Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Zainfekowane pliki systemowe

#1
Zainfekowane pliki systemowe
Witam mam problem coś zamula łączę, gdy odpale monitor zasobów wyskakuje plik rundll32.exe który wysyła ponad 110 000 B/s nie wiem w czym jest problem wklejem log z Hijackthis


Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:40:26, on 2015-11-15
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17840)

FIREFOX: 42.0 (x86 pl)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 16.0.0\avpui.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe
C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe
C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfimon.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.EXE
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Adrian\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: ScriptInjectionPluginBrowserHelperObject - {C66D064F-82FE-4E1A-B06A-B2490BA48B18} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 16.0.0\IEExt\ie_plugin.dll
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Kaspersky Protection toolbar - {3507FA00-ADA2-4A02-99B9-51AD26CA9120} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 16.0.0\IEExt\ie_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer_For_P2G8] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CLVirtualDrive] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\VirtualDrive.exe" /R
O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync — kliknij, aby połączyć - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync — kliknij, aby połączyć - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus 16.0.0 (AVP16.0.0) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 16.0.0\avp.exe
O23 - Service: @oem38.inf,%BlueBcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Driver Management Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe (file missing)
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: CCSDK - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Lenovo\CCSDK\CCSDK.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo EasyPlus Hotspot - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Common Files\lenovo\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe
O23 - Service: Lenovo System Agent Service - LENOVO INCORPORATED. - C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe
O23 - Service: Lenovo PAWD Service (LenovoPAWDService) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\LPAWDService.exe
O23 - Service: LenovoSetSvr - Lenovo(beijing) Limited - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\LenovoSetSvr.exe
O23 - Service: Lenovo WiFiHotspot Service (LenovoWiFiHotspotSvr) - Unknown owner - C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe (file missing)
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: LUService - Lenovo(beijing) Limited - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LUService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PGService - PointGrab LTD - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Motion Control\PGService.exe
O23 - Service: PG_Service_Launcher - PointGrab LTD - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Motion Control\PG_Service_Launcher.exe
O23 - Service: Lenovo PhoneCompanionPusher Service (PhoneCompanionPusher) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\PhoneCompanionPusher.exe
O23 - Service: Lenovo PhoneCompanionVap Service (PhoneCompanionVap) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\PhoneCompanionVap.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VeriFaceSrv - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo VeriFace Pro\VfConnectorService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: vssbrigde64 - AO Kaspersky Lab - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 16.0.0\x64\vssbridge64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12223 bytes
 System operacyjny: windows_eight Przeglądarka: firefox
#2
RE: Zainfekowane pliki systemowe
Przedstaw komplet logów: http://forum.pcformat.pl/Problem-z-rekla...owe-logi-t
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: Zainfekowane pliki systemowe
RSIT - http://wklej.org/id/1843549/

ADWcleaner- http://wklej.org/id/1843555/

Farbar - ADDITION - http://wklej.org/id/1843564/ FRST - http://wklej.org/id/1843565/

OTL - http://wklej.org/id/1843574/
 System operacyjny: windows_eight Przeglądarka: firefox
#4
RE: Zainfekowane pliki systemowe
Do Notatnika wklej (bez frazy "Kod:"):
Kod:
Task: {25EE49BA-F5E8-4DCC-8637-A13FBC135358} - System32\Tasks\XMHJR => Rundll32.exe "C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFiltu.dll",PFUHFCIMQKQ
C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFiltu.dll
Task: C:\WINDOWS\Tasks\XMHJR.job => C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe0 C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFiltu.dll
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-3379794876-179546647-772304861-1001\...\MountPoints2: {2dcef7fb-724a-11e5-825d-90489afb0266} - "E:\Fairlight\Install.EXE"
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3379794876-179546647-772304861-1001 -> DefaultScope {1FB561D8-491E-4232-A679-BE63AF7E91F0} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3379794876-179546647-772304861-1001 -> {1FB561D8-491E-4232-A679-BE63AF7E91F0} URL =
S0 mfeelamk; C:\Windows\System32\drivers\mfeelamk.sys [80920 2015-07-02] (McAfee, Inc.)
C:\Windows\System32\drivers\mfeelamk.sys
Reg: reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\mountpoints2 /f
EmptyTemp:
Reboot:
Skrypt unikatowy - proszę nie stosować do "takich samych" przypadków.

Plik > Zapisz jako: fixlist.txt w katalogu w którym jest FRST.exe. Uruchom FRST: Napraw > w tym samym katalogu powstanie log wynikowy: fixlog.txt. Potwierdź restart kompa.
Uwaga: narzędzie usunie wszystkie pliki tymczasowe.

Pokaż fixlog.txt i nowe logi FRST. Napisz jaki efekt.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: Zainfekowane pliki systemowe
FIXlOG - http://wklej.org/id/1843634/

FRST - http://wklej.org/id/1843635/

Addition - http://wklej.org/id/1843636/

screen z netii- http://scr.hu/3st4/sd7nrChyba nic nie dało radyKwaśny jakieś inne propozycje? Wesoły dziękuje za pomoc
 System operacyjny: windows_eight Przeglądarka: firefox
#6
RE: Zainfekowane pliki systemowe
Jak wygląda u ciebie sprawa z Comodo? Jest operacyjny?
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#7
RE: Zainfekowane pliki systemowe
Tzn?  w tej chwili go odinstalowałem, myślałem że coś w nim siedziKwaśny ale nic więcej w logach nie zauważasz?
 System operacyjny: windows_eight Przeglądarka: firefox
#8
RE: Zainfekowane pliki systemowe
Z Comodo zostały martwe wpisy. Do Notatnika wklej (bez frazy "Kod:"):
Kod:
C:\WINDOWS\System32\Tasks\COMODO
C:\ProgramData\Comodo
Task: {A6C46A06-5898-4291-B152-1D0DC78D3384} - System32\Tasks\COMODO\COMODO Signature Update {B9D5C6F9-17D2-4917-8BD0-614BAA1C6A59} => C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfpconfg.exe
C:\Program Files\COMODO
Task: {DE9755CA-172C-4631-93BE-31189F42AB12} - System32\Tasks\COMODO\COMODO Update {A6D52E4F-569B-4756-B3D8-DF217313DA85} => C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfpconfg.exe
Task: {F21F35B5-EC87-4983-A595-587ADC63F5A2} - System32\Tasks\COMODO\COMODO Autostart {D5EFF3B3-E126-4AF6-BCE9-852A72129E10} => C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe
Skrypt unikatowy - proszę nie stosować do "takich samych" przypadków.

Plik > Zapisz jako: fixlist.txt w katalogu w którym jest FRST.exe. Uruchom FRST: Napraw > w tym samym katalogu powstanie log wynikowy: fixlog.txt.

W logach nie widzę połączeń sieciowych. Ale skoro namierzyłeś proces - to użyj Process Hacker 2 + CommView 6.5 do wyszukania winnego.

PS. Pliku instalacyjnego Comodo Firewall nie usuwałem (C:\Users\Adrian\Downloads\cfw_installer.exe).
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki (Zainfekowane pliki systemowe)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Potencjalnie zainfekowane pliki na FTP Unlimited 5 1726 02.02.2020, 19:21
Ostatni post: kompowiep
  Zainfekowane pendrive'y, wirus home.vbe, spowolnienie laptopa Kai_7910 6 6865 24.05.2017, 16:58
Ostatni post: Kai_7910
  Stracone pliki systemowe + Jakiś paskudny wirus Pawelek1991k 10 3011 06.05.2014, 18:43
Ostatni post: broda99

Skocz do:


Wybrane wątki (Zainfekowane pliki systemowe)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Problem z niechcianym yahoo grzesiekDG 4 5564 15.09.2018 13:50
Ostatni post: grzesiekDG
  Problem z usunięciem URL:Mal. MyMati 6 1311 10.09.2018 14:27
Ostatni post: MyMati
Cry Redirect lukigniew 26 14257 05.09.2018 21:19
Ostatni post: Illidan
  Wolniejsza praca komputera oraz dziwne foldery w regedit. malcza 4 5557 25.08.2018 13:59
Ostatni post: malcza
  Samoczynne otwieranie się stron Panda00 2 5834 14.08.2018 09:25
Ostatni post: Panda00
  Wirus blokuje programy typu adwcleaner, malwarebytes Bartexi 4 6416 10.08.2018 19:01
Ostatni post: Bartexi
  Przy włączeniu się win 8.1 uruchamia się win wow sys 64. emilka100 8 1341 09.08.2018 19:08
Ostatni post: emilka100
  Wolna praca komputera paw123456789 6 8794 05.08.2018 15:13
Ostatni post: paw123456789
  Witam i proszę o sprawdzenie logów FRST majeda 3 6539 04.08.2018 04:54
Ostatni post: chuoiit25
  Wpisywanie hasła bankowego,a ciasteczka z innych stron. wodoodporny 1 5737 30.07.2018 16:30
Ostatni post: morderca
  Robak uruchamia różne strony podczas uruchamiania systemu aqu32 4 1364 27.07.2018 09:14
Ostatni post: aqu32
Question Dziwny suwak w Google Chrome krzysiek3542 2 5938 19.07.2018 16:46
Ostatni post: krzysiek3542
  Gameorplay.info wirus krzysiek3542 3 6761 06.07.2018 23:05
Ostatni post: krzysiek3542
  wolna praca systemu ricardo59 2 6673 06.07.2018 15:36
Ostatni post: ricardo59
Toungue Jak usunąć yahoo z przeglądarki. berneros 4 5969 02.07.2018 20:20
Ostatni post: berneros