Witamy na forum PC Format Zapraszamy do REJESTRACJI


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito

#1
windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito
witam serdecznie prosze o pomoc nie uruchamia sie przeglądarka IE , Avant itp, zamontuje nowa , chwile chodzi potem koniec, strony sie nie wyświetlają albo nie otwiera się przeglądarka, poniżej log z hijacka czy możecie pomóc , bo juz brak pomysłów a format jest ostatecznością

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:56:45, on 2010-10-05
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.bing.com/?pc=AVBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bing.com/?pc=AVBR
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Atxpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file:///c:/oem/podziekowania/podziekowania.html
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/sh...wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F5CF22A6-0FC7-4CBD-BF45-B232FF1BAF3B}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

--
End of file - 9255 bytes
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: avant
#2
RE: windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito
A ta wersja chodzi? http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
[Obrazek: userbarpcf.gif]
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
#3
RE: windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito
info logi z RSIT i OTL na http://www.wklej.org
Najpierw:
Kod:
Start>uruchom
hijackthis.exe
kliknij OK
kliknij Do a system scan only, zaznacz fajkę przy:
Kod:
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file:///c:/oem/podziekowania/podziekowania.html
kliknij Fix checked
 System operacyjny: windows_xp_2003 Przeglądarka: firefox
Programy: Polecane / Nowe / InneUżytkownicy forum szukali:
windows xp nie uruchamiaja przegladarkiwin xp ff nie uruchamia sięprzeglądarki się nie uruchamia xpnie uruchamiaja sie przegladarkinie uruchamia się przegladarka na xpjak uruchomić internet explorer w windows xpinternet explorer nie uruchamia się win xpinternet explorer nie startuje w xpinternet explorer nie działa windows xpin xp nie uruchamia się internet explorer

Podobne wątki (windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  TeamViewer nie uruchamia się. ~Anonim 2 2497 26.04.2018, 01:46
Ostatni post: Illidan
  Po kliknieciu w program nie uruchamia sie [szpieg?] rowerzysta 3 1138 11.03.2018, 14:53
Ostatni post: broda99
  Firefox - zacinanie się, Windows 10 Elninjo 13 6734 15.10.2015, 21:51
Ostatni post: morderca

Skocz do:


Wybrane wątki (windows xp nie uruchamia sie IE , FireFox, ito)
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Question Dziwny suwak w Google Chrome krzysiek3542 2 5205 19.07.2018 16:46
Ostatni post: krzysiek3542
  Gameorplay.info wirus krzysiek3542 3 5969 06.07.2018 23:05
Ostatni post: krzysiek3542
  wolna praca systemu ricardo59 2 5834 06.07.2018 15:36
Ostatni post: ricardo59
Toungue Jak usunąć yahoo z przeglądarki. berneros 4 5268 02.07.2018 20:20
Ostatni post: berneros
  Queteex, Dtdump stevie1 10 11000 27.06.2018 09:32
Ostatni post: stevie1
  Samoczynne otwieranie się stron internetowych Ahmed69 8 5715 24.06.2018 19:39
Ostatni post: Ahmed69
  Proszę o sprawdzenie logów kacperex44 10 10785 17.06.2018 20:11
Ostatni post: kacperex44
  Skrót do pendrivea po podłączeniu go do komputera winuszka 4 5817 08.06.2018 16:29
Ostatni post: morderca
  Jak usunąć wyszukiwarkę yahoo Bobson1337 6 1604 06.06.2018 21:53
Ostatni post: Bobson1337
  Perfidnie wyskakujące Popup, dlaczego? waple 4 5534 05.06.2018 20:02
Ostatni post: avecezar
  Kaspersky niemoże usunąć rootkita Ymir6066 4 1318 03.06.2018 16:48
Ostatni post: morderca
  przekierowanie w Chrome robert14-83 2 5920 25.05.2018 12:45
Ostatni post: robert14-83
  Sms i potencjalna kradzież Majki_77 5 5651 25.05.2018 10:30
Ostatni post: ptrick
  WIrus, blokujący antywirusy Slaox 1 5614 24.05.2018 08:23
Ostatni post: morderca
  "svchost próbuje połączyć się z internetem" - Comodo Mojmor23 11 11847 20.05.2018 21:32
Ostatni post: Illidan