Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis

#1
gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis
Witam,
jakieś ścierwo mi wlazło w system - cały czas mam na pulpicie okno z ostrzezeniem o spyware, nie mogę otworzyć menagera zadań i zciągnąć poczty z serwera firmowego przez webmaila,
zrobiłem loga w hijackthis ale nie umiem go zinterpretować (co zostawić a co fixować),
wklejam poniżej loga może ktoś pomoże?>>

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:44, on 2008-08-20
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
C:\WINDOWS\system32\StacSV.exe
C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe
C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe
C:\WINDOWS\system32\lphcg3uj0e9eg.exe
C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\K-Meleon\k-meleon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://portal.sapa.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://portal.sapa.pl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/defaul...&s=bsd
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F3 - REG:win.ini: load=??? ?
F3 - REG:win.ini: run=??? ?
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WavXMgr] C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SecureUpgrade] C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KADxMain] C:\WINDOWS\system32\KADxMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [lphcg3uj0e9eg] C:\WINDOWS\system32\lphcg3uj0e9eg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyRemoverPro] C:\Program Files\SpyRemover Pro\SpyRemoverPro.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://portal.sapa.pl
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = NTSCALA1.SAPA.PL
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = NTSCALA1.SAPA.PL
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = NTSCALA1.SAPA.PL
O20 - Winlogon Notify: gemsafe - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\WLEventNotify.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe
O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\StacSV.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: NTRU TSS v1.2.1.25 TCS (tcsd_win32.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\NTRU Cryptosystems\NTRU TCG Software Stack\bin\tcsd_win32.exe
O23 - Service: TdmService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe
O23 - Service: WaveEnrollmentService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Authentication Manager\WaveEnrollmentService.exe
O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

--
End of file - 8666 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: ie
#2
RE: gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis
logi dajemy z załącznikach.
fix
Kod:
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/defaul...l=pl&s=bsd
F3 - REG:win.ini: load=??? ?
F3 - REG:win.ini: run=??? ?
O4 - HKLM\..\Run: [lphcg3uj0e9eg] C:\WINDOWS\system32\lphcg3uj0e9eg.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
dodatkowo log Combofixa (obsługa w przyklejonym temacie o usuwaniu malware.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis
z tym podawaniem loga sorki jestem tu pierwszy raz i nie wiedziałem,
zrobiłem (sugerujac się wypowiedziami forumowiczów) sdfix'a i trochę sie poprawiło - mam już normalny pulpit ale ten komunikat warning dalej jest,
poza tym nie mogę nadal robic update do windowsa (zablokowany),
a ten combofix to jak to zrobić? To jest bezpieczne?
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: ie
#4
RE: gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis
gimp67- logi z hijackthis możesz sobie sprawdzić na http://www.hijackthis.de
Hosting
www.netmark.pl
[Obrazek: baner2.gif]
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / Inne
Podobne wątki (gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Złożony problem combofix, hijackthis, bootowanie blind112 0 2395 28.05.2013, 16:46
Ostatni post: blind112
  Prośba o sprawdzenie logów z HijackThis gelus333 1 1727 18.10.2012, 17:18
Ostatni post: broda99
  pl.n-mobile.net - śmieć reklamowy, brak dostępu do hosts przez Hijackthis dromeozaur 8 5405 21.05.2012, 17:47
Ostatni post: dromeozaur

Skocz do:


Wybrane wątki (gdzie mogę zinterpretować loga z hijackthis)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Sad Wirus usuwa mi pliki kubamak290 2 1843 11.07.2019 02:10
Ostatni post: Illidan
  Adres WWW sam się zmienia i strona nie wyświetla się sewerynn 2 5080 02.07.2019 21:57
Ostatni post: Officer Crabtree
  Router sam wrócił do ustawień fabrycznych kameleon90 5 2058 02.07.2019 09:17
Ostatni post: standy-reklamowe
  Poważny problem - nie da się uruchomić plików .exe Morgoth77 19 26164 21.06.2019 14:15
Ostatni post: Antymateria
  Ruska strona automatycznie uruchamiana po starcie systemu bowglie98 2 1896 19.06.2019 10:54
Ostatni post: morderca
Scared Chrome wyskakujace reklamy - pomocy krzysiekszakal 10 12248 15.06.2019 10:07
Ostatni post: jou300
  niebezpieczne pliki PDF elakwiecinska 7 6848 08.06.2019 02:31
Ostatni post: Illidan
  Podejrzany plik DLL maze20lb 9 8201 26.05.2019 22:12
Ostatni post: morty
  Serwis a ochrona danych neah 6 6073 26.05.2019 11:42
Ostatni post: wlisik
  Włamanie (?) na FB, lajkowanie stron, dziwne cookies Jednaczuuu 5 5722 21.05.2019 17:12
Ostatni post: Jednaczuuu
  Dziwny folder w %appdata% brunojoker 1 5814 11.05.2019 18:17
Ostatni post: broda99
  Witam i proszę o sprawdzenie logów z hjakthis izydorber 6 5817 11.05.2019 16:20
Ostatni post: Officer Crabtree
  Problem z dllhost.exe McSamuraj 6 10542 19.04.2019 01:51
Ostatni post: gorm80
  samoczynne otwieranie się stron baro990 6 6543 14.04.2019 11:38
Ostatni post: baro990
  Samoistne włączanie się wiersza poleceń po starcie systemu dipladoks.org shivy 1 5936 12.04.2019 20:08
Ostatni post: morderca