Poznaliśmy zwycięzców Wakacyjnego Konkursu PC Format! Gratulujemy wszystkim zainteresowanym oraz zapraszamy do TEMATU


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)

#1
Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Mam łącze 2Mb/s i na test łącza pokazuje mi ok 2300kb/s
I przy pobieraniu testowego pliku z neta idzie z prędkością ok 200kb/s
czyli tyle ile powinno przy tym łączu .

No ale nie wiem czemu przez ostatnie dwa dni otwieranie stron mi strasznie spowolnił wina jakiegoś programu albo wirusa, przypominam ze ściąga sie bardzo dobrze.

Hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:50:20, on 2009-09-18
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\OutlookExpress\ExprOElauncher.exe
C:\WINDOWS\STK02N\STK02NM.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Documents and Settings\dawi\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll
O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\dawi\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TWCU] "C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray /noservice
O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ExprOElauncher] C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\OutlookExpress\ExprOElauncher.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: STK02N 2.3 PNP Monitor.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Ustawienia Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Atxpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {93344865-74BD-4873-BE65-56539D41A65C} - http://www.earn2life.com/plugin/Earn2Life.cab
O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dllc:\progra~1\kasper~1\kasper~1\mzvkbd3.dll
O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 7377 bytes

I jeszcze jedno mam stałe IP.
Outpost Firewall w czasie 3h użytkowania neta wykrywa ponad 400 zablokowanych ataków takich jak ARP SCAN /// ARP UNWANTED_R...
Kopia dzienika:
Adres Intruza
SCAN 192.168.14.14
ARP_SCAN 00-e0-4c-07-f1-05
ARP_UNWANTED_REPLY 00-14-78-eb-ff-83


Kubex92
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#2
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Log podaj w załączniku bądz na wklej.org.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
oto log


Załączone pliki
.log   hijackthis.log (Rozmiar: 7,21 KB / Pobrań: 36)


Kubex92
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#4
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Używasz WIFI? Jeśli tak to proponuję zmienić hasło, nazwę sieci.

Jak wyłączysz Outposta, jest jakaś różnica.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Odinstaluj Deamon tools toolbar z dodaj/usuń programy.
W HJT fix:
Kod:
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

I jak nie korzystasz z pozostałych toolbarów, też je odinstaluj i w HJT fix:
Kod:
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#6
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
sprawdz na kablu czy masz taka sama predkosc
Masz pytanie albo problem z komputerem, internetem i nie dostałeś odpowiedzi ? Daj znać na GG:4625367, zajmę się Twoim problemem. Jeśli będzie skomplikowany to możemy się umówić na zdalną albo osobistą naprawę płatną.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#7
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
przyczyną zwolnienia internetu może być także usługa Bonjour
Kod:
O23 - Service: Bonjour Service - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)
to jest raczej niepotrzebny dodatek od Adobe często zamulający kompy, można usunąć lub przynajmniej wyłączyć
start==>uruchom==>services.msc odszukaj usługę Bonjour Service zatrzymaj ją i wyłącz
usunąć można
Start -> Uruchom i trzeba wklepać: "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe -remove" (informacja z KB Adobe)
Pojawia się w systemie gdy instalujemy Adobe Photoshop CS3
więcej o Bonjour
info
oraz problemy związane z bonjour
tutaj
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#8
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Hej proponuje najpierw sprawdzić kilaka podstawowych rzeczy. Sprawdź sobie poleceniem netstat ile masz połączeń lokalnych win xp ma 4 do 7. Vista spotkałem już że miał 2 do 8. Kolejną rzeczą, która bym zrobił to sprawdził bym sobie w właściwościach połączenie ile pakietów wysyłasz i odbierasz. Jeśli wysyłasz bardzo dużo pakietów to masz najprawdopodobniej jakiegoś złośnika.

Przy sprawdzaniu prędkości pamietaj że im dużej trwa test tym dokładniejszy wynik.
 System operacyjny: windows_vista Przeglądarka: firefox
#9
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
Usługa Bonjour jest chyba powiązana z Apple, nie Adobe.
 System operacyjny: linux_ubuntu Przeglądarka: firefox
#10
RE: Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s)
z ITunes wyłączyłem tego bonjour ale to nie przyśpieszyło wczytywania się stron lecz czuje że kąp jakoś szybciej pracuje.


Kubex92
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
svchost system32 spowolnione łącze

Podobne wątki (Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s))
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Samoistne otwieranie niechcianych stron/Niechciane reklamy podczas przeglądania stron Szymek123 1 3508 25.05.2015, 11:49
Ostatni post: broda99
  Przegladarka fotografii systemu Windows - wolne ładowanie obrazów aga2021 1 3310 27.03.2015, 14:12
Ostatni post: aga2021
  Wolne działanie przeglądarek malin1989 4 2990 04.02.2015, 10:34
Ostatni post: broda99

Skocz do:


Wybrane wątki (Wolne wczytywanie stron www (Łącze 2Mb/s))
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Ściana Wirus skrótu na dysku zew. i znikający pasek start Kabrio 4 2661 14.06.2016 00:35
Ostatni post: Kabrio
  Malwarebytes wykrył zagrożenia proszę o sprawdzenie logów rocketman15 2 2756 09.06.2016 23:14
Ostatni post: rocketman15
  URL:MAL w Firefoxie,jak usunąć? 1marcel 9 1052 08.06.2016 07:19
Ostatni post: morderca
  Samoistne otwieranie stron w przeglądarce, uruchamianie obcej przeglądarki killimDD 10 1239 04.06.2016 16:02
Ostatni post: killimDD
  Samoistne otwieranie niechcianych stron krakussz4 7 3651 03.06.2016 08:17
Ostatni post: killimDD
  TeamSpeak3 Failed to connect to server Alpha_Centauri 0 2941 02.06.2016 17:31
Ostatni post: Alpha_Centauri
  Jak przyśpieszyć ten komputer / LOGI Alpha_Centauri 2 2522 02.06.2016 09:06
Ostatni post: Alpha_Centauri
Big Grin Podejrzana zamuła przeglądarki Avilios 2 2570 31.05.2016 17:29
Ostatni post: Avilios
  Windows 7 prawoklik wyłącza menu start TomalasPL 10 5470 31.05.2016 14:41
Ostatni post: TomalasPL
  Removable drive - wirus na pendrive itam1995 6 2781 31.05.2016 07:53
Ostatni post: itam1995
  Problem z CAPTCHA Weles 3 2934 30.05.2016 20:22
Ostatni post: morderca
  Dziwny proces Win 10 pendzik1 1 3568 29.05.2016 22:17
Ostatni post: hubertus
  Sam z siebie zainstalował mi się Chrome Darekg11 2 2949 29.05.2016 16:21
Ostatni post: dziara1986
  Prawidłowe logowanie na facebooka innym emailem kameleon90 1 2593 29.05.2016 16:17
Ostatni post: dziara1986
  Zweryfikowanie, czy system nie ma niechcianego oprogramowania - jak? geekboy68k 4 2785 27.05.2016 19:26
Ostatni post: geekboy68k