Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2

#1
problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2
Witam nie działają mi pluginy
auth me
World guard
Warpz0r

Wszystko po aktualizacji do 1.2 ale że nie było pluginów na 1.2 to z downgradowałem do 1.1
Teraz ww pluginy nie działają, choć wszystkie w najnowszej wersji do 1.1

Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc to piszcie tu lub na PW

Kod:
174 recipes
27 achievements
13:26:48 [INFO] Starting minecraft server version 1.1
13:26:48 [INFO] Loading properties
13:26:48 [INFO] Starting Minecraft server on 188.165.197.172:25026
13:26:48 [WARNING] **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
13:26:48 [WARNING] The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
13:26:48 [WARNING] While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
13:26:48 [WARNING] To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
13:26:48 [INFO] This server is running CraftBukkit version git-Bukkit-1.1-R6-b1988jnks (MC: 1.1) (Implementing API version 1.1-R6)
13:26:48 [SEVERE] Could not load 'plugins/Warpz0r.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidPluginException: java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/event/server/ServerListener
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:148)
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:287)
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:211)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:206)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.<init>(CraftServer.java:182)
        at net.minecraft.server.ServerConfigurationManager.<init>(ServerConfigurationManager.java:53)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:147)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:407)
        at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:465)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/event/server/ServerListener
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
        at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        at net.TheDgtl.Warpz0r.Warpz0r.<init>(Warpz0r.java:68)
        at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
        at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
        at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:144)
        ... 8 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.event.server.ServerListener
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        ... 27 more
13:26:48 [INFO] [AutoMessage] Loading AutoMessage v1.5
13:26:48 [INFO] [WorldEdit] Loading WorldEdit v5.2
13:26:48 [INFO] [AuthMe] Loading AuthMe v2.5.1
13:26:48 [INFO] [LWC] Loading LWC v4.1.1 (b645-git-b24cc99e)
13:26:48 [INFO] [MobArena] Loading MobArena v0.94.4.64
13:26:48 [INFO] [WorldGuard] Loading WorldGuard v5.4
13:26:48 [INFO] [AutoSave] Loading AutoSave v2.0.1
13:26:48 [INFO] [LWC] Enabling LWC v4.1.1 (b645-git-b24cc99e)
13:26:48 [INFO] LWC: Loading shared objects
13:26:48 [INFO] LWC: Native library: plugins/LWC/lib/native/Linux/amd64/libsqlitejdbc.so
13:26:49 [INFO] LWC: Protection cache: 0/10000
13:26:49 [INFO] LWC: Loaded 207 locale strings (0 overrides)
13:26:49 [INFO] LWC: Permissions API: SuperPermsPermissions
13:26:49 [INFO] LWC: Currency API: NoCurrency
13:26:49 [INFO] LWC: Connecting to SQLite
13:26:49 [INFO] LWC: Performing any necessary database updates
13:26:49 [INFO] LWC: Using database: Native
13:26:49 [INFO] LWC: Precached 190 protections.
13:26:49 [INFO] LWC: At version: 4.1.1 (b645)
13:26:50 [INFO] LWC: Latest version: 4.1.1
13:26:50 [INFO] Preparing level "knarf.cba.pl"
13:26:50 [INFO] Default game type: 0
13:26:50 [INFO] Preparing start region for level 0 (Seed: -1620188772)
13:26:51 [INFO] Preparing spawn area: 32%
13:26:52 [INFO] Preparing spawn area: 85%
13:26:53 [INFO] Preparing start region for level 1 (Seed: -719933850055715762)
13:26:53 [INFO] Preparing spawn area: 81%
13:26:54 [INFO] Preparing start region for level 2 (Seed: -719933850055715762)
13:26:54 [INFO] Preparing spawn area: 77%
13:26:54 [INFO] [AutoMessage] Enabling AutoMessage v1.5
13:26:54 [INFO] [AutoMessage] version [1.5] loaded
13:26:54 [INFO] [WorldEdit] Enabling WorldEdit v5.2
13:26:55 [INFO] WorldEdit 5.2 enabled.
13:26:55 [INFO] WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
13:26:55 [INFO] WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
13:26:55 [INFO] [AuthMe] Enabling AuthMe v2.5.1
13:26:55 [SEVERE] Error occurred while enabling AuthMe v2.5.1 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/util/config/Configuration
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
        at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:234)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:37)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        at uk.org.whoami.authme.AuthMe.onEnable(AuthMe.java:60)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:215)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:336)
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:363)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:249)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:231)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:356)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:343)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:174)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:407)
        at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:465)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.util.config.Configuration
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        ... 26 more
13:26:55 [INFO] [MobArena] Enabling MobArena v0.94.4.64
13:26:55 [WARNING] [MobArena] Vault was not found. Economy rewards will not work!
13:26:55 [WARNING] [MobArena] Could not find the world for arena 'default'. Using default world ('knarf.cba.pl')! Check the config-file!
13:26:55 [WARNING] [MobArena] The 'single' branch for arena 'default' is empty. Check the config-file.
13:26:56 [WARNING] [MobArena] SPEC_ARG_NEEDED is not a valid key. Check announcements-file.
13:26:56 [INFO] [MobArena] v0.94.4.64 enabled.
13:26:56 [INFO] [WorldGuard] Enabling WorldGuard v5.4
13:26:56 [INFO] WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
13:26:56 [SEVERE] Error occurred while enabling WorldGuard v5.4 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchMethodError: com.sk89q.worldguard.bukkit.WorldGuardPlugin.getConfiguration()Lorg/bukkit/util/config/Configuration;
        at com.sk89q.worldguard.bukkit.ConfigurationManager.load(ConfigurationManager.java:108)
        at com.sk89q.worldguard.bukkit.WorldGuardPlugin.onEnable(WorldGuardPlugin.java:153)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:215)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:336)
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:363)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:249)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:231)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:356)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:343)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:174)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:407)
        at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:465)
13:26:56 [INFO] [AutoSave] Enabling AutoSave v2.0.1
13:26:56 [INFO] [AutoSave] Loading config file
13:26:56 [SEVERE] Error occurred while enabling AutoSave v2.0.1 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/event/player/PlayerListener
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
        at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:234)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:37)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        at net.milkbowl.autosave.AutoSave.onEnable(AutoSave.java:139)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:215)
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:336)
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:363)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:249)
        at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:231)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:356)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:343)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:174)
        at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:407)
        at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:465)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.event.player.PlayerListener
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:41)
        at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:29)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        ... 26 more
13:26:56 [INFO] Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
13:26:57 [INFO] Done (7.016s)! For help, type "help" or "?"
13:26:57 [INFO] /188.165.243.81:33275 lost connection
13:27:01 [WARNING] Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded?
13:27:43 [INFO] Mati-000 [/93.105.195.30:53448] logged in with entity id 335 at ([knarf.cba.pl] 48.46875, 71.0, 111.6875)
13:28:07 [INFO] Mati-000: Giving Mati-000 some 90 (PORTAL)
13:28:17 [INFO] Mati-000: Giving Mati-000 some 90 (PORTAL)
13:30:35 [INFO] Mati-000 lost connection: disconnect.quitting
13:30:35 [INFO] Connection reset
>
[Obrazek: sygnatura.png]
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
#2
RE: problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2
Spróbuj wgrać je jeszcze raz. Ja miałem taki sam problem, ale tylko z worldguardem i pomogło.
non omnis moriar
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: opera
#3
RE: problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2
ok już wgrałem r4 zamiast r6 i działa większość (1 przestał -.-' zawsze musi się przecież coś walić nie Szczerbol)
[Obrazek: sygnatura.png]
 System operacyjny: windows_seven Przeglądarka: chrome
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
bukkit server is running in offline insecure mode

Podobne wątki (problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Pomoc z pluginami do Minecrafta. Missqu 4 1382 21.02.2012, 14:31
Ostatni post: Missqu
  Szukam PCSX 2 z biosem i pluginami ;] Piccolo122 2 1564 21.02.2009, 18:02
Ostatni post: Quazu
  Spolszczenie do Delta Force: Black Hawk Down oleczek7 4 16206 13.11.2008, 22:23
Ostatni post: Sephiroth

Skocz do:


Wybrane wątki (problem z niedziałającymi pluginami (po up i down grade 1.1>1.2>1.2)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Jakie gry pójdą na tym zestawie Winter 2 26580 01.12.2012 11:19
Ostatni post: Winter
  Gry RPG lub cRPG na słaby pc damian92150 3 26551 29.11.2012 00:53
Ostatni post: Rincewind
  Szukam dobrej gry o magii na PC Krzysztof2003 2 22791 28.11.2012 21:57
Ostatni post: Krzysztof2003
  Nowy komputer-nie działaja gry adjuchas 4 21367 28.11.2012 20:42
Ostatni post: adjuchas
  ASUS N75S Karta Graficzna a BF3 k694735335 7 20375 28.11.2012 19:55
Ostatni post: elecktr
  Dobry laptop a nie tak wymagające gry się zacinają DEEMEED 14 41873 28.11.2012 16:26
Ostatni post: DEEMEED
  Jakie gry pójdą mi na tym pc. pcmaniakos 4 21161 28.11.2012 16:03
Ostatni post: Silver
  Portal 2 i L4D2 - W trybie kooperacji gry się zawieszają robi_10 0 19377 28.11.2012 00:00
Ostatni post: robi_10
  Sleeping Dogs brak odpowiedzi adjuchas 0 19904 27.11.2012 19:26
Ostatni post: adjuchas
  Jakie gry pójdą mi na tym pc. Arcich 6 20627 27.11.2012 17:48
Ostatni post: Silver
  Dziwny problem z KAŻDĄ GRĄ ! (tnie) Zielony1910 8 20540 27.11.2012 16:52
Ostatni post: Zielony1910
  MPPL 12 - problem ze strojami Freeback 0 18801 27.11.2012 16:51
Ostatni post: Freeback
  Assassin`s Creed III problem z rozdzielczością roman21 11 39550 27.11.2012 13:04
Ostatni post: roman21
  FIFA 13 - problem z płynnością gry luken7 2 21304 27.11.2012 09:32
Ostatni post: luken7
Question Gta Sa Mody i Muzyka mariuGh91 2 20945 27.11.2012 02:12
Ostatni post: mariuGh91