Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

co jest zbędne w procesach

#1
co jest zbędne w procesach
co jest zbędne w menadzerze bo obciązenie procesora mam nieludzkie skacze mi caly czas
co mam zakonczyć i jak
http://imageshack.us/photo/my-images/834/menadzer.png/
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#2
RE: co jest zbędne w procesach
Zakończenie procesów nic nie da, bo i tak będą włączać się znowu podczas startu systemu. Jeśli masz podejrzenia co do infekcji to przeczytaj tematy przyklejone i daj zestaw logów.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: opera
#3
RE: co jest zbędne w procesach
Kod PHP:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20
:09:30on 2011-06-30
Platform
Windows 7  (WinNT 6.00.3504)
MSIEInternet Explorer v8.00 (8.00.7600.16800)
Boot modeNormal

Running processes
:
C:Program Files (x86)IntelIntel(RRapid Storage TechnologyIAStorIcon.exe
C
:Program Files (x86)SonyISB UtilityISBMgr.exe
C
:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastUI.exe
C
:Program Files (x86)Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qooqlle.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/hypercam/{9621286C-CC56-462E-B96F-0617AFEE0495}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ddr&s={searchTerms}&f=4
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTor.dll
R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files (x86)\HyperCam Toolbar\tbhelper.dll
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll
O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.5\bh\facemoods.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll
O2 - BHO: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTor.dll
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL
O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files (x86)\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\tbuTor.dll
O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.5\facemoodsTlbr.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: HyperCam Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files (x86)\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' 
Anti-Malware"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray
O4 
HKLM..Run: [csrs] %ALLUSERSPROFILE%csrs.exe
O4 
HKLM..Run: [svhost] %COMMONPROGRAMFILES%svhost.exe
O4 
HKLM..Run: [winloqon] %ALLUSERSPROFILE%winloqon.exe
O4 
HKCU..Run: [SidebarC:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun
O4 
HKCU..Run: [ALLUpdate"C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
O4 HKCU..Run: [uTorrent"C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 HKUSS-1-5-19..Run: [Sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 HKUSS-1-5-19..RunOnce: [mctadminC:WindowsSystem32mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 HKUSS-1-5-20..Run: [Sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 HKUSS-1-5-20..RunOnce: [mctadminC:WindowsSystem32mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Global StartupBluetooth.lnk = ?
O8 Extra context menu itemFunkcja Google Sidewiki res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html
O9 Extra button: @C:Program Files (x86)Windows LiveCompanioncompanionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:Program Files (x86)Windows LiveCompanioncompanioncore.dll
O9 
Extra button: @C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 
Extra 'Tools' menuitem: @C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 
Extra buttonAdd to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:Program Files (x86)EvernoteEvernote3.5enbar.dll
O9 
Extra 'Tools' menuitemAdd to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:Program Files (x86)EvernoteEvernote3.5enbar.dll
O10 
Unknown file in Winsock LSPc:program files (x86)common filesmicrosoft sharedwindows livewlidnsp.dll
O10 
Unknown file in Winsock LSPc:program files (x86)common filesmicrosoft sharedwindows livewlidnsp.dll
O18 
Protocolwlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 
ServiceArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesArcSoftConnection ServiceBinACService.exe
O23 
ServiceAdobe Active File Monitor V8 (AdobeActiveFileMonitor8.0) - Adobe Systems Incorporated C:Program Files (x86)AdobeElements Organizer 8.0PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner C:WindowsSystem32alg.exe (file missing)
O23 ServiceAMD External Events Utility Unknown owner C:Windowssystem32atiesrxx.exe (file missing)
O23 ServiceavastAntivirus AVAST Software C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe
O23 
ServiceBluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtwdins.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner C:WindowsSystem32lsass.exe (file missing)
O23 Service: @%systemroot%system32fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner C:Windowssystem32fxssvc.exe (file missing)
O23 ServiceFLEXnet Licensing Service Acresso Software Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe
O23 
ServiceGoogle Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 
ServiceGoogle Software Updater (gusvc) - Google C:Program Files (x86)GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 
ServiceLogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe
O23 
ServiceIntel(RRapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation C:Program Files (x86)IntelIntel(RRapid Storage TechnologyIAStorDataMgrSvc.exe
O23 
ServiceIviRegMgr InterVideo C:Program Files (x86)Common FilesInterVideoRegMgriviRegMgr.exe
O23 
Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 ServiceLibUsb-Win32 DaemonVersion 0.1.10.1 (libusbd) - http://libusb-win32.sourceforge.net - C:\Windows\system32\libusbd-nt.exe
O23 ServiceIntel(RManagement and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation C:Program Files (x86)IntelIntel(RManagement Engine ComponentsLMSLMS.exe
O23 
ServiceMBAMService Malwarebytes Corporation C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwarembamservice.exe
O23 
Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner C:WindowsSystem32msdtc.exe (file missing)
O23 Service: @%SystemRoot%System32netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 ServiceNorton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation C:Program Files (x86)SymantecNorton Online BackupNOBuAgent.exe
O23 
ServicePnkBstrA Unknown owner C:Windowssystem32PnkBstrA.exe
O23 
Service: @%systemroot%system32psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 ServiceProtexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
O23 
Service: @%systemroot%system32Locator.exe,-(RpcLocator) - Unknown owner C:Windowssystem32locator.exe (file missing)
O23 ServiceVAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation C:Program FilesSonyVAIO CareVCPerfService.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32samsrv.dll,-(SamSs) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 Service: @%SystemRoot%system32snmptrap.exe,-(SNMPTRAP) - Unknown owner C:WindowsSystem32snmptrap.exe (file missing)
O23 ServiceVAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation C:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHCImp.exe
O23 
ServiceVAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation C:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHDms.exe
O23 
ServiceVAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation C:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHDs.exe
O23 
ServiceVAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation C:Program FilesCommon FilesSony SharedVAIO Entertainment PlatformSPFSpfService64.exe
O23 
Service: @%systemroot%system32spoolsv.exe,-(Spooler) - Unknown owner C:WindowsSystem32spoolsv.exe (file missing)
O23 Service: @%SystemRoot%system32sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner C:Windowssystem32sppsvc.exe (file missing)
O23 ServiceSteam Client Service Valve Corporation C:Program Files (x86)Common FilesSteamSteamService.exe
O23 
ServiceCamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoftInc. - C:Program Files (x86)ArcSoftMagic-i Visual Effects 2uCamMonitor.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner C:Windowssystem32UI0Detect.exe (file missing)
O23 ServiceIntel(RManagement Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation C:Program Files (x86)IntelIntel(RManagement Engine ComponentsUNSUNS.exe
O23 
ServiceVAIO Event Service Sony Corporation C:Program Files (x86)SonyVAIO Event ServiceVESMgr.exe
O23 
ServiceVAIO Power Management Sony Corporation C:Program FilesSonyVAIO Power ManagementSPMService.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 ServiceVAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation C:Program Files (x86)Common FilesSony SharedVAIO Content Folder WatcherVCFw.exe
O23 
ServiceVAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation C:Program FilesSonyVCM Intelligent Analyzing ManagerVcmIAlzMgr.exe
O23 
ServiceVAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation C:Program FilesSonyVCM Intelligent Network Service ManagerVcmINSMgr.exe
O23 
ServiceVAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation C:Program FilesCommon FilesSony SharedVcmXmlVcmXmlIfHelper64.exe
O23 
ServiceVCService Sony Corporation C:Program FilesSonyVAIO CareVCService.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner C:WindowsSystem32vds.exe (file missing)
O23 ServiceVSNService Sony Corporation C:Program FilesSonyVAIO Smart NetworkVSNService.exe
O23 
Service: @%systemroot%system32vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner C:Windowssystem32vssvc.exe (file missing)
O23 ServiceVUAgent Sony Corporation C:Program FilesSonyVAIO Update 5VUAgent.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32WatWatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner C:Windowssystem32WatWatAdminSvc.exe (file missing)
O23 Service: @%systemroot%system32wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner C:Windowssystem32wbengine.exe (file missing)
O23 Service: @%Systemroot%system32wbemwmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner C:Windowssystem32wbemWmiApSrv.exe (file missing)
O23 Service: @%PROGRAMFILES%Windows Media Playerwmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file 15308 bytes 
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#4
RE: co jest zbędne w procesach
A po co nam raport z HJT. Jak już dajesz to komplet zgodnie z zasadami w wątku przyklejonym.
Na pewno jest tutaj zbędny szkodnik w postaci: qooqlle, facemoods; niepotrzebne toolbary sponsorów (w tym Conduit). Ale też może być infekcja [plik svhost.exe we wpisie].
Więc może to dla tego procesor tak się męczy.
A czy ja dobrze widzę. Masz Avasta i McAfee - dwa av!? (<- SS)
[Obrazek: 21687.png][Obrazek: 32603.png]


Interesujesz się informatyką? Chcesz pomóc lub może szukasz pomocy? Dołącz do nas i pomóż rozwijać stronę...
http://www.informatrik.za.pl/ - Portal i forum. Wejdź i sam się przekonaj.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#5
RE: co jest zbędne w procesach
no bo na szybko zainstalowalem avasta bo mi sie licencja mcafee skonczyła a i coś czuje ze svhost.exe jest zainfekowany bo jak koncze proces to spada mi do 0-5 a jak jest włączony to skacze nawet do 80% a więc jak można naprawić ten svhost.exe
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#6
RE: co jest zbędne w procesach
svhost.exe - to jest szkodnik. Prawdziwy plik systemowy to svchost.exe i tylko gdy znajduje się w C:\WINDOWS\system32\svchost.exe. Jeśli jest gdzie indziej (m.in. tu: C:\WINDOWS\svchost.exe) - jak wcześniej, infekcja.
Ale mam nadzieję, że wcześniej odinstalowałeś McAfee, przed zainstalowaniem Avasta.

A jak naprawić:
Zapoznaj się z tematem: http://forum.pcformat.pl/WAZNE-Jak-zaloz...ec-WAZNE-t i pokaż wszystkie potrzebne logi.
[Obrazek: 21687.png][Obrazek: 32603.png]


Interesujesz się informatyką? Chcesz pomóc lub może szukasz pomocy? Dołącz do nas i pomóż rozwijać stronę...
http://www.informatrik.za.pl/ - Portal i forum. Wejdź i sam się przekonaj.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#7
RE: co jest zbędne w procesach
log z rst
Kod PHP:
Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)
Run by D at 2011-06-30 22:50:19
Microsoft Windows 7 Home Premium  
System drive C: has 134 GB (29%) free of 461 GB
Total RAM: 3950 MB (47% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:50:22, on 2011-06-30
Platform: Windows 7  (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16800)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
C:\Program Files (x86)\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe
C:\Program Files (x86)\Metin2DOPELAzz\metin2.bin
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\trend micro\D.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files (x86)\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' 
Anti-Malware"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray
O4 
HKLM..Run: [csrs] %ALLUSERSPROFILE%csrs.exe
O4 
HKLM..Run: [svhost] %COMMONPROGRAMFILES%svhost.exe
O4 
HKLM..Run: [winloqon] %ALLUSERSPROFILE%winloqon.exe
O4 
HKCU..Run: [SidebarC:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun
O4 
HKCU..Run: [ALLUpdate"C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
O4 HKCU..Run: [uTorrent"C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - Global StartupBluetooth.lnk = ?
O8 Extra context menu itemFunkcja Google Sidewiki res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html
O9 Extra button: @C:Program Files (x86)Windows LiveCompanioncompanionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:Program Files (x86)Windows LiveCompanioncompanioncore.dll
O9 
Extra button: @C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 
Extra 'Tools' menuitem: @C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 
Extra buttonAdd to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:Program Files (x86)EvernoteEvernote3.5enbar.dll
O9 
Extra 'Tools' menuitemAdd to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:Program Files (x86)EvernoteEvernote3.5enbar.dll
O10 
Unknown file in Winsock LSPc:program files (x86)common filesmicrosoft sharedwindows livewlidnsp.dll
O10 
Unknown file in Winsock LSPc:program files (x86)common filesmicrosoft sharedwindows livewlidnsp.dll
O18 
Protocolwlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 
ServiceArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesArcSoftConnection ServiceBinACService.exe
O23 
ServiceAdobe Active File Monitor V8 (AdobeActiveFileMonitor8.0) - Adobe Systems Incorporated C:Program Files (x86)AdobeElements Organizer 8.0PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner C:WindowsSystem32alg.exe (file missing)
O23 ServiceAMD External Events Utility Unknown owner C:Windowssystem32atiesrxx.exe (file missing)
O23 ServiceavastAntivirus AVAST Software C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe
O23 
ServiceBluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtwdins.exe
O23 
Service: @%SystemRoot%system32efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner C:WindowsSystem32lsass.exe (file missing)
O23 Service: @%systemroot%system32fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner C:Windowssystem32fxssvc.exe (file missing)
O23 ServiceFLEXnet Licensing Service Acresso Software Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe
O23 
ServiceGoogle Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 
ServiceGoogle Software Updater (gusvc) - Google C:Program Files (x86)GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 
ServiceLogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe
O23 
ServiceIntel(RRapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation C:Program Files (x86)IntelIntel(RRapid Storage TechnologyIAStorDataMgrSvc.exe
O23 
ServiceIviRegMgr InterVideo C:Program Files (x86)Common FilesInterVideoRegMgriviRegMgr.exe
O23 
Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)
O23 ServiceLibUsb-Win32 DaemonVersion 0.1.10.1 (libusbd) - http://libusb-win32.sourceforge.net - C:\Windows\system32\libusbd-nt.exe
O23 ServiceIntel(RManagement and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation C:Program Files (x86)IntelIntel(RManagement Engine ComponentsLMSLMS.exe
O23 
ServiceMBAMService Malwarebytes Corporation C:Program Files (x86)Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe
O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12742 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
atieclxx
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /FORPCEE3
"C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe" 
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" 
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"
"C:\ProgramData\csrs.exe" 
"C:\ProgramData\winloqon.exe" 
C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.exe "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\SysWOW64\BtMmHook.dll",SetAndWaitBtMmHook
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements Organizer 8.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe"
"taskhost.exe"
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"
taskeng.exe {88CF8ACD-081E-4A15-8698-668E59B1D397}
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe"
"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE
taskeng.exe {1ABE6BA6-0C47-4C29-828D-0EF381FDB77B}
C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
"C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe" /AutoStart
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"
"C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe" /Start
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe"
"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe"
"C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
WLIDSvcM.exe 4052
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
 /Device:000000a1
"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe" -s{05FA8492-C047-4207-BE65-780D8591C113}
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files\Apoint\Apvfb.exe" 
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}
"C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VAIOUpdt.exe" /Stationary
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe"
"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' 
Anti-Malwarembamservice.exe"
"
C:Program FilesSonyVAIO CareVCPerfService.exe" "/service" "/sstates" "/sampleinterval=5000" "/procinterval=5" "/dllinterval=120" "/counter=Processor(_Total)% Processor Time:1/counter=PhysicalDisk(_Total)Disk Bytes/sec:1" "/counter=Network Interface(*)Bytes Total/sec:1" "/expandcounter=Processor Information(*)Processor Frequency:1" "/expandcounter=Processor(*)% Idle Time:1" "/expandcounter=Processor(*)% C1 Time:1" "/expandcounter=Processor(*)% C2 Time:1" "/expandcounter=Processor(*)% C3 Time:1" "/expandcounter=Processor(*)% Processor Time:1" "/directory=C:ProgramDataSony CorporationVAIO Careinteldata"
"
C:Program Files (x86)IntelIntel(RManagement Engine ComponentsUNSUNS.exe"
"
C:Program FilesSonyVAIO Power ManagementSPMService.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
"
C:Program FilesSonyVAIO CareVCsystray.exe
"
C:Program FilesSonyVAIO CareVCService.exe"
"
C:Program FilesSonyVAIO CareVCAgent.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC
C:\Windows\System32\vds.exe
"
C:Program FilesSonyVAIO Update 5VUAgent.exe"
C:\Program Files\Sony\VAIO Care/listener.exe /silent /slot=0
StartVC*SelfHeal*silence+EU\pl-PL
"
C:Program Files (x86)WapSterWapSter AQQAQQ.exe
metin2.bin 
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=extension --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.00670CB8.972227335 /prefetch:3 --ignored=" --type=renderer "
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=extension --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.00672318.755770895 /prefetch:3 --ignored=" --type=renderer "
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=renderer --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=CacheSize/CacheSizeGroup_3/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.00699E28.1437771845 /prefetch:3
C:\Windows\system32\rundll32.exe "
C:PROGRA~2GoogleChromeAPPLIC~1120742~1.112gcswf32.dll",BrokerMain browser=chrome
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication12.0.742.112gcswf32.dll" --lang=pl --channel=2028.0A23C190.1910943839 /prefetch:4 --flash-broker=4304
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=renderer --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=CacheSize/CacheSizeGroup_3/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.00699370.1818612374 /prefetch:3
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=renderer --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=CacheSize/CacheSizeGroup_3/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.0069A448.1529981350 /prefetch:3
C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv
PEV  -tx50000 -tf -s+262143 "
C:Windowssystem32configsystemprofilentuser.dat
"
taskhost.exe"
"
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe18_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe18 1 -2147483646 "SoftwareMicrosoftWindows Search" "Mozilla/4.0 (compatibleMSIE 6.0Windows NTMS Search 4.0 Robot)" "C:ProgramDataMicrosoftSearchDataTempusgthrsvc" "DownLevelDaemon
"
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe" 0 524 528 536 65536 532 
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=renderer --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=CacheSize/CacheSizeGroup_3/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.0A5311E8.1933980181 /prefetch:3
"
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --type=renderer --disable-client-side-phishing-detection --lang=pl --force-fieldtest=CacheSize/CacheSizeGroup_3/ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJobs/ConnectBackupJobsEnabled/DnsImpact/max_750ms_queue_prefetch/DnsParallelism/parallel_default/GlobalSdch/global_enable_sdch/IdleSktToImpact/idle_timeout_60/Prefetch/ContentPrefetchDisabled/ProxyConnectionImpact/proxy_connections_32/SSLFalseStart/FalseStart_disabled/SpdyCwnd/cwndMin10/SpdyImpact/npn_with_spdy/ --channel=2028.0A5314F8.74989066 /prefetch:3
"
C:UsersDDownloadsRSITx64.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]
avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2011-05-10 977472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2010-07-28 373872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg64.dll [2010-07-28 319984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-07-28 43520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]
avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2011-05-10 819840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]
Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2010-11-10 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-05-04 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}]
SMTTB2009 Class - C:\Program Files (x86)\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll [2010-02-16 2495488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2010-07-28 373872]
{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - DAEMON Tools Toolbar - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar64.dll [2011-01-20 1581376]
{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2011-05-10 977472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"
RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-05-31 10775584]
"
RtHDVBg"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2010-05-31 2040352]
"
Apoint"=C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe [2010-05-31 212480]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"
Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-07-14 1475072]
"
ALLUpdate"=C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe [2011-02-08 1362944]
"
uTorrent"=C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [2011-03-02 396152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2010-09-20 932288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2011-01-31 35760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AQQ]
C:\PROGRA~2\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe [2011-04-26 8989184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\cacaoweb]
C:\Users\D\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe [2011-06-18 389872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-01-20 1305408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DS3 Tool]
C:\Program Files\MotioninJoy\ds3\DS3_Tool.exe [2011-01-01 110352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EA Core]
C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe [2009-03-28 3325952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\facemoods]
C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.5\facemoodssrv.exe [2010-10-26 323584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IPLA!]
C:\Program Files (x86)\ipla\ipla.exe [2011-02-24 18636800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogMeIn Hamachi Ui]
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe [2010-12-06 1910152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mcui_exe]
C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2011-01-26 16945032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe [2011-06-01 1242448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-04-08 254696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\uTorrent]
C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [2011-03-02 396152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"
IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-03-04 284696]
"
ISBMgr.exe"=C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2010-05-31 673136]
"
Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-01 1155928]
"
StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-09-20 102400]
"
ATICustomerCare"=C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe [2010-05-04 311296]
"
avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2011-05-10 3459712]
"
Malwarebytes' Anti-Malware"=C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe [2011-05-29 449584]
"csrs"=C:ProgramDatacsrs.exe [2011-06-30 339968]
"svhost"=C:Program FilesCommon Filessvhost.exe []
"winloqon"=C:ProgramDatawinloqon.exe [2011-06-30 331776]

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup
Bluetooth
.lnk C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonNotifyigfxcui]
C:Windowssystem32igfxdev.dll [2010-06-24 269824]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[
HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetcontrolsecurityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalMCODS]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalPEVSystemStart]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalprocexp90.Sys]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootnetworkAFD]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootnetworkHamachi2Svc]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootnetworkMCODS]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootnetworkPEVSystemStart]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootnetworkprocexp90.Sys]

[
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesexplorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileauthorizedapplicationslist]

[
HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicydomainprofileauthorizedapplicationslist]

======
File associations======

.
js edit C:WindowsSystem32Notepad.exe %1
.js open C:WindowsSystem32WScript.exe "%1" %*

======List 
of files/folders created in the last 1 months======

2011-06-30 22:47:07 ----D---- C:rsit
2011
-06-30 22:47:07 ----D---- C:Program Filestrend micro
2011
-06-30 22:45:45 ----A---- C:WindowsNIRCMD.exe
2011
-06-30 22:45:45 ----A---- C:WindowsMBR.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:Windowszip.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:WindowsSWSC.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:WindowsSWREG.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:Windowssed.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:WindowsPEV.exe
2011
-06-30 22:45:43 ----A---- C:Windowsgrep.exe
2011
-06-30 22:45:21 ----D---- C:WindowsERDNT
2011
-06-30 22:44:55 ----SD---- C:ComboFix
2011
-06-30 22:44:50 ----D---- C:Qoobox
2011
-06-30 22:43:54 ----SD---- C:32788R22FWJFW
2011
-06-30 20:03:29 ----D---- C:Program Files (x86)Trend Micro
2011
-06-30 19:42:55 ----D---- C:Program Files (x86)Combined Community Codec Pack
2011
-06-30 19:42:38 ----RASH---- C:ProgramDatawinloqon.exe
2011
-06-30 19:42:37 ----RASH---- C:ProgramDatacsrs.exe
2011
-06-30 13:31:13 ----D---- C:UsersDAppDataRoamingMalwarebytes
2011
-06-30 13:30:52 ----A---- C:WindowsSYSWOW64driversmbamswissarmy.sys
2011
-06-30 13:30:51 ----D---- C:ProgramDataMalwarebytes
2011
-06-30 13:30:48 ----D---- C:Program Files (x86)Malwarebytes' Anti-Malware
2011-06-30 13:30:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
2011-06-30 10:50:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvinst.exe
2011-06-30 10:50:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devrtl.dll
2011-06-30 10:50:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devobj.dll
2011-06-30 10:50:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cfgmgr32.dll
2011-06-30 10:50:12 ----A---- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
2011-06-30 10:50:06 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll
2011-06-30 10:50:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll
2011-06-30 10:50:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll
2011-06-30 10:50:04 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll
2011-06-30 10:50:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe
2011-06-30 10:50:03 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2011-06-30 10:50:03 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2011-06-30 10:50:03 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msscntrs.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2011-06-30 10:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll
2011-06-30 00:05:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Nowy folder
2011-06-29 21:36:26 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2011-06-29 17:24:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
2011-06-29 17:24:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2011-06-29 17:24:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2011-06-29 17:24:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2011-06-29 17:24:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2011-06-29 17:24:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2011-06-29 17:24:18 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2011-06-29 17:23:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aswBoot.exe
2011-06-29 17:23:39 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software
2011-06-29 17:23:39 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software
2011-06-29 17:17:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\SpeedFan
2011-06-28 18:12:29 ----D---- C:\Windows\Minidump
2011-06-26 15:56:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe
2011-06-26 15:56:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe
2011-06-26 15:56:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe
2011-06-25 22:01:06 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Macro Recorder
2011-06-25 19:48:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Perfect Macro Recorder 2.0
2011-06-25 19:44:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Workspace Macro 4.66
2011-06-19 00:44:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2011-06-17 12:43:55 ----A---- C:\Windows\system32\python24.dll
2011-06-17 12:42:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Tibia Auto
2011-06-17 12:27:11 ----A---- C:\ProgramData\Tibia_dat.bak
2011-06-16 13:23:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Ventrilo
2011-06-16 13:16:54 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Ventrilo
2011-06-16 13:08:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Asprate
2011-06-16 13:07:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Tibiahelt
2011-06-15 11:28:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys
2011-06-15 11:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2011-06-15 11:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
2011-06-15 11:28:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
2011-06-15 11:28:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
2011-06-15 11:28:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2011-06-15 11:28:02 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys
2011-06-15 11:27:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
2011-06-15 11:27:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
2011-06-15 11:27:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys
2011-06-15 11:27:33 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2011-06-15 11:27:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2011-06-15 11:27:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2011-06-15 11:27:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2011-06-15 11:27:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2011-06-15 11:27:27 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2011-06-15 11:27:27 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2011-06-15 11:27:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2011-06-15 11:27:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2011-06-15 11:27:24 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstime.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\system32\mstime.dll
2011-06-15 11:27:23 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2011-06-15 11:27:22 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll
2011-06-15 11:27:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll
2011-06-15 11:27:18 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2011-06-15 11:27:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inetcomm.dll
2011-06-15 11:27:07 ----A---- C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2011-06-14 14:13:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MijFrc.dll
2011-06-14 14:13:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\MotioninJoy
2011-06-10 23:48:16 ----D---- C:\ProgramData\EA Core
2011-06-01 21:01:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\Steam

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2011-06-30 22:50:23 ----D---- C:\Windows\Temp
2011-06-30 22:47:07 ----RD---- C:\Program Files
2011-06-30 22:45:45 ----D---- C:\Windows
2011-06-30 22:44:51 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2011-06-30 21:52:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\ConduitEngine
2011-06-30 21:50:23 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2011-06-30 21:49:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\uTorrentBar
2011-06-30 21:45:38 ----D---- C:\Windows\System32
2011-06-30 21:45:38 ----D---- C:\Windows\inf
2011-06-30 21:45:38 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2011-06-30 20:18:56 ----D---- C:\Windows\system32\config
2011-06-30 20:05:52 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\uTorrent
2011-06-30 20:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt
2011-06-30 20:03:29 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2011-06-30 20:03:29 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2011-06-30 20:03:12 ----SHD---- C:\System Volume Information
2011-06-30 19:57:11 ----D---- C:\Update
2011-06-30 19:42:38 ----HD---- C:\ProgramData
2011-06-30 19:42:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2011-06-30 19:36:14 ----D---- C:\ProgramData\McAfee
2011-06-30 19:36:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2011-06-30 19:36:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\McAfee
2011-06-30 16:13:25 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Skype
2011-06-30 15:18:04 ----A---- C:\log.txt
2011-06-30 15:15:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Metin2_PL2
2011-06-30 15:15:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Metin2_PL
2011-06-30 13:30:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers
2011-06-30 11:40:32 ----D---- C:\Windows\winsxs
2011-06-30 11:37:25 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2011-06-30 11:37:24 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2011-06-30 10:41:07 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2011-06-30 10:36:07 ----D---- C:\Windows\Tasks
2011-06-30 10:36:07 ----D---- C:\Windows\system32\wfp
2011-06-30 10:35:04 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2011-06-30 10:35:04 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2011-06-30 01:58:25 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2011-06-30 01:55:52 ----D---- C:\Windows\Logs
2011-06-30 01:55:51 ----D---- C:\Windows\debug
2011-06-29 21:49:47 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Gadu-Gadu 10
2011-06-29 17:13:27 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\ipla
2011-06-29 17:10:44 ----D---- C:\Windows\pss
2011-06-29 11:16:42 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2011-06-28 23:17:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Metin2DOPELAzz
2011-06-27 01:25:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2011-06-26 15:56:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java
2011-06-25 19:48:44 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2011-06-25 19:43:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Workspace Macro 4.6
2011-06-25 15:45:37 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Tibia
2011-06-18 21:30:09 ----D---- C:\Users\D\AppData\Roaming\cacaoweb
2011-06-18 11:47:12 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2011-06-17 20:34:18 ----D---- C:\ProgramData\Sony Corporation
2011-06-16 14:43:19 ----SD---- C:\Users\D\AppData\Roaming\Microsoft
2011-06-16 13:10:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Tibia
2011-06-15 22:20:02 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2011-06-15 22:20:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2011-06-15 22:20:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2011-06-15 22:20:01 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2011-06-15 22:09:35 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2011-06-15 22:07:32 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2011-06-15 22:05:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2011-06-11 18:19:20 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2011-06-10 23:48:16 ----D---- C:\ProgramData\Electronic Arts
2011-06-03 15:00:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Valve

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2010-03-04 540696]
R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2008-06-16 55024]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-06-19 213888]
R0 speedfan;speedfan; C:\Windows\SysWOW64\speedfan.sys [2010-12-18 25280]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys [2011-05-10 31064]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-05-10 600920]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2011-05-10 287576]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2011-05-10 53592]
R1 vmm;Virtual Machine Monitor; \??\C:\Windows\system32\Drivers\vmm.sys [2011-03-06 294248]
R1 vpcnfltr;Virtual PC Network Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcnfltr.sys [2009-09-23 66304]
R1 vpcvmm;@%SystemRoot%\system32\drivers\vpcvmm.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\vpcvmm.sys [2009-12-01 359624]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-05-10 22360]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-05-10 64344]
R2 regi;regi; \??\C:\Windows\system32\drivers\regi.sys [2007-04-17 14112]
R2 rimspci;rimspci; C:\Windows\system32\drivers\rimssne64.sys [2010-06-23 94208]
R2 risdsnpe;risdsnpe; C:\Windows\system32\drivers\risdsne64.sys [2010-06-23 78848]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-10-08 6661120]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-10-08 195584]
R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\Apfiltr.sys [2010-05-31 299568]
R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect; C:\Windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2009-05-26 19968]
R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2010-05-31 1573888]
R3 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-03-02 254528]
R3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2009-03-18 33856]
R3 HECIx64;Intel(R) Management Engine Interface; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2010-05-28 56344]
R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\drivers\Impcd.sys [2010-05-28 158976]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-05-31 2357024]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-05-29 25912]
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2010-05-31 231328]
R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2009-10-10 109056]
R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser; C:\Windows\system32\drivers\SFEP.sys [2010-04-26 12032]
R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2010-04-24 721768]
R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2010-04-24 269672]
R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2010-04-24 25960]
R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2010-04-24 22376]
R3 vpcbus;Usługa magistrali hosta programu Virtual PC; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpchbus.sys [2009-09-23 187904]
R3 VPCNetS2;Virtual Machine Network Services Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMNetSrv.sys [2008-02-05 79416]
R3 vpcusb;Usługa łącznika wirtualizacji USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcusb.sys [2009-09-23 95232]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]
S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-10-08 6661120]
S3 BthEnum;Usługa wyliczania Bluetooth; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
S3 BthPan;Urządzenie Bluetooth (sieć osobista); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]
S3 BTHPORT;Sterownik portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2009-07-14 551936]
S3 BTHUSB;Sterownik USB odbiornika radiowego Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2009-07-14 79360]
S3 btwampfl;Bluetooth AMP USB Filter; C:\Windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2010-06-23 342056]
S3 btwaudio;Urz1dzenie dYwiekowe Bluetooth; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2010-06-23 102952]
S3 btwavdt;Bluetooth AVDT Service; C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2010-06-23 135720]
S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-06-23 39464]
S3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2010-06-23 21544]
S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-09-23 48488]
S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2010-06-24 10326784]
S3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-06-24 271872]
S3 libusb0;LibUsb-Win32 - Kernel Driver, Version 0.1.10.1; C:\Windows\system32\drivers\libusb0.sys []
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RFCOMM;Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor8.0;Adobe Active File Monitor V8; C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements Organizer 8.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2009-10-09 169312]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2010-10-08 202752]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2011-05-10 42184]
R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2010-06-09 952096]
R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2010-02-28 821664]
R2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-03-04 13336]
R2 IviRegMgr;IviRegMgr; C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe [2007-01-04 112152]
R2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-05-28 268824]
R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' 
Anti-Malwarembamservice.exe [2011-05-29 366640]
R2 NOBU;Norton Online BackupC:Program Files (x86)SymantecNorton Online BackupNOBuAgent.exe [2010-06-01 2804568]
R2 PnkBstrA;PnkBstrAC:Windowssyswow64PnkBstrA.exe [2011-03-25 75136]
R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2C:Program Files (x86)Common FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe [2007-07-24 185632]
R2 SampleCollector;VAIO Care Performance ServiceC:Program FilesSonyVAIO CareVCPerfService.exe [2011-01-29 259192]
R2 SeaPort;SeaPortC:Program Files (x86)MicrosoftBingBarSeaPort.EXE [2011-02-25 249648]
R2 sftlist;Application Virtualization ClientC:Program Files (x86)Microsoft Application Virtualization Clientsftlist.exe [2010-04-24 483688]
R2 uCamMonitor;CamMonitorC:Program Files (x86)ArcSoftMagic-i Visual Effects 2uCamMonitor.exe [2008-09-18 104960]
R2 UNS;Intel(RManagement Security Application User Notification ServiceC:Program Files (x86)IntelIntel(RManagement Engine ComponentsUNSUNS.exe [2010-05-28 2320920]
R2 VAIO Event Service;VAIO Event ServiceC:Program Files (x86)SonyVAIO Event ServiceVESMgr.exe [2010-05-31 217968]
R2 VAIO Power Management;VAIO Power ManagementC:Program FilesSonyVAIO Power ManagementSPMService.exe [2010-06-21 575856]
R2 VSNService;VSNServiceC:Program FilesSonyVAIO Smart NetworkVSNService.exe [2010-06-08 836608]
R3 sftvsa;Application Virtualization Service AgentC:Program Files (x86)Microsoft Application Virtualization Clientsftvsa.exe [2010-04-24 209768]
R3 VCService;VCServiceC:Program FilesSonyVAIO CareVCService.exe [2011-02-14 44736]
R3 VUAgent;VUAgentC:Program FilesSonyVAIO Update 5VUAgent.exe [2011-04-20 1021840]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2010-07-28 136176]
S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling EngineC:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe [2010-12-06 2101640]
S2 libusbd;LibUsb-Win32 DaemonVersion 0.1.10.1C:Windowssyswow64libusbd-nt.exe [2005-03-09 18944]
S3 ACDaemon;ArcSoft Connect DaemonC:Program Files (x86)Common FilesArcSoftConnection ServiceBinACService.exe [2010-03-18 113152]
S3 aspnet_state;„Usługa stanu ASP.NETC:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]
S3 BBSvc;Bing Bar Update ServiceC:Program Files (x86)MicrosoftBingBarBBSvc.EXE [2011-02-28 183560]
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing ServiceC:Program Files (x86)Common FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe [2010-07-28 867080]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety ServiceC:Program Files (x86)Windows LiveFamily Safetyfsssvc.exe [2010-09-23 1493352]
S3 gusvc;Google Software UpdaterC:Program Files (x86)GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe [2010-07-28 182768]
S3 ose;Office  Source EngineC:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedSource EngineOSE.EXE [2010-01-09 149352]
S3 osppsvc;Office Software Protection PlatformC:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]
S3 SOHCImp;VAIO Media plus Content ImporterC:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHCImp.exe [2010-06-20 108400]
S3 SOHDms;VAIO Media plus Digital Media ServerC:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHDms.exe [2010-06-18 423280]
S3 SOHDs;VAIO Media plus Device SearcherC:Program Files (x86)Common FilesSony SharedSOHLibSOHDs.exe [2010-06-20 67952]
S3 SpfService;VAIO Entertainment Common ServiceC:Program FilesCommon FilesSony SharedVAIO Entertainment PlatformSPFSpfService64.exe [2010-06-06 304496]
S3 Steam Client Service;Steam Client ServiceC:Program Files (x86)Common FilesSteamSteamService.exe [2011-06-02 403240]
S3 VCFw;VAIO Content Folder WatcherC:Program Files (x86)Common FilesSony SharedVAIO Content Folder WatcherVCFw.exe [2010-09-27 864000]
S3 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing ManagerC:Program FilesSonyVCM Intelligent Analyzing ManagerVcmIAlzMgr.exe [2011-05-24 655088]
S3 VcmINSMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Network Service ManagerC:Program FilesSonyVCM Intelligent Network Service ManagerVcmINSMgr.exe [2010-06-09 384880]
S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface; C:Program FilesCommon FilesSony SharedVcmXmlVcmXmlIfHelper64.exe [2010-10-25 101152]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%system32WatWatUX.exe,-601C:Windowssystem32WatWatAdminSvc.exe [2011-03-03 1255736]
S4 NetMsmqActivator;@c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319ServiceModelInstallRC.dll,-8195c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetPipeActivator;@c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319ServiceModelInstallRC.dll,-8197c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetTcpActivator;@c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319ServiceModelInstallRC.dll,-8199c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------
EOF----------------- 

teraz mbrcheck
[php]MBRCheck, version 1.2.3
© 2010, AD

Command-line:
Windows Version: Windows 7 Home Premium Edition
Windows Information: (build 7600), 64-bit
Base Board Manufacturer: Sony Corporation
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
System Manufacturer: Sony Corporation
System Product Name: VPCEB3Z1E
Logical Drives Mask: 0x0001000c

Kernel Drivers (total 174):
0x0381F000 \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
0x03DFB000 \SystemRoot\system32\hal.dll
0x00BA2000 \SystemRoot\system32\kdcom.dll
0x00CB7000 \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
0x00CFB000 \SystemRoot\system32\PSHED.dll
0x00D0F000 \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
0x00E5A000 \SystemRoot\system32\CI.dll
0x00F1A000 \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
0x00FBE000 \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
0x00E00000 \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
0x00FCD000 \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
0x00FD6000 \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
0x00D6D000 \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
0x00FE0000 \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
0x00DA0000 \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
0x00FED000 \SystemRoot\system32\drivers\compbatt.sys
0x00DB5000 \SystemRoot\system32\drivers\BATTC.SYS
0x00DC1000 \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
0x00C00000 \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
0x00C5C000 \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
0x010FF000 \SystemRoot\system32\drivers\iaStor.sys
0x01309000 \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
0x01314000 \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
0x01360000 \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
0x01374000 \SystemRoot\System32\Drivers\PxHlpa64.sys
0x01405000 \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
0x01380000 \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
0x015A7000 \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
0x01000000 \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
0x015C1000 \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
0x015D2000 \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
0x01645000 \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
0x01737000 \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
0x01797000 \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
0x01802000 \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
0x01073000 \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
0x01A88000 \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
0x01AD4000 \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
0x01ADC000 \SystemRoot\SysWOW64\speedfan.sys
0x01AE6000 \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
0x01B20000 \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
0x01B32000 \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
0x01B3B000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
0x01B75000 \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
0x01B8B000 \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
0x04288000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
0x042B2000 \SystemRoot\System32\Drivers\aswSnx.SYS
0x0434A000 \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
0x04353000 \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
0x0435A000 \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
0x04368000 \SystemRoot\System32\drivers\VIDEOPRT.SYS
0x0438D000 \SystemRoot\System32\drivers\watchdog.sys
0x0439D000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
0x043A6000 \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
0x043AF000 \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
0x043B8000 \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
0x043C3000 \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
0x043D4000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
0x043F2000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\TDI.SYS
0x04000000 \SystemRoot\System32\Drivers\aswTdi.SYS
0x04010000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
0x02EEC000 \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
0x02F75000 \SystemRoot\System32\Drivers\aswRdr.SYS
0x02F7F000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
0x02F88000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
0x02FAE000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
0x02FC4000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vpcnfltr.sys
0x02FD8000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
0x02E00000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
0x02E1B000 \SystemRoot\system32\drivers\vpcvmm.sys
0x02E72000 \??\C:\Windows\system32\Drivers\vmm.sys
0x02EBF000 \SystemRoot\system32\drivers\termdd.sys
0x01A00000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
0x02ED3000 \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
0x02EDF000 \SystemRoot\system32\drivers\mssmbios.sys
0x02FE7000 \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
0x01A51000 \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
0x04055000 \SystemRoot\system32\drivers\blbdrive.sys
0x044EA000 \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS
0x04537000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
0x0455D000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys
0x04ABD000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
0x0460F000 \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
0x04703000 \SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys
0x04749000 \SystemRoot\system32\drivers\HDAudBus.sys
0x0476D000 \SystemRoot\system32\drivers\HECIx64.sys
0x0477E000 \SystemRoot\system32\drivers\usbehci.sys
0x0478F000 \SystemRoot\system32\drivers\USBPORT.SYS
0x05273000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\athrx.sys
0x05200000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
0x0520D000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\sdbus.sys
0x0522D000 \SystemRoot\system32\drivers\rimssne64.sys
0x0524D000 \SystemRoot\system32\drivers\risdsne64.sys
0x05169000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\yk62x64.sys
0x051CE000 \SystemRoot\system32\drivers\i8042prt.sys
0x047E5000 \SystemRoot\system32\drivers\kbdclass.sys
0x04A00000 \SystemRoot\system32\drivers\Apfiltr.sys
0x04600000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
0x05266000 \SystemRoot\system32\drivers\SFEP.sys
0x04A4F000 \SystemRoot\system32\drivers\Impcd.sys
0x04A76000 \SystemRoot\system32\drivers\intelppm.sys
0x05269000 \SystemRoot\system32\drivers\CmBatt.sys
0x04A8C000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\VMNetSrv.sys
0x04AA1000 \SystemRoot\system32\drivers\CompositeBus.sys
0x04593000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
0x045A9000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
0x047F4000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
0x045CD000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
0x04400000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
0x0441B000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
0x0443C000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
0x04AB1000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\hamachi.sys
0x0526E000 \SystemRoot\system32\drivers\swenum.sys
0x04456000 \SystemRoot\system32\drivers\ks.sys
0x04499000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
0x051EC000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
0x01BC9000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vpcusb.sys
0x01BE6000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbrpm.sys
0x05270000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBD.SYS
0x017C2000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vpchbus.sys
0x08225000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
0x0827F000 \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
0x08294000 \SystemRoot\system32\drivers\RtHDMIVX.sys
0x082CB000 \SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys
0x08308000 \SystemRoot\system32\drivers\drmk.sys
0x0832A000 \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
0x08A49000 \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
0x08C87000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
0x08CA4000 \SystemRoot\System32\Drivers\usbvideo.sys
0x08CD2000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys
0x08CDC000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
0x08CEA000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDCLASS.SYS
0x08D03000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDPARSE.SYS
0x08D0C000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
0x08D19000 \SystemRoot\System32\Drivers\crashdmp.sys
0x04066000 \SystemRoot\System32\Drivers\dump_iaStor.sys
0x00000000 \SystemRoot\System32\win32k.sys
0x08D27000 \SystemRoot\System32\drivers\Dxapi.sys
0x08D33000 \SystemRoot\System32\Drivers\dump_dumpfve.sys
0x08D46000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
0x00490000 \SystemRoot\System32\TSDDD.dll
0x00690000 \SystemRoot\System32\cdd.dll
0x08D54000 \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
0x08D77000 \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
0x08DB1000 \SystemRoot\System32\Drivers\aswFsBlk.SYS
0x08DBA000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys
0x08DC5000 \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
0x08DE6000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
0x08330000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys
0x08A00000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
0x08A13000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
0x08A2B000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifimp.sys
0x0AE3B000 \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
0x0AF03000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#8
RE: co jest zbędne w procesach
TYlko taka mała uwaga: podaj wszystkie logi i dawaj je na wklej.org
[Obrazek: 21242.png]
[Obrazek: 293.gif]

 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: ie
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
Intel(R) Management Engine Componentsuser notification service co to jestkeyiso co toisb utility co to jestisb utilitykeyiso co to jestisb ubilityintel management engine components co to jestiastoricon.exe co to jestvuagent co to jest

Podobne wątki (co jest zbędne w procesach)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  AVAST UKAZUJE ZBĘDNE PLIKI. TADEUSZ_1956 5 9231 13.03.2018, 03:39
Ostatni post: TADEUSZ_1956
  Brak danych w Procesach w Menedżerze Zadań Precelek 0 1808 20.12.2013, 22:58
Ostatni post: Precelek
  winsvchost.exe *32 w procesach MrWikary11234 1 2190 17.02.2013, 01:14
Ostatni post: broda99

Skocz do:


Wybrane wątki (co jest zbędne w procesach)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Wszystkie połączenia przechodzą przez jeden serwer w Hong Kongu Valath 6 5623 27.02.2019 00:51
Ostatni post: Juntao
  Dr web nie wyleczył pliku neah 3 5272 16.02.2019 06:31
Ostatni post: morderca
  saoistne włączanie się strony przy starcie systemu adams35wawa 2 5006 12.02.2019 12:51
Ostatni post: adams35wawa
  Samoczynne otwieranie się stron internetowych Ziemniak210994 1 4405 09.02.2019 23:15
Ostatni post: morderca
  Dziwne procesy PannaNatalka 1 7226 08.02.2019 20:44
Ostatni post: Juntao
  Przekierowania przeglądarki na niechciane strony. Goalkeper 8 5279 07.02.2019 12:38
Ostatni post: Goalkeper
  Komputer zwolnił. Pomoc w sprawdzeniu logów z FRST wojtekq2 3 5102 06.02.2019 03:08
Ostatni post: Illidan
  SMS od nieznanego numeru z linkiem w wiadomości koper1473 2 5053 06.02.2019 03:04
Ostatni post: Illidan
  czarny ekran oraz konsola podczas włączania komputera Jedrek232 1 4875 02.02.2019 18:51
Ostatni post: morderca
  Sprawdzenie logów systemu kacperex44 2 4947 29.01.2019 19:32
Ostatni post: kacperex44
  Windows Defender - ciągłe skanowanie? DonOmar3 11 11301 29.01.2019 07:06
Ostatni post: Illidan
  Czyszczenie starego kompa pejter17 5 4878 25.01.2019 14:36
Ostatni post: morderca
  Pendrive z wesela z niespodziankami: Gamerue/Fuerboos ... zdenekstyby35 3 4863 21.01.2019 21:40
Ostatni post: morderca
Ściana zainfekowany bios ? monitor wyświetla brak sygnału pelsonn 1 5148 13.01.2019 17:10
Ostatni post: raxer
  Samootwierająca się strona i program fullstar17 6 5229 28.12.2018 21:26
Ostatni post: fullstar17