Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Za duże zużycie procesora.

#1
Za duże zużycie procesora.
Hey mam problem, a mianowicie użycie procesora jest za duże , ponadto od czasu do czasu włącza się kontrolka dźwiękowa (nie wiem gdzie). Daje więc LOG-a z HiJack. Proszę o pomoc Wesoły

Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:45:05, on 2011-03-11
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
E:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.facemoods.com/?a=w7th2
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=w7th2&s={searchTerms}&f=4
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "E:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISC5C1C0F0D62F4DBF81D4D7EF397C228B_9_09_0814.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISC5C1C0F0D62F4DBF81D4D7EF397C228B_9_09_0814.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="g:\driver\winxp\PhysX_9.09.0814_SystemSoftware.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - S-1-5-18 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Registration Assassin's Creed.LNK = E:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed\Register\RegistrationReminder.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Capture Selection - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll2.htm
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Przechwyć zaznaczenie - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll2.htm
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Save as HTML - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll1.htm
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Save Selected Text - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll.htm
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Web Capture - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Zapisz jako HTML - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll1.htm
O8 - Extra context menu item: SmarThru4 Zapisz zaznaczony tekst - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll.htm
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: SmarThru4 Web Capture - {5941A0E4-56C1-4a49-9B18-05762CAC5F9B} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmarThru4 Web Capture - {5941A0E4-56C1-4a49-9B18-05762CAC5F9B} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra button: SmarThru4 Przechwyć zaznaczenie - {A07BFEF7-DD11-4937-B23B-E70C11D2EDF4} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmarThru4 Przechwyć zaznaczenie - {A07BFEF7-DD11-4937-B23B-E70C11D2EDF4} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra button: SmarThru4 Zapisz jako HTML - {E753A93F-2367-4978-BFA0-83048C1E61CB} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmarThru4 Zapisz jako HTML - {E753A93F-2367-4978-BFA0-83048C1E61CB} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra button: SmarThru4 Zapisz zaznaczony tekst - {F1F53366-3E11-47ab-BF84-580C94F9C9AD} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmarThru4 Zapisz zaznaczony tekst - {F1F53366-3E11-47ab-BF84-580C94F9C9AD} - C:\Program Files\SmarThru 4\WebCapture.dll (HKCU)
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: GEST Service for program management. (GEST Service) - Unknown owner - C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe (file missing)
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 8566 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: chrome
#2
RE: Za duże zużycie procesora.
Akcje i logi do wykonania (poświęć 2 min. i przeczytaj całość)
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
za duże zużycie procesora przy skype

Podobne wątki (Za duże zużycie procesora.)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Duże zużycie ramu i procesora dominik_fil 1 5741 09.09.2017, 14:15
Ostatni post: ~Anonim
  Zbyt duże zużycie pamięci ram. Farzis 0 6152 17.05.2017, 22:53
Ostatni post: Farzis
  Wysokie zużycie ramu i procesora przez dwa procesy. Skupniak 0 4050 02.03.2016, 17:49
Ostatni post: Skupniak

Skocz do:


Wybrane wątki (Za duże zużycie procesora.)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Uwaga na crackerów wlisik 11 4304 04.02.2020 23:59
Ostatni post: Illidan
  Potencjalnie zainfekowane pliki na FTP Unlimited 5 1261 02.02.2020 19:21
Ostatni post: kompowiep
  Po starcie systemu włącza się strona z wirusem [wydzielone] sugar80 2 1651 01.02.2020 16:53
Ostatni post: sugar80
  cmd.exe użycie procesora 100% drunkparis 6 1078 22.12.2019 18:41
Ostatni post: drunkparis
  Nieautoryzowane logowanie na Facebooka - możliwy keylogger Pawes97 1 2864 15.12.2019 09:12
Ostatni post: morderca
  Internet spowalnia komputer technomaro 10 6384 04.12.2019 20:32
Ostatni post: donatanio
  Prośba o sprawdzenie logów. bartosz777 2 3357 01.12.2019 14:01
Ostatni post: boroczek
  Sprawdzenie logów- powolne działanie komputera technomaro 4 3316 16.11.2019 21:19
Ostatni post: technomaro
  Antywirusy nowaak2 7 3899 01.11.2019 19:04
Ostatni post: Fix00ser
  Wpuściłem trojana. Czy udało im się to rozwiązać? eryk237 1 1599 31.10.2019 07:35
Ostatni post: broda99
  Trojan:Win32/Fuery.B!cl aqu32 2 4892 25.09.2019 23:03
Ostatni post: aqu32
  Zablokowany dostęp do folderu (folder pobrane nie odpowiada) Nefrearna 1 4592 25.09.2019 20:19
Ostatni post: aqu32
  prosba o sprawdzenie logów - samootwierajace sie strony capd 3 4893 18.09.2019 09:52
Ostatni post: morderca
  Złośliwa wtyczka w Firefox wyświetlająca ramkę z inną stroną youser 10 10022 09.09.2019 23:30
Ostatni post: youser
  Podejrzana strona Muerte 21 13573 06.09.2019 20:51
Ostatni post: Muerte