Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....

#11
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:32:20, on 2008-11-10
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe
D:\Gadu-Gadu\gg.exe
D:\program files\steam.exe
C:\Documents and Settings\wlasciciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\DOCUME~1\WLASCI~1\USTAWI~1\Temp\wintkixms.exe
C:\DOCUME~1\WLASCI~1\USTAWI~1\Temp\iixxo.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.poczta.o2.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "C:\WINDOWS\system32\~.exe"
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\program files\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\wlasciciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: ERUNT AutoBackup.lnk = C:\Program Files\ERUNT\AUTOBACK.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - E:\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - E:\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe
O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - E:\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe

--
End of file - 6615 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#12
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
W HijackThis zaznacz fajki przy podanych niżej wpisach...>
Kod:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "C:\WINDOWS\system32\~.exe"
O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
...i kliknij fix checked

To powinno odblokować edytor rejestru.

I dodatkowo w trybie awaryjnym użyj programu ATF Cleaner. Zaznacz trzy pierwsze fajki i naciśnij Empty Selected

Jeżeli menedżer zadań nie będzie działał, jeszcze raz wykonaj post 8 (polecenie z notatnikiem)
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#13
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
ehh klopotow ciag dalszy, niektor programy przestaly sie uruchamiac... pisze : wystapil problem z aplikacja XXX i zostanie ona zamknieta, przepraszamy za klopoty... WLasnie w tym hijackthis sie tak zrobilo,a poza nm to jeszcze np gg pion, cpuz, everest i pewnie jeszcze inne ktorych nie sprawdzlame... jak widac komplikacja za komplikacja, bede wdzieczny za pomoc w roziwazaniu tych problemow...
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#14
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
pokaż jeszcze raz nowe logi, może się coś przyplątało

i przeskanuj na http://www.virustotal.com jakiś plik *exe, z którym rzekomo wystąpił problem
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#15
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
heh latwo powiedziec ale problemow c.d....hijackthis jak juz wspomnialem nie uruchmomi sie a z koleji Combofix po drukrotnym kliknieciu wyskakuje komunikat : Sciezka pliku, ukonczono tylko czesc żądania readprocessmemory lub writeprocessmemory i moge kliknac tylko ok...
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#16
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
(11.11.2008, 14:18)kamel16 napisał(a): i przeskanuj na http://www.virustotal.com jakiś plik *exe, z którym rzekomo wystąpił problem
Przy "problemach po aktualizacji do Win10" oraz problemach ze "spadkami FPS w CS:GO"
Nie pomagam.

 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#17
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
wlasnie zapomnialem napisac - nie otwiera mi sie ta strona...
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#18
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
a możesz uruchomić edytor rejestru ? uruchom - regedit
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#19
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
(11.11.2008, 18:22)~Anonim napisał(a): a możesz uruchomić edytor rejestru ? uruchom - regedit

poczytalbys, nie moge
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: opera
#20
RE: denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....
Cytat:wlasnie zapomnialem napisac - nie otwiera mi sie ta strona...
To może spróbuj:
http://virusscan.jotti.org/
albo wyślij mailem:

Cytat:Wysyłanie plików przez email
1. Utwórz nową wiadomość, jako adresata podaj scanAtvirustotal.com
2. Jako temat podaj SCAN.
3. Załącz plik do skanowania. Plik nie może być większy niż 20 MB. Jeśli będzie większy, to zostanie automatycznie odrzucony przez system.

Po skanowaniu otrzymasz email z raportem. Czas odpowiedzi zależy od obciążenia systemu w chwili otrzymania pliku do analizy.
Nie odpowiadam w tematach z działu 'Bezpieczeństwo', w których brakuje pełnego zestawu logów:
http://forum.pcformat.pl/WAZNE-Jak-zaloz...ec-WAZNE-t
Jeżeli prowadziłem wątek i w nim nie odpowiadam przez 3 dni-proszę o przypomnienie na PW.
Nie pomagam na PW.
Prośba o przetestowanie aplikacji: http://forum.pcformat.pl/Prosba-o-przete...L-OpenGL-t
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: seamonkey
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
w stacji nie ma dysku. włóż dysk do stacji device harddisk dr2w stacji nie ma dysku. włóż dysk do stacji device harddisk dr3w stacji nie ma dysku. włóż dysk do stacjiw stacji nie ma dysku. włóż dysk do stacji device harddiskdwm.exe brak dyskuw stacji nie ma dysku. włóż dysk do stacji device harddisk1 dr1device/harddisk1/dr3rundll32.exe włóż dysk do stacjiw stacji nie ma dysku acrord32.execo oznacza deviceharddisk

Podobne wątki (denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Question Komputer nie widzi Stacji dysków CD/DVD MaxSkilZZ 5 6032 18.08.2015, 15:12
Ostatni post: Extra_93
  brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków cd dvd gregorio99 3 3634 11.04.2014, 20:40
Ostatni post: broda99
  Dlugie włączanie/wyłaczanie się komputera/brak stacji dysków cd-rom. oliwia 6 4039 10.11.2013, 20:48
Ostatni post: kamil77

Skocz do:


Wybrane wątki (denerwujacy komunikat - wloz dysk do stacji.....)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Rundll32.exe obciąza procesor ziemniak1337 0 2945 26.06.2019 00:41
Ostatni post: ziemniak1337
  Dlaczego nie wszystkie pliki się kopiują? neah 0 2967 25.06.2019 21:47
Ostatni post: neah
  phoenix awardbios rysiek71 1 3371 23.06.2019 06:53
Ostatni post: Kurp55
  Word umiera przy edycji obrazów eremo 0 662 22.06.2019 15:59
Ostatni post: eremo
  Polecany program do optymalizacji Rejestru i Windowsa. jou300 0 2913 21.06.2019 14:04
Ostatni post: jou300
  Coś lepszego od Windows Movie Maker damianprz 1 2967 17.06.2019 21:12
Ostatni post: Armo
  Microsoft Word 2010 - dodanie wyjątków CREATIVE_ 3 4667 17.06.2019 20:00
Ostatni post: CREATIVE_
  Windows 10 home i brak slajdów na ekranie blokady DanielAr 0 2729 17.06.2019 10:40
Ostatni post: DanielAr
  Problem z wysyłaniem plików na laptopa przez BT laser 5 8793 16.06.2019 10:09
Ostatni post: Uzytkownikk
  Przywracanie systemu do ustawień początkowych Machuu 3 842 16.06.2019 09:19
Ostatni post: Michu_PL
  Vista i svchost.exe Qatro 0 2746 13.06.2019 13:36
Ostatni post: Qatro
  Explorer.exe wszystkie wymagane dllki lordmkoes 0 2757 12.06.2019 09:43
Ostatni post: lordmkoes
  Jak przeniesc folder ulubione andrzej29 5 1139 11.06.2019 22:54
Ostatni post: Ajgor
  Trojan w avaście alicja1956 5 4485 06.06.2019 18:00
Ostatni post: jou300
  [Win 10] Jaki klucz kupić? OEM SROEM Allegro loanme 11 6668 06.06.2019 14:50
Ostatni post: Officer Crabtree