Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

problem z net frameworkiem

#1
problem z net frameworkiem
witam mam taki problem otóż niedawno walczyłem z wirusem indexer.exe
zjadł mi sterowniki audio i coś z net frameworkiem i teraz gdy próbuje otworzyć niektóre pliki wyskakuje mi taki błąd [Obrazek: 80932806.jpg]
cały log:
Kod:
Aplikacja nie obsługuje debugowania JIT (just-in-time).
Zobacz koniec tej wiadomości, aby uzyskać szczegółowe informacje.

************** Tekst wyjątku **************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
   w System.Net.WebRequest.get_PrefixList()
   w System.Net.WebRequest.Create(Uri requestUri, Boolean useUriBase)
   w System.Net.WebRequest.Create(Uri requestUri)
   w MS.Internal.WpfWebRequestHelper.CreateRequest(Uri uri)
   w System.Windows.Media.ColorContext.Initialize(Uri profileUri, Boolean isStandardProfileUriNotFromUser)
   w System.Windows.Media.ColorContext..ctor(PixelFormat pixelFormat)
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.CreateCachedBitmap(BitmapFrame frame, BitmapSourceSafeMILHandle wicSource, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, BitmapPalette palette)
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode.FinalizeCreation()
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode..ctor(Int32 frameNumber, BitmapSourceSafeMILHandle sourceHandle, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, BitmapDecoder decoder)
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.SetupFrames(BitmapDecoder decoder, ReadOnlyCollection`1 frames)
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.get_Frames()
   w System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrame.CreateFromUriOrStream(Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, RequestCachePolicy uriCachePolicy)
   w System.Windows.Media.ImageSourceConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value)
   w System.ComponentModel.TypeConverter.ConvertFromString(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, String text)
   w System.Windows.Markup.XamlTypeMapper.ParseProperty(Object targetObject, Type propType, String propName, Object dpOrPiOrFi, ITypeDescriptorContext typeContext, ParserContext parserContext, String value, Int16 converterTypeId)
   w System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ParseProperty(Object element, Type propertyType, String propertyName, Object dpOrPi, String attribValue, Int16 converterTypeId)
   w System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadPropertyRecordBase(String attribValue, Int16 attributeId, Int16 converterTypeId)
   w System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadPropertyConverterRecord(BamlPropertyWithConverterRecord bamlPropertyRecord)
   w System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
   w System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
   w System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
   w System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
   w System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   w System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)
   w LOLRecord2.MainWindow.InitializeComponent()
   w LOLRecord2.MainWindow..ctor()
   w LOLRecord2.WindowManager.CreateWindow()
   w LOLRecord2.WindowManager.ShowWindow()
   w LOLRecord2.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
   w System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   w System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   w System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)
   w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   w System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   w System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   w System.Windows.Application.Run(Window window)
   w System.Windows.Application.Run()
   w LOLRecord2.App.Main()


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
LOLRecorder
    Wersja zestawu: 0.7.9.43
    Wersja Win32: 0.7.9.43
    CodeBase: file:///E:/program%20files/LOLReplay/LOLRecorder.exe
----------------------------------------
PresentationFramework
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
WindowsBase
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
PresentationCore
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
LOLUtils
    Wersja zestawu: 0.7.9.43
    Wersja Win32: 0.7.9.43
    CodeBase: file:///E:/program%20files/LOLReplay/LOLUtils.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5460 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5462 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Core
    Wersja zestawu: 3.5.0.0
    Wersja Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Management
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.Aero
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.resources
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aplikacja nie obsługuje debugowania formularzy Windows w trybie JIT (just-in-time).
Skontaktuj się z autorem aplikacji, aby uzyskać więcej
informacji.
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#2
RE: problem z net frameworkiem
Witam!

Próbowałeś najnowszy "Net Framework 4.5"?
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#3
RE: problem z net frameworkiem
tak ale nie specjalnie to coś dało dodam ze używam win 7 64
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#4
RE: problem z net frameworkiem
A masz 3.5?
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#5
RE: problem z net frameworkiem
nie miałem ale zrobiłem tak odinstalowałem wszystko clenup toolem > zainstalowałem 3.5 > zaistalowałem 4.5 przed instalacją wyskoczyło mi Ostrzeżenia:

Instalator może nie działać poprawnie, ponieważ na tym komputerze nie jest dostępna usługa inteligentnego transferu w tle.

dalej nic
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#6
RE: problem z net frameworkiem
To włącz tą usługę (Start > Uruchom > wpisz: services.msc > Usługa int... > Właściwości > Typ uruchomienia: Automat. > Uruchom > Zastosuj > OK.

Jeśli będzie jakiś błąd - uruchom FSS (zaznacz wszystkie opcje) > Scan > wklej log na: http://wklej.org. Daj link.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#7
RE: problem z net frameworkiem
usługę interfejsu magazynu sieciowego jeśli oto chodzi. to jest automatyczne i cały czas uruchomione tak czy siak tu są logi

http://wklej.org/id/818051/
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
#8
RE: problem z net frameworkiem
Do Notatnika wklej (bez frazy "Kod:"):
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv]
"PreshutdownTimeout"=dword:036ee800
"DisplayName"="@%systemroot%\\system32\\wuaueng.dll,-105"
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%systemroot%\\system32\\wuaueng.dll,-106"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,\
  65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,\
  00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\
  61,00,74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,\
  62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,\
  00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,\
  79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
  00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,\
  6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
  00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,\
  75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
  00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,\
  72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  77,00,75,00,61,00,75,00,65,00,6e,00,67,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceMain"="WUServiceMain"
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,00,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,9d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,\
  01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1000"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1001"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,45,00,76,00,65,00,\
  6e,00,74,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,\
  00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
  00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
  00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
  72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,\
  63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  71,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Performance]
"Library"="bitsperf.dll"
"Open"="PerfMon_Open"
"Collect"="PerfMon_Collect"
"Close"="PerfMon_Close"
"InstallType"=dword:00000001
"PerfIniFile"="bitsctrs.ini"
"First Counter"=dword:0000086c
"Last Counter"=dword:0000087c
"First Help"=dword:0000086d
"Last Help"=dword:0000087d
"Object List"="2156"
"PerfMMFileName"="Global\\MMF_BITS_s"
"1008"=hex(b):ed,6c,91,96,c4,35,cd,01

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,a0,00,00,00,14,00,00,00,34,00,00,00,02,\
  00,20,00,01,00,00,00,02,c0,18,00,00,00,0c,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,\
  00,00,20,02,00,00,02,00,5c,00,04,00,00,00,00,02,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,\
  00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,\
  20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,\
  00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,02,\
  00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,\
  00,20,02,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\EventSystem]
"DisplayName"="System zdarzeń COM+"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
  00,65,00,00,00
"Description"="@comres.dll,-2451"
"ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,\
  00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
  00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,e8,03,00,00,01,00,00,00,88,13,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\EventSystem\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceDllUnLoadOnStop"=dword:00000001
Plik > Zapisz jako: fix.reg (typ: wszystkie pliki; na Pulpicie) > uruchom przez 2klik > dodaj do rejestru.
Restart. Spróbuj zainstalować ponownie.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie). 
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
Jak podawać logi
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#9
RE: problem z net frameworkiem
nic to nie dało ale napotkałem nowe trudności (nie przez to) jak próbuje zainstalować net framework 3.5 dostaje taki komunikat
[Obrazek: bd1ou.jpg]

po kliknięciu ok system proponuje mi użycie zalecanych ustawień przy instalacji z zalecanymi ustawieniami znowu inny błąd

[Obrazek: bd2z.jpg]

wiec włączam panel sterowania wchodze gdzie mi każe i widze:

[Obrazek: bd3be.jpg]

zaznaczam obie opcje i kolejny błąd -,-
[Obrazek: bd4x.jpg]

chyba sie pogodzę z formatem c Smutek
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
Aplikacja nie obsługuje debugowania formularzy Windows w trybie JITaplikacja nie obsługuje debugowania formularzy windows w trybie jit (just-in-time)aplikacja nie obsługuje debugowania jit (just-in-time).assembly windowsbase version 3.0.0.0 microsoft net framework 2.0 bład instalacji lexmark 4900windows base 3.0.0.0

Podobne wątki (problem z net frameworkiem)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  SCM i problem z Net Framework Dzaga 1 5624 24.02.2019, 00:30
Ostatni post: Michu_PL
  Problem z instalacją .Net Framework 4 patrykus223 4 5609 03.10.2016, 22:22
Ostatni post: patrykus223
  Problem instalacji microsoft.net framework slime3000fly 1 2068 22.07.2015, 15:19
Ostatni post: broda99

Skocz do:


Wybrane wątki (problem z net frameworkiem)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Po formacie nie mogę się zalogować. AleksanderPier 4 2473 27.01.2021 23:16
Ostatni post: Armo
  Odzyskiwanie danych ToCoLoCo 2 2454 25.01.2021 09:35
Ostatni post: Yellow101
Scared [Wyłączający się program] - Windows 10 cieptak 4 2463 24.01.2021 11:27
Ostatni post: cieptak
  Opera - Adobe Flash Player - co zainstalować na zastępstwo? DonOmar3 1 2255 24.01.2021 02:27
Ostatni post: polrandka
  Błąd 0xC1900101 - 0x30018 SYSPREP_SPECIALIZE ramirez77 5 2448 22.01.2021 13:54
Ostatni post: ramirez77
  AOMEI - backup- restore . Ustawienia podczas wgrywania ramirez77 0 1940 21.01.2021 11:46
Ostatni post: ramirez77
  Windows 7 i utworzony backup na Win 10 ramirez77 4 893 20.01.2021 19:04
Ostatni post: ramirez77
  problem ze skrótem kubameczko 0 2086 20.01.2021 02:07
Ostatni post: kubameczko
  kupno windowsa 10 Pyrzo 5 2914 15.01.2021 22:04
Ostatni post: Pentium4320
  Problem z klonem systemu. cyberbrain666666 4 5170 14.01.2021 01:12
Ostatni post: Emmers
  Wyłączanie wymuszania cyfrowego podpisu sterowników - problem jarekbachanek 1 2193 08.01.2021 16:12
Ostatni post: stens
  Drukarka HP nie widzi sterownika. Tomek01 0 2176 01.01.2021 22:38
Ostatni post: Tomek01
  Brak elementaryOS w wyborze podczas startu Zamyślony 2 2239 31.12.2020 22:38
Ostatni post: Zamyślony
  Czy naklejka jest wymagana? pytam32 4 2382 30.12.2020 23:46
Ostatni post: Armo
  Epic Games Launcher błąd (0xc00007b) Szpyro 0 2263 24.12.2020 03:15
Ostatni post: Szpyro