Znamy już zwycięzców VI edycji konkursu FAQ PC Format. Zainteresowanych odsyłamy do odpowiedniego TEMATU

Mega problem z Windows Update

#1
Mega problem z Windows Update
Witam.

Mój komputerek to laptop Dell XPS 17, zainstalowany system to Win 7 64bit w wersji Home Premium. Przez jakiś czas miałem wyłączoną usługę WU, włączałem ją co jakiś czas w celu aktualizacji i znów wyłączałem.
Antivirus jakim dysponowałem to Kaspersky Pure. Zainstalowanie tego śmiecia było strasznym błędem - o czym przekonałem się po wygaśnięciu licencji... Otóż nie mogłem go usunąć! Ani instalatorem ani innymi programami czy też w trybie awaryjnym, gdzieś w czeluściach systemu po prostu zostały jego ślady, być może mają one wpływ na działanie usługi WU.

Przy aktualizacjach [po pobraniu], dokładniej przy próbie instalacji, wywala błąd [lub czasem błędy].

Używałem FixIt'ów od microsoftu oraz próbowałem ręcznych aktualizacji itp - wszystko na nic - ręce opadują...

Usługa Win Defender z kolei w ogóle nie chcę się włączyć.

Zgłaszam się po pomoc do mądrych głów z forum.

Zamieszczam parę screenów, logów i proszę pokornie o pomoc.

http://iv.pl/images/71551379495135400674.png
http://iv.pl/images/37652240664748107334.png

Log OTL

Kod:
OTL Extras logfile created on: 2012-06-06 02:37:07 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.46.1     Folder = C:\Users\OPEKS\Downloads
64bit- Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

5,90 Gb Total Physical Memory | 3,61 Gb Available Physical Memory | 61,16% Memory free
11,79 Gb Paging File | 9,35 Gb Available in Paging File | 79,33% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 197,21 Gb Total Space | 55,26 Gb Free Space | 28,02% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 146,49 Gb Total Space | 95,16 Gb Free Space | 64,96% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 199,55 Gb Total Space | 62,36 Gb Free Space | 31,25% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive G: | 25,39 Gb Total Space | 24,44 Gb Free Space | 96,25% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive H: | 32,23 Gb Total Space | 3,03 Gb Free Space | 9,40% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive Z: | 97,66 Gb Total Space | 97,56 Gb Free Space | 99,91% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: OPEKS-KOMPUTER | User Name: OPEKS | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (All) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.chm[@ = chm.file] -- C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation)
.cpl[@ = cplfile] -- C:\Windows\SysNative\control.exe (Microsoft Corporation)
.hlp[@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)
.hta[@ = htafile] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe (Microsoft Corporation)
.html[@ = htmlfile] -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.inf[@ = inffile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.ini[@ = inifile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)
.js[@ = jsfile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.jse[@ = JSEFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.reg[@ = regfile] -- C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
.txt[@ = txtfile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.vbe[@ = VBEFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.vbs[@ = VBSFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.wsf[@ = WSFFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.wsh[@ = WSHFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.bat [@ = batfile] -- "%1" %*
.chm [@ = chm.file] -- C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation)
.cmd [@ = cmdfile] -- "%1" %*
.com [@ = comfile] -- "%1" %*
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.exe [@ = exefile] -- "%1" %*
.hlp [@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)
.hta [@ = htafile] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.inf [@ = inffile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.ini [@ = inifile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.url [@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysWow64\rundll32.exe (Microsoft Corporation)
.js [@ = jsfile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.jse [@ = JSEFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.pif [@ = piffile] -- "%1" %*
.reg [@ = regfile] -- C:\Windows\SysWow64\regedit.exe (Microsoft Corporation)
.scr [@ = scrfile] -- "%1" /S
.txt [@ = txtfile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)
.vbe [@ = VBEFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.vbs [@ = VBSFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.wsf [@ = WSFFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)
.wsh [@ = WSHFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.html [@ = ChromeHTML] -- C:\Users\OPEKS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
.scr [@ = AutoCADScriptFile] -- C:\Windows\SysWow64\notepad.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
batfile [open] -- "%1" %*
batfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
chm.file [open] -- "%SystemRoot%\hh.exe" %1 (Microsoft Corporation)
cmdfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
cmdfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)
htafile [open] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"
http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)
inffile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
inffile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
inifile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
inifile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)
jsfile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)
jsfile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
jsfile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)
jsefile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)
jsefile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
jsefile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [edit] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe "%1" (Microsoft Corporation)
regfile [open] -- regedit.exe "%1" (Microsoft Corporation)
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
regfile [print] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /p "%1" (Microsoft Corporation)
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
txtfile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
txtfile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
txtfile [printto] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /pt "%1" "%2" "%3" "%4" (Microsoft Corporation)
vbefile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
vbefile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
vbefile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
vbsfile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
vbsfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
vbsfile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
wsffile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
wsffile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
wsffile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
wshfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with &IrfanView] -- "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" "%1 /thumbs" (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- "C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe" "%1" ()
Directory [napiprojekt0] -- "C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe" "%1" -pobierz_ang ()
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
batfile [open] -- "%1" %*
batfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
chm.file [open] -- "%SystemRoot%\hh.exe" %1 (Microsoft Corporation)
cmdfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
cmdfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)
htafile [open] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"
http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)
inffile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
inffile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
inifile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
inifile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)
jsfile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)
jsfile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
jsfile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)
jsefile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)
jsefile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)
jsefile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [edit] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe "%1" (Microsoft Corporation)
regfile [open] -- regedit.exe "%1" (Microsoft Corporation)
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
regfile [print] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /p "%1" (Microsoft Corporation)
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
txtfile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)
txtfile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)
txtfile [printto] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /pt "%1" "%2" "%3" "%4" (Microsoft Corporation)
vbefile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
vbefile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
vbefile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
vbsfile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
vbsfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
vbsfile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
wsffile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)
wsffile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
wsffile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)
wshfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with &IrfanView] -- "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" "%1 /thumbs" (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- "C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe" "%1" ()
Directory [napiprojekt0] -- "C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe" "%1" -pobierz_ang ()
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"cval" = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
"VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01  [binary data]
"AntiVirusOverride" = 0
"AntiSpywareOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
"EnableFirewall" = 1
"DisableNotifications" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"EnableFirewall" = 1
"DisableNotifications" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
"EnableFirewall" = 1
"DisableNotifications" = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
"{1426D7BD-3117-486A-ABFC-71426CF321D2}" = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{253DE1C3-AE08-41A6-A340-097472D42526}" = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
"{97CF5EF2-739B-439E-93AF-EA67B112D301}" = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
"{AF509CA1-04FB-4665-9A6E-D091D59B753E}" = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{B133DC4B-A1ED-48CC-AE84-78F124B5238D}" = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{B2173B8B-4DE4-46BB-AAC9-60929F450F0A}" = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
"{B48B7FDA-3839-4DB5-8656-3361C15D57FD}" = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
"{BC447486-CC5B-4866-B766-03D38C3EA34A}" = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
"{C22F78EE-DE05-43C1-A8A6-14F98D33F569}" = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
"{D3FD2DB4-C4E1-47D7-951E-4DE924AEA9F9}" = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{DF3296A7-D67C-432B-8E3E-03F2BE528355}" = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
"{FCB0BBA5-EE25-4842-A317-344A03D3684B}" = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
"{0357A5A9-9CDC-45F5-97AD-9EB5C6B9716E}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pando networks\media booster\pmb.exe |
"{07CC40A8-4E5F-46C8-8257-C3A90135C3AA}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pando networks\media booster\pmb.exe |
"{0F30FB06-2DB3-4605-A2A5-C421F44BC955}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{1D474D75-AB06-4563-BAEA-743AB91D7DEB}" = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
"{1F9B5B96-2B35-4377-9B4D-BBC96E8C7388}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer_service.exe |
"{2669D228-1AE3-4BE3-A94C-2AF5232EA06A}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer.exe |
"{2D8855D1-B103-4CEA-BA48-A994A6FD7B56}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer.exe |
"{3D489AE9-EE59-4F96-8459-187EE70C5190}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer_service.exe |
"{4173A35F-01B6-490F-B99D-2A9B4DB97451}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\wlite\wlite.exe |
"{437B373B-70D3-4521-B19D-C006C6462630}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\msiexec.exe |
"{44FF49F4-8BC8-4FCC-9234-AFB9EBE10BA5}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{470A176F-4691-4362-B2F0-D2A421384551}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{4C5F2408-0BF1-4E4A-A761-DBFD5FA6A095}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mass effect 3\mass effect 3\binaries\win32\masseffect3.exe |
"{4CCFD357-AC88-4BF7-9DE6-FA6E46319D1F}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\wlite\wservice.exe |
"{4FA8DFFD-DC18-434D-9E96-E3C4D7A48DE3}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\wlite\wlite.exe |
"{567FEDCF-41AF-4979-B755-8896644EBA39}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pandora.tv\panservice\pandoraservice.exe |
"{5F8D55DE-F888-4BA7-B042-FF1EA2134BA7}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\vid hd\vid.exe |
"{620700C8-6103-43FE-8A3E-3BBE52962584}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pandora.tv\panservice\pandoraservice.exe |
"{62B101B9-7709-4BAD-960C-86E1B01A15E2}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pandora.tv\panservice\pandoraservice.exe |
"{6D4459D6-F353-4F2E-B296-C510144FE73B}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pandora.tv\panservice\pandoraservice.exe |
"{6EE37D58-680B-440A-BF05-47708A761946}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{71024F22-3FF9-45BA-BB3A-7CC67B6D2CFB}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{74039445-29D6-4344-A0FA-28E8C7AF6C2E}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\wlite\wservice.exe |
"{74DECD28-CB71-4762-91CC-032DAB40F50F}" = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
"{76C1C7E8-46B5-4CC2-9AEC-741CA49AD1F0}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\ubisoft\ubisoft game launcher\ubisoftgamelauncher.exe |
"{790F1BC1-BE8F-4416-94E6-4DAC834F8BA6}" = dir=in | app=c:\program files (x86)\nokia\nokia suite\nokiasuite.exe |
"{81B97173-9596-45A9-91D5-BF5258AB7C3D}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\launchgtaiv.exe |
"{8548A1A2-4FC3-4E0D-B379-116C6A5004B4}" = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
"{8E09AE3C-08F2-470C-97FD-1063C323A12C}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
"{966095BE-C16B-4463-8BB1-55CC9E07D086}" = dir=in | app=c:\program files (x86)\pando networks\media booster\pmb.exe |
"{A9FB8ECA-738C-4E5E-8F08-9DDC3F056F62}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pando networks\media booster\pmb.exe |
"{ACA813DE-9CAD-493B-8DF9-8D4A034AFFEE}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{B0CC422A-7AAA-4DFB-BBDB-96A595DA6445}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\pando networks\media booster\pmb.exe |
"{B7DC0AFD-7749-479E-B44C-EC09838D23A9}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\vid hd\vid.exe |
"{BDE9C010-23E3-4690-818C-FE0F463AFBAA}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
"{C2E12BA9-80CB-488D-946E-09B4E6A6B68C}" = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
"{C69E85DA-3677-4014-ABC1-77D4D612BF92}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
"{C8E0EE5A-24C4-44F6-84F3-DC34472E9F3A}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
"{D2657440-CEEB-4C4A-B469-997C8D52902E}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\msiexec.exe |
"{D2CCBCE5-C9C0-4A11-BEC0-AE5A8B498292}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mass effect 3\mass effect 3\binaries\win32\masseffect3.exe |
"{E47A2736-98E7-482B-8648-23A9EDE27DC4}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\launchgtaiv.exe |
"{F3F14B0B-7686-4A24-821A-E2A51B951AC7}" = dir=in | app=c:\program files\intel\wifi\bin\pandhcpdns.exe |
"{F79DC986-93BD-4780-9B43-67E8D870310E}" = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
"{FDB1CE57-245B-4FE6-AC7F-37A278662B3A}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\ubisoft\ubisoft game launcher\ubisoftgamelauncher.exe |
"TCP Query User{306E7127-92BA-42AB-AF0A-D6C0120D28CA}C:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\gtaiv.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\gtaiv.exe |
"TCP Query User{3D39153F-645E-4B8A-A2E5-37F4180CBC51}C:\program files (x86)\mobiola web camera for s60\webcam.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mobiola web camera for s60\webcam.exe |
"TCP Query User{7121DD74-08AD-48BE-8528-2241EA1D7011}C:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackops.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackops.exe |
"TCP Query User{76F11209-7A5C-4E63-A1B2-13C2F7C023F5}C:\program files (x86)\oovoo\oovoo.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\oovoo\oovoo.exe |
"TCP Query User{79640DEE-865E-41AC-8A54-AD94D7C9C063}C:\program files (x86)\tc up\totalcmd.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\tc up\totalcmd.exe |
"TCP Query User{8891A85A-C74D-4256-A2BF-AE50E7DA4D83}C:\program files (x86)\soulseekns\slsk.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\soulseekns\slsk.exe |
"TCP Query User{93220A1D-37E4-4C45-9D41-3551079B372E}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
"TCP Query User{C5FD2BDB-95C2-4F5D-8094-37F37D346B28}C:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
"TCP Query User{DCDA6059-90C1-496F-A723-68B473D7DE9A}C:\program files (x86)\electronic arts\crytek\crysis 2\bin32\crysis2.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\electronic arts\crytek\crysis 2\bin32\crysis2.exe |
"TCP Query User{E3F30CFB-4B52-4519-BB76-199277BE7041}C:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackopsmp.exe" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackopsmp.exe |
"UDP Query User{21691437-E4C0-46DF-B031-2018CC39D28F}C:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackopsmp.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackopsmp.exe |
"UDP Query User{23787121-2A1D-48D1-A197-6D70459A712F}C:\program files (x86)\mobiola web camera for s60\webcam.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mobiola web camera for s60\webcam.exe |
"UDP Query User{3FC7ED8E-9D25-4BC7-8DF6-97FFD358E567}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
"UDP Query User{48396801-94DF-4221-A793-F677300E8823}C:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackops.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - black ops\blackops.exe |
"UDP Query User{500B6957-B321-4685-A060-73280C7F4AEB}C:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\gtaiv.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\rockstar games\grand theft auto iv\gtaiv.exe |
"UDP Query User{511FECE6-425E-4C7B-B692-5DF57D05CC14}C:\program files (x86)\oovoo\oovoo.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\oovoo\oovoo.exe |
"UDP Query User{8C0A4678-074D-454E-AC4A-5DBFB1B96376}C:\program files (x86)\soulseekns\slsk.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\soulseekns\slsk.exe |
"UDP Query User{AB50B509-104A-4866-B276-3979BF491921}C:\program files (x86)\tc up\totalcmd.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\tc up\totalcmd.exe |
"UDP Query User{BDDB0E97-516F-4CF3-A694-1A80D22E6544}C:\program files (x86)\electronic arts\crytek\crysis 2\bin32\crysis2.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\electronic arts\crytek\crysis 2\bin32\crysis2.exe |
"UDP Query User{CD0B637D-20E8-4CE0-BE72-74CEC070AA01}C:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe" = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\opeks\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
"{086D343F-8E78-4AFC-81AC-D6D414AFD8AC}_is1" = Core Temp 1.0 RC3
"{23170F69-40C1-2702-0920-000001000000}" = 7-Zip 9.20 (x64 edition)
"{2ACBF1FA-F5C3-4B19-A774-B22A31F231B9}_is1" = Media Player Classic - Home Cinema 1.6.1.4235 x64
"{491DF203-7B61-4F0E-BDCB-A1218C4DAFE9}" = Native Instruments Massive
"{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
"{4D668D4F-FAA2-4726-834C-31F4614F312E}" = MSVC80_x64_v2
"{4FFA2088-8317-3B14-93CD-4C699DB37843}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729
"{51DDB4F9-7FFF-4970-AED4-DB3C22A5C522}" = Corel Graphics - Windows Shell Extension 64 Bit
"{5783F2D7-A001-0409-0102-0060B0CE6BBA}" = AutoCAD 2012 - English
"{5783F2D7-A001-0409-1102-0060B0CE6BBA}" = AutoCAD 2012 Language Pack - English
"{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
"{680EDA59-9266-44B4-949E-0C24F65DFF82}" = Microsoft_VC100_CRT_SP1_x64
"{6ce5bae9-d3ca-4b99-891a-1dc6c118a5fc}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
"{87CF757E-C1F1-4D22-865C-00C6950B5258}" = Quickset64
"{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}" = Microsoft Silverlight
"{8C3826F5-A2C1-40E3-A03F-49EFB2ABF62A}" = BOINC
"{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended
"{8E5DA9A6-7A9F-3A6F-BC5C-D6CBCA6A29C7}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack
"{9B48B0AC-C813-4174-9042-476A887592C7}" = Windows Live ID Sign-in Assistant
"{A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack
"{AB071C8B-873C-459F-ACA9-9EBE03C3E89B}" = MSVC90_x64
"{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision" = NVIDIA Sterownik 3D Vision 301.42
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel" = Panel sterowania NVIDIA 301.42
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver" = NVIDIA Sterownik graficzny 301.42
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Optimus" = NVIDIA Optimus 1.8.15
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX" = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.12.0213
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update" = Aktualizacje NVIDIA 1.8.15
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver" = NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.16.0
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer" = NVIDIA Install Application
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update" = NVIDIA Update Components
"{B77EFA0B-9BD3-4122-9F9A-15A963B5EA24}" = Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0
"{BCA9334F-B6C9-4F65-9A73-AC5A329A4D04}" = PlayReady PC Runtime amd64
"{BD475B03-FA15-4F3D-90EB-78EA3C2CFDFB}_is1" = GIGATweaker
"{C7768B13-D91E-4C0E-9405-4F723E9CC761}" = Picturenaut 3.2
"{DA5E371C-6333-3D8A-93A4-6FD5B20BCC6E}" = Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.30319
"{E552C39C-C70E-464F-9733-8311331BDD90}" = Autodesk Inventor Fusion plug-in language pack for AutoCAD 2012
"{E7DC06A3-8516-4929-B712-80987AFFFB57}" = Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiFi
"{EAB3AC1A-68FF-486B-9C6B-E48EBB4B05CC}" = Autodesk Inventor Fusion plug-in for AutoCAD 2012
"{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"{FFF5619F-6669-4EC5-A85E-9994F70A9E5D}" = Autodesk Inventor Fusion 2012
"{FFF7F80F-929E-497F-A112-B070DE816128}" = Autodesk Inventor Fusion 2012 Language Pack
"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 11 ActiveX 64-bit
"Airytec Switch Off" = Airytec Switch Off
"AutoCAD 2012 - English" = AutoCAD 2012 - English
"Autodesk Inventor Fusion 2012" = Autodesk Inventor Fusion 2012
"Autodesk Inventor Fusion plug-in for AutoCAD 2012" = Autodesk Inventor Fusion plug-in for AutoCAD 2012
"CCleaner" = CCleaner
"CyberGhost VPN_is1" = CyberGhost VPN
"Defraggler" = Defraggler
"FCEC33AD40CEA5E0FC4CEE6E42041A0DA189652D" = Pakiet sterowników systemu Windows - Nokia pccsmcfd  (08/22/2008 7.0.0.0)
"HWiNFO64_is1" = HWiNFO64 Version 3.95
"MediaInfo" = MediaInfo 0.7.56
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Microsoft .NET Framework 4 Extended" = Microsoft .NET Framework 4 Extended
"Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended
"Perfect Uninstaller_is1" = Perfect Uninstaller v6.3.3.9
"ProInst" = Intel PROSet Wireless
"SynTPDeinstKey" = Synaptics Pointing Device Driver

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"_{44864C09-D493-4B07-BAD0-F65557A3C552}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - KPT Collection
"_{B6BFCD02-BA0E-41A9-9C9C-6624C4BB475F}" = Corel Graphics - Windows Shell Extension
"_{CE54DCE1-E00A-4D91-ACB9-A2D916C24051}" = CorelDRAW(R) Graphics Suite X5
"{007F778D-F15C-4EAB-AE92-071D21FAF632}" = Adobe Photoshop Elements 9
"{05D18A0F-ED9D-4FBD-9BF5-AF632EB09CB3}" = CGS15_IPM_T2
"{086F9A69-CD39-4893-A9FB-D3A0634CE3F7}" = Autodesk Content Service
"{08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403}" = Microsoft_VC90_CRT_x86
"{0B7C79A5-5CB2-4ABD-A9C1-92A6213CE8DD}_is1" = MSI Kombustor 2.3.0
"{1D4EE8FE-F31C-4258-9360-5B8B8309B14B}" = Adobe Premiere Elements 9 Content
"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
"{24D9A3E0-D086-4B62-AF93-63CF6B05CB48}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Custom Data
"{25175695-4B20-4298-9F34-C2C57CD277B3}" = Elements STI Installer
"{260ED378-2B8C-4831-ADAE-D0712D119AC5}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - VSTA
"{26945917-E053-45F6-AF98-309730CFC318}" = Visual Basic for Applications (R) Core
"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216031FF}" = Java(TM) 6 Update 31
"{28E82311-8616-11E1-BEB0-B8AC6F97B88E}" = Google Earth
"{299C0434-4F4E-341F-A916-4E07AEB35E79}" = Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Runtime
"{3472C84E-2FD0-439F-B27F-C290C1E4CD8B}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Filters
"{35ED3F83-4BDC-4c44-8EC6-6A8301C7413A}" = McAfee SiteAdvisor
"{37AB0223-AF54-49C5-92AA-BFC9648CD323}" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 3
"{3CBBE028-978B-4876-ABC1-EF9ED6C20C4E}" = Adobe Premiere Elements 9 Content 2
"{3E29EE6C-963A-4aae-86C1-DC237C4A49FC}" = Intel(R) Rapid Storage Technology
"{433EACD8-4747-4A6A-826A-FFA9F39B0D40}" = Elements 9 Organizer
"{44864C09-D493-4B07-BAD0-F65557A3C552}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - KPT Collection
"{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}" = HiJackThis
"{47FA2C44-D148-4DBC-AF60-B91934AA4842}" = Adobe AIR
"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater
"{4AA68A73-DB9C-439D-9481-981C82BD008B}" = Nokia Connectivity Cable Driver
"{4CB0307C-565E-4441-86BE-0DF2E4FB828C}" = Microsoft Games for Windows Marketplace
"{5052F2A7-5DDE-47F5-BF29-673C10F3DA87}_is1" = Penumbra Black Plague
"{50D90C59-4F5C-48BC-AFB2-38475412F0CA}" = Adobe Premiere Elements 9 Content 1
"{521AAD14-5030-44BB-8B0E-5CE65FCE57E0}" = InterVideo DeviceService
"{5442DAB8-7177-49E1-8B22-09A049EA5996}" = Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver
"{5454083B-1308-4485-BF17-1110000B8301}" = Grand Theft Auto IV
"{5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8301}" = Grand Theft Auto IV
"{54B8F4A1-02B0-4D32-8F37-925526C0EEC6}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Connect
"{5508128A-2C7B-46B5-81F9-58E8E8115F0B}" = AdblockIE
"{57400C1E-BC51-4ECE-AD2A-A6096204DDEC}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - VBA
"{579BA58C-F33D-4970-9953-B94B43768AC3}" = Grand Theft Auto IV
"{59123CCF-FED2-46FF-9293-D1DC80042219}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Redist
"{5F9AAF4A-B9B0-489D-AE67-73470A4714FE}" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 1
"{6033673D-2530-4587-8AD0-EB059FC263F9}" = Crysis® 2
"{62978C1C-FE2E-4A4E-851D-3EB406C9EBC2}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Draw
"{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}" = Intel(R) Management Engine Components
"{65420DC9-306E-4371-905F-F4DC3B418E52}" = Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2012
"{6748E773-5DA0-4D19-8AA5-273B4133A09B}" = SmartSound Quicktracks for Premiere Elements 9.0
"{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}" = Windows Media Player Firefox Plugin
"{6A9D1594-7791-48f5-9CAA-DE9BCB968320}" = Mass Effect™ 3
"{6D316D67-DA52-4659-9C98-F479963534D6}" = Audiosurf
"{6D3245B1-8DB8-4A23-9CD2-2C90F40ABAF6}" = MSVC80_x86_v2
"{70D3EBFD-C613-49DB-A444-A4BD720DE1E9}" = Linkury Smartbar
"{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{7DDC3624-C631-49D1-B281-82EC3A27AA7C}" = Adobe Premiere Elements 9 Content 3
"{832D9DE0-8AFC-4689-9819-4DBBDEBD3E4F}" = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
"{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" = Ask Toolbar
"{87434D51-51DB-4109-B68F-A829ECDCF380}" = AccelerometerP11
"{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}" = Realtek Ethernet Controller Driver
"{888F1505-C2B3-4FDE-835D-36353EBD4754}" = Ubisoft Game Launcher
"{8F0837C2-EE09-4903-88F3-1976FE7FFF4E}" = Autodesk Material Library 2012
"{9244E956-5939-4B88-930C-0699D4AB2B95}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - WT
"{92D1CEBC-7C72-4ECF-BFC6-C131EF3FE6A7}" = Nokia Suite
"{92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C}" = Microsoft_VC80_CRT_x86
"{933B4015-4618-4716-A828-5289FC03165F}" = VC80CRTRedist - 8.0.50727.6195
"{938C2383-A692-4D2C-AE45-024F91EF7B1D}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - PL
"{951B0F30-9F1A-4BF6-B3DA-99EB0E917B1C}" = FARO LS 1.1.406.58
"{980A182F-E0A2-4A40-94C1-AE0C1235902E}" = Pando Media Booster
"{983F7145-CABF-4EDD-9F3D-E06B2F024BD3}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - FontNav
"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
"{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
"{A1B04B6B-25BB-48AD-8BD9-D31A86E89F3E}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - PHOTO-PAINT
"{A2AA4204-C05A-4013-888A-AD153139297F}" = PC Connectivity Solution
"{A4ED5E53-7AA0-11E1-BF04-B2D4D4A5360E}" = Adobe Dreamweaver CS6
"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper
"{AA4A4B2C-0465-3CF8-BA76-27A027D8ACAB}" = Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU
"{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}" = Adobe Reader X (10.1.3)
"{AF111648-99A1-453E-81DD-80DBBF6DAD0D}" = MSVC90_x86
"{AF37176A-78CA-545B-34EF-8B6A21514DD1}" = Adobe Help Manager
"{B399C91E-96F2-4265-9884-1C9A10E9FCF4}" = CorelDRAW Graphics Suite X5
"{B6BFCD02-BA0E-41A9-9C9C-6624C4BB475F}" = Corel Graphics - Windows Shell Extension
"{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}" = Skype Click to Call
"{BB21B808-F784-4883-A4D4-B1473384C1C6}" = LibreOffice 3.5
"{BEE64C14-BEF1-4610-8A68-A16EAA47B882}" = Futuremark SystemInfo
"{C0E8FE43-C35B-451D-B35F-D4BD056D70E7}" = Camtasia Studio 7
"{C5DA59CF-2BB8-48D5-8E5B-17F2E0F0FEE4}" = System Requirements Lab for Intel
"{CA3861BA-1D96-4D66-B577-318E1602C4F3}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Common
"{CE54DCE1-E00A-4D91-ACB9-A2D916C24051}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Setup Files
"{D1A19B02-817E-4296-A45B-07853FD74D57}" = Microsoft_VC80_MFC_x86
"{D3EE034D-5B92-4A55-AA02-2E6D0A6A96EE}" = Windows Resource Kit Tools - SubInAcl.exe
"{D596EEA2-C6C8-45D3-89DF-FA2DBE99F829}" = Visual Basic for Applications (R) Core - English
"{D642FF8D-438D-4545-A1D5-2EDB4BCAE3BA}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Photozoom Plugin
"{D92BBB52-82FF-42ED-8A3C-4E062F944AB7}" = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
"{DA909E62-3B45-4BA1-8B58-FCAEBA4BCEC9}" = NVIDIA PhysX
"{E240C78D-8F35-456A-8876-15FF6901B7E0}" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 2
"{E2AE009D-37E5-4724-A6B8-0ED6A6BA4F68}" = Elements STI Installer
"{E3B64CC5-C011-40C0-92BC-7316CD5E5688}" = Microsoft_VC100_CRT_SP1_x86
"{E3BFEE55-39E2-4BE0-B966-89FE583822C1}" = Dell Support Center (Support Software)
"{EB9955F8-467C-47FC-90F8-12CD5DF684C3}" = Adobe Premiere Elements 9
"{EDB98D5A-A6FB-425C-BFB7-51A0924B762D}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - Capture
"{EE7257A2-39A2-4D2F-9DAC-F9F25B8AE1D8}" = Skype™ 5.8
"{EFBE6DD5-B224-96E5-72B9-68D328CB12A6}" = Adobe Widget Browser
"{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}" = Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
"{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}" = Intel(R) Processor Graphics
"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver
"{FAA7F8FF-3C05-4A61-8F14-D8A6E9ED6623}" = ooVoo
"{FE4B83DE-85CF-4DE5-90CE-A2735A0E1F21}" = CorelDRAW Graphics Suite X5 - VideoBrowser
"4F6D5E84-5826-4394-9F40-3A9A19165651_is1" = Pandora Service
"Adobe AIR" = Adobe AIR
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin
"Adobe Photoshop Elements 9" = Adobe Photoshop Elements 9
"Adobe Premiere Elements 9 Content" = Adobe Premiere Elements 9 Content
"Adobe Premiere Elements 9 Content 1" = Adobe Premiere Elements 9 Content 1
"Adobe Premiere Elements 9 Content 2" = Adobe Premiere Elements 9 Content 2
"Adobe Premiere Elements 9 Content 3" = Adobe Premiere Elements 9 Content 3
"Adobe Premiere Elements 9 HD Content 1" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 1
"Adobe Premiere Elements 9 HD Content 2" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 2
"Adobe Premiere Elements 9 HD Content 3" = Adobe Premiere Elements 9 HD Content 3
"Advanced Audio FX Engine" = Advanced Audio FX Engine
"Advanced Video FX Engine" = Advanced Video FX Engine
"Afterburner" = MSI Afterburner 2.2.1
"Ashampoo Burning Studio Elements_is1" = Ashampoo Burning Studio Elements 10.0.9
"ASIO4ALL" = ASIO4ALL
"Audacity 1.3 Beta (Unicode)_is1" = Audacity 1.3.14 (Unicode)
"Call of Duty: Black Ops_is1" = Call of Duty: Black Ops
"chc.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1" = Adobe Help Manager
"com.adobe.WidgetBrowser" = Adobe Widget Browser
"Combined Community Codec Pack_is1" = Combined Community Codec Pack 2011-11-11
"CoreAVC Professional Edition" = CoreAVC Professional Edition (remove only)
"CrystalDiskInfo_is1" = CrystalDiskInfo 4.6.1
"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite
"Deckadance" = Deckadance
"EADM" = EA Download Manager
"FFmpeg for Audacity on Windows_is1" = FFmpeg for Audacity on Windows
"FFmpeg for Audacity_is1" = FFmpeg v0.6.2 for Audacity
"FL Studio 10" = FL Studio 10
"Free Sound Recorder_is1" = Free Sound Recorder v9.3.1
"Gadu-Gadu 10" = Gadu-Gadu 10
"Game Booster_is1" = Game Booster 3
"HaaliMkx" = Haali Media Splitter
"IL Download Manager" = IL Download Manager
"InstallShield_{5442DAB8-7177-49E1-8B22-09A049EA5996}" = Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver
"InstallShield_{6748E773-5DA0-4D19-8AA5-273B4133A09B}" = SmartSound Quicktracks for Premiere Elements 9.0
"Intel Signal Processing Library for VxWorks" = Intel Signal Processing Library for VxWorks
"IrfanView" = IrfanView (remove only)
"KGB Archiver_is1" = KGB Archiver 1.2.1.24
"Logitech Vid" = Logitech Vid HD
"McAfee Security Scan" = McAfee Security Scan Plus
"Metro 2033_is1" = Metro 2033
"MKVToolNix" = MKVToolNix 5.3.0
"Mobiola Web Camera for S60_is1" = Mobiola Web Camera for S60 3.0
"MoorHunt_is1" = MoorHunt 0.6.7.2
"NapiProjekt_is1" = NapiProjekt (2.0.0.2151)
"Native Instruments Massive" = Native Instruments Massive
"Nokia Suite" = Nokia Suite
"NVIDIAStereo" = NVIDIA Stereoscopic 3D Driver
"OpenAL" = OpenAL
"PremElem90" = Adobe Premiere Elements 9
"ProcessLasso" = Process Lasso
"ProInst" = Intel PROSet Wireless
"Soulseek2" = SoulSeek 157 NS 13e
"SX1_Disc4_is1" = SX1_Disc4
"TC UP" = Total Commander Ultima Prime 5.6.0.0
"TeamViewer 7" = TeamViewer 7
"TechPowerUp GPU-Z" = TechPowerUp GPU-Z
"The KMPlayer" = The KMPlayer (remove only)
"uTorrent" = µTorrent
"Virtual DJ - Atomix Productions" = Virtual DJ - Atomix Productions
"Waves Mercury Bundle" = Waves Mercury Bundle
"WebcamMax" = WebcamMax
"WinGimp-2.0_is1" = GIMP 2.6.12
"WinMend Folder Hidden_is1" = WinMend Folder Hidden 1.4.5.5
"WinRAR archiver" = WinRAR 4.11 (32-bit)
"Youtube Downloader HD_is1" = Youtube Downloader HD v. 2.9.2

[color=#E56717]========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}" = ooVoo toolbar, powered by Ask.com Updater
"Dropbox" = Dropbox
"Google Chrome" = Google Chrome

[color=#E56717]========== Last 10 Event Log Errors ==========[/color]

Error reading Event Logs: The Event Service is not operating properly or the Event Logs are corrupt!

< End of report >


Log HJT


Kod:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 02:42:45, on 2012-06-06
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\IObit\Game Booster 3\gbtray.exe
C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
C:\Users\OPEKS\AppData\Local\Smartbar\Application\Linkury.exe
C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=PL&userid=56de1134-e61f-4d66-b539-2f3b2e1e95a4&affid=110774&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=PL&userid=56de1134-e61f-4d66-b539-2f3b2e1e95a4&affid=110774&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=PL&userid=56de1134-e61f-4d66-b539-2f3b2e1e95a4&affid=110774&searchtype=hp&babsrc=lnkry_nt
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10011
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=PL&userid=56de1134-e61f-4d66-b539-2f3b2e1e95a4&affid=110774&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=PL&userid=56de1134-e61f-4d66-b539-2f3b2e1e95a4&affid=110774&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 218.97.194.94:8118
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Linkury SmartbarEngine - {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} - mscoree.dll (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AdblockIE - {90EFF544-3981-4d46-85C9-C0361D0931D6} - mscoree.dll (file missing)
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - (no file)
O3 - Toolbar: ooVoo toolbar, powered by Ask.com - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O3 - Toolbar: Linkury Smartbar - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - mscoree.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\OPEKS\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [ooVoo.exe] C:\Program Files (x86)\ooVoo\ooVoo.exe /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Browser Infrastructure Helper] C:\Users\OPEKS\AppData\Local\Smartbar\Application\Linkury.exe startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB
O16 - DPF: {8CFCF42C-1C64-47D6-AEEC-F9D001832ED3} (DellSystem.Scanner) - http://xserv.dell.com/DellDriverScanner/DellSystem.CAB
O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V9 (AdobeActiveFileMonitor9.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
O23 - Service: Autodesk Content Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
O23 - Service: Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: CyberGhost VPN Client (CGVPNCliSrvc) - mobile concepts GmbH - C:\Program Files\CyberGhost VPN\CGVPNCliService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\CISVC.EXE,-1 (CISVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\CISVC.EXE (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: PandoraService (PanService) - Pandora.TV - C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: Airytec Switch Off - Task Scheduler (SwOffScheduler) - Airytec - C:\Program Files\Airytec\Switch Off\swoff.exe
O23 - Service: Airytec Switch Off - Web Interface (SwOffWeb) - Airytec - C:\Program Files\Airytec\Switch Off\swoff.exe
O23 - Service: Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: webcamXP Service (wxpSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\wLite\wService.exe

--
End of file - 15124 bytes

Jeśli podałem za mało informacji - proszę o wskazówki.

Dzięki z góry za pomoc, mam nadzieję, że damy radę Wesoły
Odpowiedz  System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#2
RE: Mega problem z Windows Update
Daj logi: http://forum.pcformat.pl/WAZNE-Jak-zaloz...ec-WAZNE-t
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie).
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
INFO: Jak podawać logi.
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.

Odpowiedz  System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: Mega problem z Windows Update
Załączam spakowane logi. Dzięki za szybką odpowiedź!

Mega dużo tego, nie mam pojęcia jak Wy to ogarniacie... Wesoły

http://www63.zippyshare.com/v/31934142/file.html
Odpowiedz  System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#4
RE: Mega problem z Windows Update
halo... to jak to wyleczyć? Wesoły
Odpowiedz  System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#5
RE: Mega problem z Windows Update
W OTL, w pole Własne opcje skanowania / skrypt wklej (bez frazy "Kod:"):
Kod:
:OTL
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (ooVoo toolbar, powered by Ask.com) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No CLSID value found.
O3 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {32B29DF0-2237-4370-9A29-37CEBB730E9B} - No CLSID value found.
O3 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {32B29DF0-2237-4370-9A29-37CEBB730E9B} - No CLSID value found.
O4:[b]64bit:[/b] - HKLM..\Run: [IntelTBRunOnce] wscript.exe //b //nologo "C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs" File not found
O4 - HKLM..\Run: []  File not found
O4 - HKLM..\Run: [ApnUpdater] C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe (Ask)
O4 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1000..\Run: []  File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001..\Run: []  File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-3324646505-4195375052-3934549264-1001..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found

:Files
AUTORUN.INF /alldrives
$RECYCLE.BIN /alldrives
RECYCLER /alldrives
F:\DOWN CHROME\wgbe3vm7.exe

:Commands
[emptytemp]
Kliknij Wykonaj skrypt. Potwierdź restart kompa. Zapisz log po restarcie.

Podepnij wszystkie pendrive'wy do kompa - uruchom USBFix > Research > zapisz log.

Uruchom AdwCleaner > Delete > zapisz log.

Daj wszystkie logi + nowe logi OTL, RSIT.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie).
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
INFO: Jak podawać logi.
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.

Odpowiedz  System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#6
RE: Mega problem z Windows Update
nowe logi do wglądu Wesoły

http://www19.zippyshare.com/v/77765777/file.html
Odpowiedz  System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#7
RE: Mega problem z Windows Update
Cytat:Error reading Event Logs: The Event Service is not operating properly or the Event Logs are corrupt!
Czy Podgląd zdarzeń działa?
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie).
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
INFO: Jak podawać logi.
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.

Odpowiedz  System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#8
RE: Mega problem z Windows Update
Ja znalazłem rozwiązanie tego problemu w google po kodzie błędu :
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windo...r-8000FFFF
Masz pytanie albo problem z komputerem, internetem i nie dostałeś odpowiedzi ? Daj znać na GG:4625367, zajmę się Twoim problemem. Jeśli będzie skomplikowany to możemy się umówić na zdalną albo osobistą naprawę płatną.
Odpowiedz  System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#9
RE: Mega problem z Windows Update
Atbroda99 - działa, załączam screen

http://iv.pl/images/74668378686904425625.jpg

Atciastex - czytaj temat zanim się wypowiesz bo nic nie wnosisz. próbowałem fix it'ów, nic nie pomagają. gdyby to było proste, dałbym sobie radę Wesoły

broda99 - dzięki za zaangażowanie


edit - dołączam dwa screeny

może okaże się pomocne zdjęcie ekranu sprzed nieco ponad tygodnia

widoczny BSOD wziął się znikąd i już drugi raz się nie pojawił

http://iv.pl/images/76193891168218831274.jpg

a tu jeszcze screen z dzisiejszej próby aktualizacji...
dodam, że wyszukane aktualizacje pobierają się, instalują ale przy ostatniej [obojętnie która by to była] zawsze wyskakuje błąd.

tym razem nowy błąd do kolekcji

http://iv.pl/images/50228898105142168735.jpg

pozdrawiam
Odpowiedz  System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#10
RE: Mega problem z Windows Update
Spakuj pliki C:\Windows\Minidump\*.dmp > wrzuć na jakiś serwer > daj link.

BTW: nie wrzucaj takich porcji grafiki na stronę - rozwaliłeś ją.
( http://forum.pcformat.pl/Zasady-regulki-...skazowki-t - i wyżej)
[Poprawiłem]
.
Nie pomagam na PW (ew. odpłatnie).
I osobom z roszczeniowym podejściem. I osobom niedbającym o poprawność językową.
INFO: Jak podawać logi.
Jeśli nie odpowiadam w danym wątku przez >3 dni - proszę o przypomnienie na PW z linkiem do wątku w treści.

Odpowiedz  System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
co to za folder się pojawił futuremark systeminfoconnect.service. content service .exe co toflexer software jak wyłączyćlinkury installer.msi co to jestwindows update not working windows 7

Podobne wątki (Mega problem z Windows Update)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Ściana Pomocy! problem:WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue [wydzielone] RedStar 19 796 08.08.2014, 19:28
Ostatni post: broda99
  Pomocy! problem:WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue [wydzielone] kowal0131 1 729 08.05.2014, 20:52
Ostatni post: broda99
Ściana Pomocy! problem:WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue szmit1 36 23491 03.04.2014, 20:34
Ostatni post: Qooki

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Wybrane wątki (Mega problem z Windows Update)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Niespodziewane zawieszanie się komputera Majkrzak 2 807 24.09.2014 13:22
Ostatni post: Majkrzak
  Search Protect - jak usunąć zangiev79 2 18924 24.09.2014 11:47
Ostatni post: zangiev79
  Problem z usunięciem appshat awachaw69 11 574 24.09.2014 01:54
Ostatni post: broda99
  Drukarka istotkaaa 1 765 23.09.2014 14:14
Ostatni post: broda99
  istartsurf.com ramzes77 3 851 22.09.2014 21:03
Ostatni post: broda99
  Lollipop [wydzielone] MissSelfDisaster 1 758 22.09.2014 19:54
Ostatni post: broda99
  antywirus odcina dostep do internetu TWPlayer 11 1693 22.09.2014 15:08
Ostatni post: knief47
  Włamanie na konto Tazz 5 1518 22.09.2014 13:34
Ostatni post: konkaw
  Dziwnie zachowujacy sie komputer egon89 1 805 21.09.2014 14:56
Ostatni post: knief47
  Wirus spowalniający oraz rozłączający internet. Proszę o pomoc. szymaldo23 18 2533 21.09.2014 14:53
Ostatni post: knief47
  wirus 86xkernel2, wiupdat.exe - blokowanie programów Ludvic 11 1644 20.09.2014 18:44
Ostatni post: broda99
  Problem z webssearch.com gniewkol 7 1047 19.09.2014 15:06
Ostatni post: knief47
  "One more step" - jak usunąć? WrathAmon 5 3537 18.09.2014 19:47
Ostatni post: WrathAmon
  Zmieniająca się kompozycja pulpitu Windows 7 ZETAJKON 4 895 18.09.2014 18:50
Ostatni post: ZETAJKON
  internet jest a muli kompa mausi44 1 803 18.09.2014 14:39
Ostatni post: knief47