Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

'Your computer is infected'....help !

#1
Scared  'Your computer is infected'....help !
Otóż jak w temacie, popularny problem z wyskaującym alertem Smutek

http://rapidshare.com/files/269126527/hi...s.log.html <<<-- tutaj jest link do loga z programu hijack zrobiony w normalnym trybie systemu. prosiłbym o szybką pomoc Wesoływ sumie dla ułatwienia tutaj jest cały log...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:39:36, on 2009-08-08
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\OAcat.exe
C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oasrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe
C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe
C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe
C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oaui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\OAhlp.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe
O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [msword98] C:\WINDOWS\system32\msword98.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AtOnlineArmor GUI] "C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oaui.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msword98] C:\Documents and Settings\Salome\msword98.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: ikowin32.exe
O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Atxpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdat...2369714418
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D978E74-0E24-4016-B844-DFF1789A2F17}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3D978E74-0E24-4016-B844-DFF1789A2F17}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe
O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe
O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe
O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1ca153970404fa4) (gupdate1ca153970404fa4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Online Armor Helper Service (OAcat) - Tall Emu - C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\OAcat.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Online Armor (SvcOnlineArmor) - Tall Emu - C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oasrv.exe

--
End of file - 7402 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#2
RE: 'Your computer is infected'....help !
Przeskanuj ten proces na stronie http://www.virustotal.com
O4 - HKCU\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
Wejdź w menadżer zadań, znajdź proces prawym przyciskiem otwórz lokalizację i przeskanuj braviax.exe na powyższej stronie i podaj link.
 System operacyjny: windows_vista Przeglądarka: ie8
#3
RE: 'Your computer is infected'....help !
W hijacku fixnij
Kod:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe
O4 - HKCU\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msword98] C:\WINDOWS\system32\msword98.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msword98] C:\Documents and Settings\Salome\msword98.exe
O4 - Startup: ikowin32.exe

Pobierz The Avenger w polu Input script here wklej
Kod:
Files to delete:

C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
C:\WINDOWS\system32\msword98.exe
C:\Documents and Settings\Salome\msword98.exe
Następnym razem log zamieść w załączniku lub na http://www.wklej.org
Daj loga z RSIT, dodatkowo możesz użyć Malwarebytes antimalware i DrWeb CureIt!
[Obrazek: 20075.jpg]
[Obrazek: musicbar.php?username=SmallTux&color=black]
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#4
RE: 'Your computer is infected'....help !
Dzięx Wesoły przeskanowałem go najpierw Spyware Doctor'em i on usunął raczej cały syf bo alerty i okienka poznikały Wesoły temat do zamknięcia Wesoły
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: 'Your computer is infected'....help !
(19.08.2009, 22:43)ognisty_lisek napisał(a): W hijacku fixnij
Kod:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe
(...)
A co tu jest szkodliwego?!!

Proszę to przywrócić

Dodatkowo pokaż log z RSIT
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#6
RE: 'Your computer is infected'....help !
ja mniałem taki sam proble ale użyłem Spyware Terminator i wszystko gra cacy
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki ('Your computer is infected'....help !)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  msiexec.exe wirus (System Infected: Downloader.Dromedan Activity 11) Wojcieszy 2 4434 25.02.2016, 16:54
Ostatni post: Wojcieszy
Ściana Pomocy! problem:WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue [wydzielone] RedStar 19 2307 08.08.2014, 19:28
Ostatni post: broda99
  WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue [wydzielone] helus 1 1232 09.05.2014, 23:06
Ostatni post: broda99

Skocz do:


Wybrane wątki ('Your computer is infected'....help !)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Eset antywirus - deinstalacja ramirez77 4 5231 11.03.2018 21:18
Ostatni post: Michu_PL
  Po kliknieciu w program nie uruchamia sie [szpieg?] rowerzysta 3 1007 11.03.2018 14:53
Ostatni post: broda99
  Wirus Browser redirect. Jak się go pozbyć? LordMefi 2 6370 08.03.2018 12:12
Ostatni post: LordMefi
  Podejrzane procesy: avguirna.exe, igfxTray, hppusg, program [wydzielone] moplefan 2 5172 06.03.2018 20:58
Ostatni post: moplefan
  Spowolnienie komputera PaTrYkus44 9 5766 24.02.2018 01:16
Ostatni post: PaTrYkus44
  gameorplay.info jak to usunąć? kingaa 1 1264 23.02.2018 20:40
Ostatni post: morderca
  Randomowe restartowanie systemu win 10 WiecznieCoś 1 4963 22.02.2018 04:41
Ostatni post: Illidan
  Włączające się cmd (wiersz poleceń) v33N 3 5091 17.02.2018 19:43
Ostatni post: broda99
  Poważne infekcje komputer przestaje współpracować PowerShel WinRM i Zdalny Pulpit egon89 49 24017 17.02.2018 17:03
Ostatni post: kamel16
  Samoistne otwieranie niechcianych stron RadekKw 2 4809 15.02.2018 16:44
Ostatni post: RadekKw
  Złośliwy załącznik w mailu - makra tictac 1 4819 14.02.2018 19:14
Ostatni post: broda99
  Informacja o zablokowaniu komputera MMilka 2 4780 08.02.2018 21:27
Ostatni post: MMilka
  Ile antywirusów? greg8403 2 4915 06.02.2018 16:38
Ostatni post: Michu_PL
  Czy programy do hakowania facebooka działają? Majki_77 2 6485 06.02.2018 16:35
Ostatni post: Michu_PL
  Łamanie hasła wifi Globart 2 4720 06.02.2018 16:33
Ostatni post: Michu_PL