Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Forum PC Format -

Regulamin Usługi PC Format


 1. DEFINICJE:


  BAUER - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, NIP 5272644323, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413132,

  Regulamin – niniejszy dokument.

  Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:

  1. Powiadomień

  2. Serwisu

   świadczona na warunkach Regulaminu.

   Konto Użytkownika - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej BAUER określona unikalnym identyfikatorem, dostępna przez Internet po dokonaniu autoryzacji, wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z Serwisu.

   Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.

   Serwis – system stron WWW dostępny w pełnej funkcjonalności za pośrednictwem Konta Użytkownika pod adresem www.pcformat.pl i stronach powiązanych.

   Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika.

   Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.


 2. Postanowienia ogólne:


  1. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikom:

   1. zarządzanie danymi identyfikacyjnymi,

   2. korzystanie z Serwisu,

  2. Usługę obsługi konta świadczy BAUER

  3. Kontakt z BAUER : e-mail:

  [redakcja@pcformat.pl] lub adresWydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław.

  1. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu tj. publikowana treści, możliwość komentowania, korzystania z forum oraz zakładania nowych wątków, pisania recenzji.

  2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

  3. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.

  4. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.

  5. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:


   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

   2. Pamięć operacyjna: 512MB

   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s Minimalne wymagania oprogramowania:

    1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

    2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

    3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

    4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

    5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.


  6. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, BAUER nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

  7. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem.

  8. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od B, z wyłączeniem:

   1. treści pochodzących od Użytkowników,

   2. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność BAUER.

  9. Z Serwisu mogą korzystać osoby:

   1. Użytkownicy w pełnym zakresie,

   2. inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Serwisu, Użytkownicy oraz użytkownicy internetu przeglądający Serwisu przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Serwisu w strukturze portalu BAUER ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez BAUER, który jest akceptowany w momencie uruchomienia Stron portalu a publikowany w stopce każdej strony portalu.

  10. Użytkownik ma prawo do:

   1. przeglądania Serwisu,

   2. zamieszczania Wpisów i Komentarzy

   3. wysyłania recenzji programów i wysyłania sugestii programów do umieszczenia w Serwisie zgodnie z Regulaminem

  11. Z chwilą zamieszczenia informacji w Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego.

  12. BAUER oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności w ramach Serwisu Użytkownik podejmuje na własne ryzyko w szczególności ma na uwadze, że z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, BAUER nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Treści Użytkowników (w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej),

   2. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,

   3. zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,

   4. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

   5. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od BAUER,

   6. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

   7. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od BAUER,

   8. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

   9. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,

   10. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od BAUER,

   11. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BAUER,

   12. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

  13. BAUER zastrzega sobie prawo do:

   1. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, więcej informacji zawiera polityka cookies,

   2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

   3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

   4. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie Wpisów i Komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,

   5. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie;

   6. usunięcia:

    1. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

    2. Treści


   w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na

   warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.

   U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).


  14. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz

   nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.

  15. Zasady dotyczące ostrzeżeń i netykieta znajdują się na poniższych stronach:

   1. Ostrzeżenia - http://forum.pcformat.pl/Ostrzezenia-t

   2. Zasady i wskazówki - http://forum.pcformat.pl/Zasady-regulki-instrukcje-i- wskazowki-t

   3. Netykieta - http://forum.pcformat.pl/Netykieta-t.

  16. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

  17. BAUER zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

  18. Działalność Użytkowników Serwisu związana z publikacją Treści, Wpisów czy Komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.

  U. z dnia 7 lutego 1984 r.) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).


 3. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy


  1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

  2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email [redakcja@pcformat.pl]

  3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem tp://p.iplsc.com/-

   /0003OB2TU7GO14JE.pdf

  4. BAUER zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:


   1. ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez BAUER, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

   2. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.


  5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

  6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a BAUER umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

  7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do BAUER na adres email redakcja@pcformat.pl – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  8. BAUER przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.

  9. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


 4. Rejestracja


 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:

  1. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,

  2. akceptacja Regulaminu,

  3. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany na adres e- mail użytkownika.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

 3. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Konta lub Usługi - informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

 4. Administratorem twoich danych osobowych jest Usługodawca - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k., ul. A. Słonimskiego 1a, 50-304, Wrocław.

 5. Administrator informuje, że na stronach http://regulaminy.pl/prywatnosc-2/ publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.

 7. W ramach rejestracji Użytkownik podaje:

  1. adres e-mail,

  2. Nick,

  3. hasło.

 8. BAUER zastrzega sobie prawo do:

  1. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w Serwisie w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,

  2. zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w Serwisie ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

 9. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

 10. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika.

 11. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

  3. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane na łamach Serwisu , nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

  4. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do BAUER, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, BAUER dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;

  5. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.


 1. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


  1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania BAUER o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

  2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.

  3. Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

  4. BAUER nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.


 2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


  1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana BAUER w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać:

   1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika BAUER,

   2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

   3. zarzuty Użytkownika,

   4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

   5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

  2. BAUER obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz BAUER przez podmioty, za które BAUER nie ponosi odpowiedzialności, BAUER przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

 3. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA


  1. BAUER zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności Konta Użytkownika w poszczególnych Serwisach, który w sposób rażący lub uporczywy:

   1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,

   2. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

   3. zamieszcza wpisy i komentarze wypełniające znamiona określone w rozdziale II ust.16 lit. f.

  2. BAUER oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania

   „wiarygodnej informacji”, BAUER może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

  3. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

   1. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej, jeśli BAUER otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

   2. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej treść informacji oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). BAUER zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.


 4. POUFNOŚĆ


  1. Osobiste dane, adresy e-mail będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

  2. BAUER może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez BAUER, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od BAUER lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

  3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest BAUER.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla świadczenia usługi.


 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. BAUER zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.

 2. BAUER dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

 3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. BAUER zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną BAUER wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a BAUER lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

  3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;


 5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez BAUER drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:


  1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy BAUER – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a BAUER świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

  2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy BAUER – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a BAUER o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu


 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.

 7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: redakcja@pcformat.pl lub zgłaszać listownie na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k., ul. A. Słonimskiego 1a, 50-304, Wrocław z dopiskiem "PC Format".

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 roku a w stosunku do Użytkowników, którymi BAUER ma zawarte umowy na świadczenie Usług Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.


 9. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika

będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy BAUER a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.


Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy

ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: redakcja@pcformat.pl

Administrator danych: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. „więcej

Cel przetwarzania danych: Świadczenie usługi elektronicznej „więcej

Podstawa prawna: Wykonanie umowy „więcej

Odbiorcy danych: Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa „więcej

Twoje prawa: Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa, których opis znajduje się „tutaj

Informacje dodatkowe: Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce „Prywatność”: http://regulaminy.pl/prywatnosc-2/