie uzywając "format:c"
Z gory dzeki za info i POzdro


Załączone pliki Miniatury
   
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(
Daj logi z htj i silenta.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#3
RE: Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(
To jest trojan ESSENCES.DLL.
Daj log Z hijackthis, silient runners i combofix'a .Oczko
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#4
RE: Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:37:19, on 2007-04-30
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS.000\System32\smss.exe
C:\WINDOWS.000\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS.000\system32\services.exe
C:\WINDOWS.000\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS.000\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS.000\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS.000\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS.000\Explorer.EXE
C:\WINDOWS.000\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS.000\system32\sw20.exe
C:\WINDOWS.000\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
C:\WINDOWS.000\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINDOWS.000\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS.000\system32\ircomm2k.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
C:\WINDOWS.000\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS.000\system32\svchost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
C:\WINDOWS.000\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS.000\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS.000\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\DOCUME~1\wind\USTAWI~1\Temp\_tc\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.eu.microsoft.com/poland/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: (no name) - {f35cb24b-0c2f-459b-95c9-1427c07c6ccc} - C:\WINDOWS.000\system32\esenres.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.000\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS.000\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS.000\system32\sw24.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.000\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS.000\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS.000\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\wind\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\gph0qejh.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\wind\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles/gph0qejh.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}"
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: Win32 Classes -
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs:
O20 - Winlogon Notify: esenres - C:\WINDOWS.000\SYSTEM32\esenres.dll
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Virtual IR COM Port, Service Program (IrCOMM2kSvc) - Jan Kiszka - C:\WINDOWS.000\system32\ircomm2k.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.000\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS.000\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :(
Temat do zamknięcia. Dyskusja toczy się w tym miejscu: http://www.pcformat.pl/forum/showthread.php?tid=27932 Wesoły
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki (Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :()
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Trojan:Win32/Fuery.B!cl aqu32 2 1892 25.09.2019, 23:03
Ostatni post: aqu32
  Wirus Browser redirect. Jak się go pozbyć? LordMefi 2 6669 08.03.2018, 12:12
Ostatni post: LordMefi
  One more step - jak się pozbyć sadef 14 9753 06.01.2018, 00:29
Ostatni post: sadef

Skocz do:


Wybrane wątki (Trojan?! Jak Sie Go Pozbyć?? :()
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Złośliwy załącznik w mailu - makra tictac 1 5075 14.02.2018 19:14
Ostatni post: broda99
  Informacja o zablokowaniu komputera MMilka 2 5034 08.02.2018 21:27
Ostatni post: MMilka
  Ile antywirusów? greg8403 2 5148 06.02.2018 16:38
Ostatni post: Michu_PL
  Czy programy do hakowania facebooka działają? Majki_77 2 6813 06.02.2018 16:35
Ostatni post: Michu_PL
  Łamanie hasła wifi Globart 2 4955 06.02.2018 16:33
Ostatni post: Michu_PL
  Chrome przekierowuje na Yahoo wool14 0 4851 31.01.2018 00:00
Ostatni post: wool14
  System nie wyłącza się po kliknięciu "zamknij" niceassshe 3 5318 28.01.2018 20:56
Ostatni post: broda99
  Proces bez nazwy zużywa dużo pamięci Xayliii 1 5477 28.01.2018 08:13
Ostatni post: broda99
  Problem z komputerem/ping od dziś soba7 1 4978 26.01.2018 16:50
Ostatni post: Michu_PL
  windows 10 nie otwiera plików exe lewus23 2 6535 22.01.2018 00:52
Ostatni post: broda99
  Wirus na facebooku wysyla wiadomosci Pawes97 1 4962 19.01.2018 18:51
Ostatni post: kamel16
  Samoczynne zapychanie się partycji systemowej Nedved942 4 5106 18.01.2018 16:02
Ostatni post: ~Anonim
  COM Surrogate (dllhost) Egzoo 8 5698 14.01.2018 17:31
Ostatni post: Egzoo
  Co jakiś czas włącza mi się 1 i ta sama strona. geeseene 6 5093 13.01.2018 21:33
Ostatni post: broda99
  12kotov.ru uruchamia się przy starcie kompa talares 3 1091 10.01.2018 12:35
Ostatni post: morderca